Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Fengselsindustrielle kompleks’ Category

USA (med sine allierte) og Iran – Slående likheter

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 1, 2009

Bush administrasjonen er uforglemmelig på tross av at den gjorde lite annet enn hva vi allerede har blitt vant med av USA. Og ingen rettsforfølgelse finner sted av dem som utførte de fryktelige overgrepene USA utførte under denne administrasjonen. Og det på tross av samtlige er enige i at det ble begått krigsforbrytelser. Krigen i Afghanistan fortsetter, og amerikanske soldater befinner seg ennå i Irak, hvor folket har blitt gjort lutfattig og hvor amerikanske selskaper, og da ikke aller minst oljeselskaper, har overtatt landets ressurser. Obama nekter å publisere bilder av de forhørsmetodene (torturen) som ble tatt i bruk. Hva USA har vært igjennom, og som USA ennå bedriver, er langt verre enn hva Iran noen sinne har utført. USA er og blir historisk – et land bygget av slaver på andre folks territorium etter at disse først var blitt utryddet, samt på andre koloniserte lands ressurser. På mange måter overtok USA overfor Europa i perioden rett før og under de to Verdenskrigene. USA seilte opp som verdensmakt, og da ikke aller minst ved å erklære et jernteppe overfor Sovjet – en hver makt trenger sin motmakt …

Munchen avtalen, en traktat mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia, som ble undertegnet natten til 30. september 1938 i forbindelse med München-konferansen, som ble innkalt for å finne en løsning på sudeterspørsmålet, gjorde det nødvendig for Sovjet å inngå Molotov-Ribbentrop-pakten ettersom Tyskland da var blitt allierte med Vesten og Sovjet sto alene. Sovjet, som ble angrepet i 1941, noe som annulerte pakten, allierte seg da med Storbritannia og de øvrige statene som også var i krig med Tyskland. I etterkant av Andre verdenskrig kunne man fortsette med å allierte, men i stedet valgte man å fortsette krigen ettersom det på den ene siden var kapitalister, som forsøkte å innføre en nyliberalistisk verden, noe de har lykkes med ganke så bra, og på den andre en statskapitalistisk verden, hvor sentralmyndighetene var det bestemmende organ. Med andre ord en kamp mellom den gamle tids oligarker, som under tiden hadde etablert såkalte demokratiske stater de kunne skjule seg bak, og det autoritære statssystemet. Og merkelig nok var det trotskistiske jøder, de neokonservative, som hadde rømt til USA etter at de sammen med Trotski var blitt jaget ut av Sovjet, som kom til å spille hovedrollen i Bush administrasjonen, noe som de også hadde gjort i Reagen administrasjonen. Det er ikke til å unndres over at Vesten i etterkant av Vestens fall sto i ledetog med de jødiske oligarkene, som etter at den dypt korrupte Jeltsin hadde innført Harvard reformer, kom til å bli styrtrike, noe Putin, som vil ha igjen noe av sentralmaktens autoritet, har forsøkt å gjøre noe med.

Når USA peker ut Iran som syndebukk må man kunne se tingene nærmere i øyene. Ja, Iran er ikke så demokratisk, rettferdig, fredelig osv som det burde, men dette er nok desverre ikke årsaken til at USA, eller våre egne aviser, som kun er med på å stadfeste dagens orden, fokuserer på landet. USA benyttet 400 millioner dollar på å destabilisere Iran, noe de ikke har klart. De benyttet kun den nypubliserte Pentagon krigsdoktrinen den venezuelansk-amerikanske dommeren Eva Golinger advarte om på TV programmet La Hojilla den 14. august 2009 og som allerede er i bruk i Venezuela: Irregulær krigføring. En doktrine Jutta Schmitt ved universitetet i Los Andes (ULA), hvor hun underviser i politisk vitenskap, har sett nærmere på. Les: ”Dere er enten med oss eller imot oss”. Sett med dette i tankene blir Iran snerere et offer enn et synder og tatt iransk politikk i betraktning så er dette hverken positivt for menneskeheten, landets utvikling eller iranere selv. Hele det iranske valget og opptøyene ved det gjorde, takket være USA, lite annet enn å styrke de ultrakonservative. Og hva er vell Irans menneskerettighetsbrudd i forhold til dem i Saudi Arabia, som er en av USAs hovedallierte? Nei, befolkningen i Iran, som i Irak og Afghanistan, samt andre land USA befinner seg i er nok langt bedre foruten enn med USA. Dette ikke aller minst på grunn av at det er de glupske, hevngjerrige og uskruppelige oligarkene – og ikke tanken på medmenneskelighet og nestekjærlighet – som får USA, og sine allierte, der i blant Norge, trukket inn i slike konflikter.

