Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Diskriminering’ Category

10-års markering for drapet på Benjamin

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 10, 2011

Det er ti år siden Benjamin Labaran Hermansen (født den 29. mai 1985) ble drept av nynazister. Han ble drept med kniv i Homlia. Det var personer fra den nynazistiske grupperingen BootBoys som sto bak ugjerningen. Joe Erling Jahr, Ole Nicolai Kvisler og Veronica Andreassen ble dømt til henholdsvis 18, 17 og 3 års fengsel for drapet.

Ettersom drapet var rasistisk motivert, mobiliserte det store deler av Norge. Over hele landet ble det arrangert fakkeltog for å vise avsky mot drapet. Spesielt i Oslo var oppslutningen stor, hvor hele 40.000 mennesker deltok i markeringen. Et antall som hittil kun ha blitt overgårtt av markeringen mot Irakkrigen, hvor 60.000 demonstrerte.

Michael Jackson og holmliagutten Omar Bhatti var gode venner, og Bhatti var samtidig en av Benjamins venner. På musikkalbumet Invincible av Michael Jackson står det på omslaget ved siden av en rose:

«Michael Jackson gives «special thanks»: «This album is dedicated to Benjamin ‘Benny’ Hermansen. May we continue to remember not to judge man by the color of his skin, but the content of his Character. Benjamin … we love you … may you rest in peace.»

Et fakkeltog i regi av Benjamins Minnefond og Benjamins venner og andre ungdommer fra Holmlia vil derfor bli arrangert den 26. januar kl. 18.00.  Artister og samfunnsengasjerte mennesker stiller opp både på scenen på Youngstoget og Universitetsplassen.

Tema for falletoget er IKKE GLEM! La oss minne hverandre om hva vi lovet hverandre for ti år siden og la oss huske hva rasisme kan føre til. La oss nok engang stå sammen i Oslos gater og vise at vi ønsker et samfunn fritt for rasisme.

Benjamin Hermansen og «Holmlia-drapet»

Posted in Aktuelt, Diskriminering | Leave a Comment »

«Dem» og «oss» – Tanken bak Krigen mot terrorisme

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 23, 2010

Vi lever i en verden hvor dem som fører Krig mot terrorisme, samtidig er dem som skaper terrorismen. Ikke kun indirekte ved å gå til imperialistiske kriger, men også direkte ved å støtte terrororganisasjoner. For eksempel ble al-Qaeda, som de fleste har hørt om, skapt av USA. Dette i deres kamp mot det ateistiske og kommunistiske Sovjet. Men al-Qaeda ble også støttet under Irak krigen, som en del av amerikanernes splitt og hersk strategi, samt for å forhindre shiaene i Irak å komme til makten.

Formålet er å ta over stadig større deler av kloden, som skal gjøres åpen for de vestlige multinasjonale selskapene. Dette mens vanlige borgere i Vesten både lider under den stadig større velstandsforskjellen mellom de som har og ikke har, samt trusslen om terroristangrep. 911 ble smeltet inn i oss via TV og nyhetsmedier og ble en del av vår virkelighetsforståelse. Dette samtidig som befolkningen i de landene som blir angrepet både lider av den krig som blir ført mot dem, samt det å måtte leve under frykten for de terroristene USA støtter.

På toppen av det hele kommer Muhammed tegninger og annen Islam kritikk, noe som virker sårende for de allerede hardt utprøvde befolkningene. Gjennom propaganda blir det malt et endimensjonalt bilde av den sivile befolkningen i de landene man kriger mot, noe som ikke minst fører til rasisme blant vanlige borgere i Vesten. Alle muslimer blir ansett for å være fundamentalister, noe som fører til konflikt mellom «dem» og «oss».

På denne måten, gjennom frykt og splitt og hersk, kan Vestens eliter, samt fundamentalistene som blir støttet, beholde makten.

Den skjulte krigen mot Iran

Hvem sine terrorister?

Problematisering av begrepet terrorisme

Posted in Dagens kamp, Den nye verdensorden, Diskriminering | Leave a Comment »

Bruk din stemme i kommende valg! Stem antikapitalistisk

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 7, 2009

Her er en liten video som er blitt lagd med utgangspunkt i partidebatten på litteraturhuset:

Hvordan vi lærer å bli lydige:

Heller fri enn slave:

Den blå eller røde pillen – Hvilken velger du?

Hva som er viktig:

I vurderingen av ulike lands styrer, konsentrerer vestlige ledere alt søkelyset på den seremonien at innbyggerne får lov til å legge en stemmeseddel i en urne med noen års mellomrom. Hvordan storkapitalen i stor grad styrer den politiske opinionen, ikke minst ved hjelp av sitt eierskap til mediene, ignoreres.