Sadr har forsonet seg med al-Hakim og en ny og sterk pro-iransk allianse er opprettet. Se mer fra Reidar Visser

Lyrics: System of a Down – BYOB


Iransk tortur:

The single most significant event in shaping worldwide revulsion towards the violence of the Iranian government has been the video of the young Iranian woman bleeding to death, the so-called «Neda video.» Like so many iconic visual images before it – from My Lai, fire hoses and dogs unleashed at civil rights protesters, Abu Ghraib – that single image has done more than the tens of thousands of words to dramatize the violence and underscore the brutality of the state response.

Iranian Acknowledges Torture of Some Protesters

Detainees tortured, Iran admits

Iranian Police Chief Admits Prisoner Abuse

Iranian Official Acknowledges Torture of Protesters

Amerikansk Black Sites:

I militærterminologi er et Black Site et sted hvor et Black Project blir utført. Nylig har termen vunnet et rykte når det kommer til å betegne hemmelige fengsler operert av CIA, generelt utenfor USAs territorium og legale domsmyndighet. Det kan referere til fasiliteter som blir kontrollert av CIA brukt i USAs Krig mot terrorisme for å fengsle såkalte unlawful enemy combatants. Kunnskapen om et globalt nettverk av Black Sites avslørt eksistensen av etskummelt paralelt system for forhør.

Bush anerkjente eksistensen av hemmelige fengsler operert av CIA under en tale den 6. september 2006. Washington Post hevdet eksistensen av Black Sites i november 2005 og før det hadde menneskerettighetsorganisasjoner hevdet det samme. Mange europeiske land har offisielt benektet at de har Black Sites for å fengsle terrorister eller samarbeide i USAs ekstraordinære fangeprogram. Ikke et eneste land har tilstått at det har Black Sites på tross av at en EU rapport anerkjent den 14. februar 2007 av en majoritet av medlemmer i EU parlamentet (382 stemte i favør, mens 256 stemte imot og 74 stemte avholdende) erklærte at CIA opererte 1,245 fly og at det ikke var mulig å benekte de bevisene som var blitt lagt frem og som viste at hemmelige oppbevaringssentre fungerte i Europa.

The CIA Secret Prisons Leak – SourceWatch

CIA running secret foreign prison network

Report Gives Details on CIA Prisons

CIA Blasts European Report on Secret Prisons – The Blotter

New Report Cites Proof of CIA Black Sites

CIA ran secret ‘ghost prisons’ for terror suspects in Europe

CIA secret prisons organized from Germany

CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons – washingtonpost.com

Obama Orders Secret Prisons and Detention Camps Closed – NY Times.com

Amerikansk tortur:

Politikk som var feil under George W. Bush er ikke mindre feil på tross av at Barack Obama er i Det hvite hus. Et av de mest skuffende aspektene av de tidlige månedene med Obama administrasjonen har vært dets uvillighet til å få en  slutt på mange av de alvorlige misbrukene forbundet med den såkalte Krigen mot terror og å etablere et rettslig og moralsk rammeverk med det til formål å forhindre disse misbrukene fra å opptre igjen.

Dick Cheney har blitt den kraftigste stemmen som taler for en full etterforskning av Bush administrasjonens torturpolitikk. I et intervju på CBSs Face The Nation hevdet han, slik som han flere ganger har gjort før, at Obama administrasjonens motstand mot tortur har ført til et mindre trygt USA, men han har gått lenger gjennom å argumentere – contra congressional Republicans – at USA trenger å utforske detaljene rundt torturprogrammet før man går fremover.

The Torture Papers

Afghanistan: Seven Years after CIA Abduction, Prisoner still Held without Charge

Iraq violence threatens oil deals

Memos: CIA pushed limits on sleep deprivation

CIA Releases Its Instructions For Breaking a Prisoner’s Will

CIA prisoners faced chilling interrogation methods

CIA probe shields architects of US torture regime

CIA secret prisons organized from Germany

Guantanamo

President Obamas erklæring om å reversere og etterforske Bushs brutale og illegale fengsels- og avhørspolitikk er i fare. Torturadvokater som tidligere visepresident Dick Cheney, som frykter personlige konsekvenser for deres handlinger, har lansert en massiv kampanje som motsetter seg Obama – og, utrolig nok ser de ut til å lykkes. Til og med mange medlemmer av Obamas eget parti har trukket bort sin støtte når det gjelder å få stengt Guantanamo.

Hvis et land som USA nekter å følge denne politikken, vil det ifølge Avaaz være et massiv global skritt bakover for menneskerettighetene. Obamas erklæring om at man ville stenge GTMO innen året er ubrukelig så lenge han står alene. Amerikanerne må, for å kunne ha et samfunn dannet av ansvarlige, moralske og etiske observante mennesker, gjøre sin del i å sikre at han ikke står alene i hans kamp mot illegal fengsling og fangemisbehandling. Situasjon ved GTMO er helt uakseptabel, ikke kun på grunn av sin ulovelige karakter, slik som at man holdes i det uendelige uten rettssak og dom, men på grunn av forholdene ved GTMO i seg selv.

Som president sa Obama i hans nasjonale sikkerhetstale at den tidligere Krigen mot terror politikken var illegal, ueffektiv og fremmed for USA, samt økte den global usikkerheten, men bestemmelser har blitt gjort vedrørende Guantanamo, militæroppdrag og torturfoto som setter ”Håpet over frykten” doktrinen i fare. Han er opp mot farlig populistiske krefter, som truer med å skape en fryktinngytende verden av ubegrenset, ubestemt preventiv fengsling, pågående overføringer og straff uten lov og dom hvis det ikke stanses.

For å hindre denne utviklingen satte Awaaz opp en massiv tavle i Washington DC, hvor hele den politiske staben passerte hver dag. Tavlen pekte ut hva man ville ha – stengningen av Guantanamo, alle ofrene for de hemmelige fengslene gjort regnskap overfor, en uavhengig etterforskning i de tidligere torturpraksisene, dem som autoriserte eller begikk tortur holdt ansvarlige, samt effektive fengslings og forhørspraksiser som respekterte lov og orden.

It is a crucial time to tell President Obama that we expect him to act on his principles and values and not just hear them in fine rhetoric.

Avaaz: Help Obama Close Guantanamo Bay | Facebook

Senate Rebukes Obama, Blocks GTMO Shutdown

Send X VP Dick Cheney to Guantanamo, as a prisoner

Visepresident Cheney arbeider for å legalisere tortur:

Visepresident Cheney forfølger et initiativ som kan være uten sidestykke for en valgt offisiell representant for den utøvende bransjen: Han foreslår at Kongressen legalt autoriserer menneskerettighetsbrudd. ”Grusom, inhuman og degraderende” behandling av fanger er i følge en internasjonal avtale forhandlet frem av Reagan administrasjonen og ratifisert av USA forbudt. Statsdepartementet utgir årlig en rapport som kritiserer andre regjeringer for å bryte den. Nå ber Cheney Kongressen om å bifalle legalt språk som ville tillate CIA å begå slike misbruk mot utenlandske fanger som blir holdt i utlandet. Visepresidenten har med andre ord blitt en åpen advokat for tortur.

Cheney: ”Guantanamo is a great facility. It’s very well run. These people are very well treated. It’s open to inspection by the International Red Cross and the press and so forth. It’s a good facility, it’s an important program, and we ought to continue it.”

Cheney: ”Now you get a new administration and they say, well, we didn’t like those opinions, we’re going to go investigate those lawyers and perhaps have them disbarred,» Cheney said. «I just think it’s an outrageous precedent to set, to have this kind of, I think, intensely partisan, politicized look back at the prior administration.”