På denne måten konkluderes det med at Cuba er det verste landet på den vestlige halvkule. Det teller ikke at i det fattige Cuba lever kvinnene lenger enn i USA og mennene ligger like etter amerikanske menn. Helsetilstanden på Cuba ligger skyhøyt over de fattige latinamerikanske landene som USA elsker (etter hvert er det heldigvis blitt færre, snart er Columbia det eneste).

Gandhi uttalte at «Rikdom er ikke gull og sølv, men god helse.» Er ikke retten til å leve og beholde god helse viktig?

Barnedødeligheten i Venezuela er gått sterkt ned de siste ti årene. Det skyldes dels de politisk vedtatte endringer og dels at Cuba har eksportert et stort antall helsearbeidere.

Styrene i de østeuropeiske land klassifiseres som langt bedre enn før 1990. Men ledende britiske folkehelseforskere påviser i The Lancet at dødeligheten har galoppert, og at dette har statistisk og trolig kausal sammenheng med graden av privatisering som er skjedd i de ulike landene, med medfølgende arbeidsledighet og sosial oppløsning. Som redaktøren påpeker, spiller også den plutselige liberaliseringen av alkoholpolitikken en rolle (vestlige og russiske forskere har gjentatte ganger påvist at menns dødelighet sank straks og sterkt ved Gorbatsjovs restriksjoner og spratt like raskt opp igjen ved liberaliseringen).

For de fleste er Norge verdens beste land å bo i,

men noen faller utenfor.

Røde Kors har kartlagt våre ti største humanitære utfordringer;

– Flere utestengt fra arbeidslivet
– De rikeste tar mer
– De fattigste får mindre
– Sosialhjelp går i arv
– Mange blir diskriminert
– Mange føler seg ensomme
– Flere unge sliter psykisk
– Flere unge utsatt for vold
– Flere bruker narkotika

Fattigdommen i valgkampen:

Fattigdom har nok en gang blitt et sentralt tema i valgkampen. Det er bra, for her står utfordringene i kø. Det kreves innsats på mange områder for å sikre arbeid og en bedre fordelingspolitikk. For velferdsstaten har, i samarbeid med Velferdsalliansen og Fellesorganisasjonen, utarbeidet en kortfattet fakta- og argumentsamling om fattigdom.

Les argumentsamlingen og skriv gjerne egne synspunkter i kommentarfeltet!

Privatization & Mortality

By Chris Spannos

If anyone needs further proof that capitalism kills (and warps and maims), on top of the already endless volumes written condemning the system, a recent scientific study published in the highly respected peer-reviewed medical journal The Lancet explores the correlation between privatization and mortality in the former Soviet Union and other Eastern European socialist countries from last century. The study, titled «Mass privatization and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis,» is significant because, as the editors of The Lancet introduce it:

”A useful drug alters the course of illness in around one in ten people who take it, as opposed to placebo. What about an intervention that saves millions of lives? Or an intervention that kills millions of people? The economic and social restructuring of Eastern Europe, from 1989 onwards, can be regarded as one of the largest public-health experiments in history.”

Press Release 22 April, 2009 – For Immediate Release

We will definitely boycott the coming elections as they are bourgeoisie elections. None of the parties in this election represent our needs as the poor and the working class masses of this country. We will not partake in an election to choose a new oppressor, a new custodian of capital, a new guardian of poverty.

slavery-diamonds-price

slavery-drugs

slavery-galil

slaverycpa_pays_cash-2

slaveryshock-doctrine-short-film

slaveri2931141734_9e874a23e6_m

slavery-dont_forget_to_vote_magnet

ICAN:

We as the Independent Community Action Network (ICAN), a community based organisation in Tafelsig, Mitchell’s Plain, hereby forward our position on the 2009 Elections:

As ICAN, we will seek to engage with the masses in terms of their needs. By participating in organisational building, we do not need your vote, rather, we need you to partake in ‘action’ to free us all. Participatory democracy is a necessary in order to achieve freedom for all. We fully support our comrades in the Anti-Eviction Campaign and we support their No Land! No House! No Vote! Campaign.

Also, we would like to add that for true freedom to exist, poverty must die. For poverty to die, its root cause, Capitalism, must be abolished as well.

Down with capitalist elections, down!

Down with imperialism, down!

Down with neo-slavery, down!

Forward to freedom for all, forward!

Forward to the Independent Community Action Network, forward!

Forward to the death of poverty!

Forward to a human life for all!

”We will not be judged through their eyes!

We will not live according to their rules!

We will not be pawns in their game!

We will partake in our own game.

We will make our own rules.

Active participatory democracy,

time to move from the slums of surrender.

Organise to mobilise for the war against poverty.”