In an interview broadcast Sunday, former vice president Dick Cheney defended the brutal interrogations carried out at CIA secret prisons under the direction of the Bush administration and denounced the proposed investigation of a handful of CIA agents for some of the most flagrant acts of torture.

President Barack Obama is attempting to block the release of up to 2,000 photographs of alleged abuse at American prisons in Iraq and Afghanistan. A month after making public once-classified Justice Department memos detailing the Bush administration’s coercive methods of interrogation, President Obama yesterday chose secrecy over disclosure, saying he will seek to block the court-ordered release of photographs depicting the abuse of detainees held by U.S. authorities abroad.

An appeals court today ruled that the Bush administration “must release 20 photographs of U.S. soldiers and detainees in Iraq and Afghanistan” that were demanded by the ACLU, which is seeking information on prisoner abuse. The court “rejected the government’s claim that releasing the photos would endanger the lives or physical safety of U.S. troops and civilians in Iraq and Afghanistan. The president’s decision to block the release of photographs that depict American military personnel abusing captives in Iraq and Afghanistan, worrying that the images could “further inflame anti-American opinion”, marks a sharp reversal from a decision made last month by the Pentagon, which agreed in a case with the American Civil Liberties Union to release photographs showing incidents at Abu Ghraib and a half-dozen other prisons. At the time, the president signed off on the decision, saying he agreed with releasing the photos.

The United States Supreme Court will hear the U.S. government’s appeal on a lower court ruling requiring the release of photos showing the abuse of prisoners held in overseas facilities. The government is appealing a 2008 decision by the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit which ruled that the government must release the photos to comply with an American Civil Liberties Union (ACLU) Freedom of Information Act (FOIA) lawsuit. The Obama Administration initially agreed to release the photos – and decided not to appeal the courts decision – but they reversed their position on May 28 when the government asked the appeals court to recall its order for the photos release since an appeal was to be filed in the Supreme Court. The Second Circuit Court of Appeals agreed and recalled its order that the photos be released.

British Foreign Secretary: Clinton Threatened to Cut-Off Intelligence-Sharing if Torture Evidence is Disclosed

Former US General Antonio Taguba said even the description of the photos is explosive. “These pictures show torture, abuse, rape and every indecency,” Taguba said. “The mere description of these pictures is horrendous enough, take my word for it.”

As evidence of mass torture of Iraqi detainees by US forces continues to emerge, the Senate Armed Services Committee has, through its public hearings, assumed the role of point-man in the effort of the US political establishment to conceal the dimensions of American war crimes and obscure the colonialist character of the Iraq war. True to form, congressional Democrats are playing the crucial role in shielding the chief perpetrators in the Bush White House and Pentagon. Sen. Lindsey Graham  (R-S.C.) is enlisting Secretary of State Hillary Clinton in his effort to block the release of the so-called torture pictures of terror detainees.

Former Vice President Dick Cheney on Sunday called the Justice Department’s decision to investigate whether CIA interrogators abused terrorism suspects after the Sept. 11 attacks ”an outrageous political act” that ”offends the hell out of me.”

When a U.S. federal court sentenced Chuckie Taylor, Jr., in 2009 for the crime of torture of his fellow Liberians, the Department of Justice proclaimed, ”Our message to human rights violators, no matter where they are, remains the same: We will use the full reach of U.S. law, and every lawful resource at the disposal of our investigators and prosecutors, to hold you fully accountable for your crimes. …[T]orture will not be tolerated here at home or by U.S. nationals abroad.”

Torture is a crime and the United States engaged in it. Those are two indisputable facts. Given the mountains of evidence already in the public domain, any effort to deny or soften that harsh and devastating reality is either disingenuous, uninformed or a result of the human instinct to avoid painful truths. But one of the things that allows our democracy to endure is that time after time, no matter the misdeed, we have been willing to look ourselves in the mirror, acknowledge our wrongdoing and hold ourselves accountable. The question is if the US also should Suppress Evidence of Civilian Deaths in Afghanistan?

New details are emerging of suspected detainee abuse at secret CIA prisons around the world. The revelations are contained in a declassified CIA report and that report’s been made public just as the White House announced it’s setting up a new unit for the interrogation of terrorist suspects.

Photos: A Timeline of Torture

The Torture Photos Barack Obama Doesn’t Want You To See

Brack Obama attempts to block alleged torture photos

Abu Ghraib torture and prisoner abuse – Wikipedia

Bagram torture and prisoner abuse – Wikipedia

Dave Lindorff: Prosecuting Bush and Cheney for Torture

Report reveals Cheney misled about ‘trained interrogators’

Photos of US Torture of Iraqi Prisoners At The Abu Ghraib Prison

Report: Iraq abuse photos depict torture, rape – White House

Horrific New Torture Pictures Released

Abu Ghraib POW torture Pictures

YouTube: Torture

YouTube:Torture

torture-freedom

torture cheney-knows

torture195-20web-CHENEY-torture.large.prod_affiliate.91

torture

torturec4df253ef00e54f2aa5f78834-800wi

torturcia

Velvet Revolution

Velvet Revolution is a term coined to describe the peaceful road to change in countries where governments ignored the inalienable rights of the people.  A few inspiring Velvet Revolutions occurred in the former Soviet Union, East Germany, Czechoslovakia, South Africa, and of course, most recently in Ukraine. The citizens of those countries, tired of corruption and arrogant power, joined together by the millions in a sustained campaign of opposition – they demonstrated, boycotted, petitioned, and engaged in strikes until the pillars of power were replaced by the halls of the people.

VelvetRevolution.us («VR») is a network of more than 120 progressive organizations reaching millions of people demanding progressive change through our VR Media, Electoral Reform, Conflict Resolution and Youth Revolution Campaigns. Indeed, Americans everywhere are excited about our many recent successes including helping to bring Election Reform issues and the Downing Street Memos to the attention of the American public. Our Board is diverse, experienced and strong.

National Disbar Torture Lawyers Coalition

National Disbar Torture Lawyers Coalition to file Formal Disciplinary Complaints and Call for Dismissal of ‘Torture Architect’ and Current Top CIA Lawyer, John Rizzo, and Other Current and Former CIA Lawyers.

Twelve attorneys, alleged to have advocated torture during the administration of former President George W. Bush, have been named in disciplinary complaints to state bar licensing boards in the five jurisdictions of District of Columbia, New York, California, Texas and Pennsylvania. The complaints were filed on Monday, May 18, 2009, seeking disciplinary action and disbarment.

Washington, DC: Yesterday, the Disbar Torture Lawyer coalition, consisting of more than 150 NGOs representing over a million members, sent a letter to Attorney General Eric Holder calling on him to appoint a special prosecutor, independent of the Justice Department, to fully investigate the use of torture, and to prosecute all officials and employees who advocated, ordered and committed acts of torture against people held by the United States.

www.DisbarTortureLawyers.com

Causes on Facebook | Disbar The Torture Lawyers Now!

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, Iran, Menneskerettigheter, Tortur, USA | Merket med: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

USAs fengselsindustrielle kompleks

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 20, 2008

USA har to millioner mennesker i fengsel, noe som tilsvarer halvparten av Norges befolkning. Dette bekymrer forkjempere for menneskerettigheter og ytringsfrihet. Ikke noe annet industrialisert land har en så høy fengselsrate. Mot slutten av 1999 var tallet på 476 personer i fengsel pr. 100.000 innbyggere, i dag er trolig tallet enda høyere. De aller fleste av dem er svarte menn. Det er et stort utslag av rasisme og på tross av USAs neste president delvis er svart så vil dette neppe endre situasjonen stort.

picbarcodeinmate8k

Bilder

picontrial-splash

Public Enemy – RBG: Slavery Days

Det er mulig å se de dramatiske tallene i flere perspektiver: som et vellykket rettssystem hvor forbrytere effektivt blir satt bak lås og slå, eller som en samfunnsmessig krise hvor svære folkegrupper må tilbringe livet bak murene. Det er sistnevnte innfallsvinkel som menneskerettighetstidsskriftet Index on Censorship benytter seg av. På 25 år er tallet på innsatte i USA firedoblet. Det blir nå stilt spørsmål ved hvilken politikk som ligger bak og hvilke rettigheter de mange som holdes innenfor har. Spørsmålet om ytringsfrihet for to millioner mennesker er f.eks. ingen bagatellmessig sak.