Join our journey! If ICAN then UCAN

slavery-peacenotwar3-white

Posted in Økonomi, Dagens kamp, Den nye verdensorden, Diskriminering, Menneskerettigheter, Norge | 1 Comment »

Er alle kvinner som går med hijab undertrykte?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mars 23, 2009

Debatten om kvinners bruk av slør i Norge har falt ned i to uinteressante skyttergraver. Innvandringsmotstandere roper høyt om snikislamisering og blåser i trompeten for å verne den norske kulturen. Tilsvarende ser mange av de intellektuelle på bruk av slør som en plagsom snikinnføring av religion inn i vårt sekulære samfunn.

I en kronikk før kvinnedagen brukte Sara Azmeh Rasmussen det arabiske ordtaket som sier at kvinners vinger er klippet, men at kvinnen vil få dem igjen hvis hun begynner på den smertefulle veien mot kvinnefrigjøring. For alle slørbærende kvinner som kaller seg frigjorte spør Rasmussen: Er det egentlig mulig å frigjøre sinnet uten å frigjøre kroppen? Er slørbrenning å sammenligne med kvinneaktivistenes brenning av bher på 70-tallet? Bør grensene for ytringsfrihet gå der den krenker andres religion?

Dialog er et like verdifullt virkemiddel som konfrontasjon, mener Rasmussen. Selv definerer hun seg som en kulturell muslim, og sier tilsløring hindrer muslimske kvinner fra å ha reelle valgmuligheter. ”Det er ingen som svømmer med slør, ingen som synger opera med slør og det er mange yrkesvalg man kan utelukke hvis man bruker slør”, sier hun.

hijab1

hijab8mars2_500px

hijab-demo-17jan04-757

niqabm

hijabstorberget__g-titte_975327x

hijab802_439705m

hijab212108-66795

hijab1234957510512_390

niqab-grad

niqab

hijabsignfreedomexpressiongotohell

islamdm2803_468x330

hijabimg_4923edc63d194

Posted in Diskriminering, Flyktninger, Norge, Ytringsfrihet | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Slå ned på jødehat og muslimhets

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 15, 2009

Rasister i Norge utnytter konflikten mellom Israel og Palestina.

Krigen mellom Israel og Palestina vekker sterke følelser på begge sider av denne konflikten.

SOS Rasisme er svært bekymret for oppblomstring av både jødehat og hets av muslimer den senere tid.

Debattsidene på internett fylles opp med hatpropaganda. Vi får servert myter om verdensomspennende jødiske konspirasjoner skjult bak strekkoder på e-post. Muslimer blir drapstruet og holdes kollektivt ansvarlige for opptøyer i Oslo.

Å gi alle jøder skylden for krigshandlingene til staten Israel er like feilslått som å gi alle muslimer ansvaret for terrorhandlingene 11. september.

Å spre ideer om at foreldrenes fødeland er årsaken til at ungdom i Oslo går til angrep på politiet er like skadelig som å vitse om jøders økonomiske driftighet.

Slik rasisme må slås hardt ned på.

Det hviler et spesielt stort ansvar på politikere, myndighetspersoner i politiet og ledende folk i organisasjoner for å unngå å nøre opp under fordommer.

I Norge sympatiserer folk seg av forskjellige grunner med enten den ene eller den andre siden av kampen mellom Israel og Palestina. En sympati som kan anta mange former.
Men en form kan ikke under noen omstendigheter aksepteres – rasistisk hatpropaganda. Ekstreme rasistiske grupperinger i Norge utnytter konflikten, nører opp under og sprer sitt kriminelle tankegods under påskuddet av å støtte eller kritisere staten Israel.

Forutenom de små klikkene med menneskefiendtlige rasister, er ingen i Norge tjent med mer rasisme. Den beste måten å bekjempe den økende tendensen til hat, vold og ensretting av tanken, er ved å stå sammen med andre som også er mot rasismen og konsekvent reagere på dette råtne tankegodset.

Verken jødehatet eller muslimhetsen kan fjernes med et pennestrøk gjennom en statlig holdningskampanje. Den virkelige kampen mot all rasisme skjer der folk jobber – der folk bor.

Posted in Diskriminering | Leave a Comment »

Nazismen skal knuses!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 3, 2008

De siste dagene har naziene i Stockholm gått av skaftet. Først brant de ned det autonome kulturhuset Cyclopen deretter forsøkte de å myrde en syndikalistisk barnefamilie. Oppfordrer alle til å dra til Salem for der å vise motstand og avsky mot nazismen. Det er spesielt viktig i disse dager å vise solidaritet med våre venner i Stockholm.

Nazismen skal knuses!

Posted in Dagens kamp, Diskriminering | Leave a Comment »