Kompleksiteten i spørsmålene rundt menneskerettigheter og ytringsfrihet er betydelig endret, skriver tidsskriftet på lederplass. Med oppløsningen av Sovjetunionen var det lett å tro at den frie verden hadde vunnet og at sensur tilhørte fortida. Slik ble det ikke, men dagens stridsspørsmål er mye vanskeligere, mye mer nyanserte og ikke så iøynefallende som tidligere. Som eksempel nevnes USAs voldsomme fangevekst.

Randall G. Shelden, professor i jus ved universitetet i Nevada, hevder i en oppsiktsvekkende artikkel at det amerikanske fengselssystemet i dag har flere likhetstrekk med de sovjetiske fangeleirene. Han skriver at begrepet gulag, som først ble allment kjent igjennom Aleksander Solsjenitsyns bok Gulagarkipelet i 1970, ikke er så fjernt fra det enorme nettet av fengsler som i dag finnes i USA. Han hevder også at behandlingen av fangene har flere trekk felles med de sovjetiske leirene. En allmenn voldskultur preger miljøet i fengslene, det er fysiske overgrep og en rekke brudd på menneskerettighetene, videre mangel på medisinsk hjelp, få utdanningstilbud og tvangsarbeid.

Krigen mot narkotika ble lansert midt på 1970-tallet. Med denne kampanjen begynte tallet på innsatte å vokse. Kritikere av denne storstilte kampanjen hevder at den automatisk ble rettet mot fattige og minoriteter, med den følge at fengslene nå er fylt opp av svarte gettobeboere som har forbrutt seg mot narkotikalovgivningen. Enkelte hevder også at lovgivningen ilegger ekstra streng straff på omsetning av narkotikatyper som finnes i svarte miljøer. Et eksempel er at straffen stoffer for bruk og salg av crack er strengere enn for bruk og salg av kokain i pulverform. I løpet av tiåret fra 1980 til 1990 ble antallet narkotikaarresterte med minoritetsbakgrunn tredoblet. En måte å se dette på er som en kontroll av såkalt ”overflødig befolkning”, de som ikke klarer å komme seg opp og fram i et konkurransepreget samfunn.

I tillegg kommer CIA ”kontroll” over import og eksport av narkotika, som går inn i en svart økonomi CIA har av midler slik at de ikke trenger å vinne gjennom sakene de arbeider med via Kongressen, til USA fra Columbia og Afghanistan, som etter invasjonen og USAs okkupasjon har rekordstore avlinger. Narkotika utgjør i till egg en stor del av USAs nasjonale økonomi. DEA offiserer har flere ganger klaget over at saker de arbeider på blir fratatt dem og forblir uløst og at flere tråder innen narkotikahandelen fører mot den amerikanske regjering. På 1970-tallet var det 300.000 narkomane, men da grupper som Black Panters og andre minoritetsgrupper ble for sterke til å bli undertrykt, gikk man i samarbeid med mafiaen om å knuse de fargedes bydeler gjennom å forsyne dem med billig narkotika. På et par tre år gikk antallet narkomane opp til 3 millioner mennesker. De som sitter i fengsel er små lokale langere, mens de store fiskene slipper ut av nettet.

Kriminalitet lønner seg. På en bisarr måte har dette uttrykket fått full gyldighet i dagens USA. Fengsel er en blomstrende business. Arbeidsplasser i slike institusjoner er den hurtigst voksende sysselsettingen i USA. Bare i Texas er mer enn 42.000 mennesker ansatt i fengselsetaten. Fortjeneste er å hente på en rekke felt: for arkitekter, entreprenører, møbelprodusenter, telefonselskaper, ferdigmatleverandører, vaskerier og vaktselskaper. Finansieringsselskapet Merill Lynch reklamerer med positive utsikter og ventet kursoppgang for bedrifter knyttet til fengselssektoren.

Det fengselsindustrielle kompleks kaller professor Shelden USAs moderne fengselssystem. Akkurat som president Dwight Eisenhower i sin avskjedstale i 1960 advarte mot veksten i det militærindustrielle kompleks basert på frykt for kommunismen, vokser i dag fengselsindustrien basert på frykten for kriminalitet. USA har langt på vei har privatisert strafferettspleien, noe som innebærer en intens lobbyvirksomhet overfor politikerne for å få dem til å gå inn for strengere straffer. Bygging og drift av fengsler blitt Big Business. Private fengselsentreprenører bygger primitive anstalter og tjener seg søkkrike i et samfunn som prioriterer straff og hevn framfor forebygging og rehabilitering. Det er store penger å tjene på å huse en 18-åring i 60 år når staten betaler … Det er en frastøtende tanke at noen skal tjene store penger på at andre mennesker berøves friheten.

Økt satsing på samfunnstjeneste, flere på alternativ og åpen soning, mer bruk av betinget straff, innskrenkning av varetektsbruken og framskutt løslatelse (å la alle slippe ut noen dager før tida), er effektive virkemidler. En endring i straffenivået for narkotikakriminalitet ville krympet soningskøene betydelig. Men det er det neppe noen politiker som våger å gå inn for.

”From the hour of my first imprisonment in a filthy county jail I recognized the fact that the prison was essentially an institution for the punishment of the poor, and this is one of many reasons why I abhor the prison, and why I recognize it to be my duty to do all in my power to humanize it as far as possible while it exists, and at the same time to put forth all my efforts to abolish the social system which makes the prison necessary by creating the victims who rot behind its ghastly walls.”

– Eugene V. Debs, from the essay, «Walls and Bars», 1926.

List of U.S. state prisons

Supermax

Prison-industrial complex – SourceWatch

CRG — The Prison-Industrial Complex and the Global Economy

NationMaster – Encyclopedia: Prison industrial complex

Noam Chomsky on Drugs

Drug War Industrial Complex Interview with Noam Chomsky

US Government the World’s Leading Drug Peddler

Sourcewatch – War on drugs

Immigrants Drive Prison Profits

Mumia Abu Jamal: Either Life Sentence or a New Hearing

Toward Freedom – A Call to Fight the Prison/Industrial Complex

Dissident Voice : Organizing to Abolish the Prison-Industrial Complex

Critical Resistance

Public Enemy – RBG Slavery Days

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, Militærindustrielle kompleks, USA | Merket med: , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

Til sak mot Cheney, Gonzales …

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 20, 2008

På lederplass i New York Times går tidsskriftet inn for å stille Rumsfeld, Gonzales og andre for retten på grunn av deres ansvar for tortur. Lederen henviser til en ”bipartisan report by the Senate Armed Services Committee” som gir ”a strong case for bringing criminal charges against former Defense Secretary Donald Rumsfeld; his legal counsel, William J. Haynes; and potentially other top officials, including the former White House counsel Alberto Gonzales and David Addington, Vice President Dick Cheney’s former chief of staff.”

rums5b1d83e2fe974b85effa

rums1026_01

rums050120nobushdc231a

rums060711-torture1_g_011

rumscropped-puc_banr_unksam

rumsfeldeconomist

rumsfeld-saddam

rumsfelduu

rumsgonzales

rumsgonzalez-cartoon-710575

rumsthe_principals_of_torture

New York Times er ikke akkurat noen marginal gruppering som systematisk oversees av det kommersielle media og politikere. Så dette er interessant.

En jury i Sør Texas, hjemstaten til George W. Bush, går til sak mot visepresident Dick Cheney og tidligere justisminister i Bush administrasjonen, fra 2005 til 2007, Alberto Gonzales for ”organisert kriminell aktivitet” relatert til misbruk av innsatte i private fengsler. I november 2002 ble Gonzales utpekt til John Ashcrofts etterfølger som justisminister. Utnevnelsen ble møtte med motstand fra demokratene, men ble godkjent av det republikanskdominerte Senatet. Han har vært involvert i flere kontroversielle saker, der sparkingen av flere føderale statsadvokater har vært den som har skapt størst oppstyr. Dette skapte oppstyr blant begge partier i Senatet, da det ble mistenkt at utskiftningene var politisk motiverte.

Storjuryen i Willacy County i Rio Grande dalen i nærheten av den USA-meksikanske grensen, sa Cheney ”profiterer fra å berøve mennesker deres frihet.” The indictment cites a ”pengespor” av Cheneys eierskap i fengselsrelaterte selskaper inkludert Vanguard Group, som eier aksjer i private fengsler i det sørlige Texas. Gonzales brukte hans posisjon til å ”stanse etterforskning av dette misbruket.” Cheneys kontor nekter så langt å gi en reaksjon på det. I følge storjuryen utfører de saken med stor sorg, men at de ikke hadde noe annet valg enn å gå til sak mot de to på grunn av ”de (storjuryen) elsker vårt land.”

Human Rights First is deeply concerned about the potential nomination of Alberto Gonzales to the Supreme Court. Based on a review of Gonzales’ record as White House Counsel and his oral and written testimony during his Attorney General confirmation hearing, Human Rights First believes Mr. Gonzales’ views on Presidential power and his role in setting improper detention and interrogation policy make him a troubling choice for the Supreme Court.

“Mr. Gonzales offered a view of executive power so expansive that it would allow the President to ignore laws passed by Congress. His recommendations as White House Counsel also opened the door to the abuse of detainees in U.S. custody,” said Michael Posner, Executive Director of Human Rights First. “This is a troubling record for a possible Supreme Court Justice.” Read HRF statement.

Alberto Gonzales – Wikipedia

Alberto R. Gonzales – SourceWatch

Alberto Gonzales News & Articles on washingtonpost.com

Avlytting, løgn og gallestein (Dagbladet, Magasinet, 2007)

Hemmelig e-postkonto kan felle Gonzales (Dagbladet, 2007)

USAs justisminister trekker seg (Dagbladet, 2007)

Senate Report Pins Torture on Rumsfeld

Rumsfeld Charged with Torture in French Court

Gonzales and the Torture Cult

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, USA | Leave a Comment »

USAs fengslsindustrielle kompleks

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 24, 2008

picbarcodeinmate8k

picontrial-splash

Public Enemy – RBG: Slavery Days

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, Menneskerettigheter | Merket med: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Eks-CIA offiserer assosiert med illegal fengselsoverføringsprogram og falsk Irak etterretning skal nå lede Obamas etterretningsovergangsgruppe

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 19, 2008

John O. Brennan og Jami Miscik, begge tidligere etterretningsoffiserer under George Tenet, skal nå lede Barack Obamas ettersyn med etterretningsbyråene og gi råd til den nye administrasjonen (Se: democracynow.org).

Brennan har støttet flere illegale avlyttinger og fangeoverføringer, og Miscik var involvert i den politiserte etterretningen vedrørende de Iraks masseødeleggelsesvåpen i forkant av Irak krigen. Per i dag er det ikke funnet konkrete bevis for at Irak var i besittelse av omfattende masseødeleggelsesvåpen og leveringssystemer.

Den Pulitzer-vinner belønte journalisten Ron Suskind hevder i sin bok The Way of the World at brevet som ”beviste” Iraks forbindelser med al-Qaida ble ført i pennen av Det hvite hus, som skal ha beordret CIA til å forfalske et brev som ”beviste” forbindelser mellom Saddam Husseins Bath-regime og terrornettverket al-Qaida. Den amerikanske etterretningsbyrået skal ifølge Suskind ha diktet opp et tilbakedatert brev fra lederen for Iraks etterretning til den tidligere diktatoren hvor det gikk fram at lederen for 11. september-angrepene, Mohammad Atta, fikk opplæring i Irak – noe som ”slo fast” at Saddam hadde forbindelser til Osama bin Ladens terrornettverk. Brevet ble publisert i britiske Sunday Telegraph ni måneder etter den amerikanskledede invasjonen av Irak.

Samtidig gjentar Suskind de tidligere beskyldningene om at USA holdt tilbake britiske opplysninger om at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen. Britisk etterretning ga disse opplysningene fra en troverdig kilde til daværende statsminister Tony Blair, men både president George W. Bush eller visepresident Dick Cheney, avviste påstandene.

Aftenposten – Irak konflikten dag for dag

Media Lens Message Board: Torture – Yes We Can?

The Spy goes to Wall Street

Interview with Shane Harris

The Dark Side Interviews: John Brennan

Prelimenary Facts and Thoughts about Eric Holder

Change in Intelligence?

Terrorism

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, Menneskerettigheter, USA | Leave a Comment »