Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Kampanjer’ Category

Nordmenn flest er motstandere av pelsdyroppdrett

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 10, 2010

Pelsdyroppdrett er dyremishandling. Motstanden mot pels er økende, og stadig flere sier nei til pels. Pels er et luksusprodukt ingen trenger.

Fakkeltog

NOAH har arrangert fakkeltog mot pels i flere år. Lørdag den 13. november er det tid igjen, for syvende gang. Møt opp og vis din motstand mot pelsindustrien!

Fakkeltoget starter kl. 17.30 på Youngstorget i Oslo. Her blir det salg av fakler til 20 kr stk, som går til inntekt for NOAHs pelskampanje PelsUT. Det blir også arrangert fakkeltog i Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Kristiansund.

Se www.facebook.com/motpels om info for de andre byene.

Man har også muligheten til å melde seg inn som støttemedlem, noe som kan  bidra til at man får gjort enda mer for dyrene. Melder man seg inn denne kvelden vil man i tillegg få en gratis t-skjorte med anti-pels motiv som gave. Det kommer også til å bli solgt nye hettegensere med Nemi-motiv, klistremerker og buttons til inntekt for PelsUT-kampanjen.

https://i1.wp.com/www.dyrsfrihet.no/files/dyrsfrihet.no/images/pelsdemo_sept_2009-artikkel.jpg

https://i2.wp.com/farm3.static.flickr.com/2530/3925179381_7dcbb0f3b4.jpg

«De har kniven på strupen. (…) Min støtte vil forsvinne den dagen det på nytt dokumenteres utilbørlige forhold», lød det da landbruksminister Lars Peder Brekk i fjor ble konfrontert med bilder av lidende pelsdyr på norske pelsfarmer.

For tredje året på rad avdekker Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet systematisk dyremishandling på norske pelsfarmer. I sommer og høst har de to organisasjonene dokumentert forholdene ved 40 pelsfarmer over hele landet. Nå krever de to organisasjonene at Brekk holder løftet om å trekke støtten til næringen.

Nye skrekkbilder fra 40 norske pelsfarmer

En ny landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for Dyrebeskyttelsen Norge viser at nordmenn er motstandere av pelsdyroppdrett. Hele 62% av de spurte svarte at de var imot å holde rev og mink i bur for å produsere pels. Kun 15% av de spurte var positive til pelsdyroppdrett. Motstanden er bred hos både kvinner (71% mot) og hos menn (53% mot).

”Tallene understreker den brede motstanden mot pelsdyroppdrett som finnes i befolkningen”, sier Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge, som legger til: ”Fremfor alt er dette et tydelig signal om at befolkningen ønsker politisk handling overfor en næring som de fleste oppfatter som uakseptabel. Handlingen må derimot komme i form av konkrete tiltak for å begynne en avvikling av dyremishandlingen, ikke som tomme løfter og tillitserklæringer.”

Undersøkelsen viser også at de fleste velgere, uavhengig av parti, er motstandere av pelsdyroppdrett:

Rødt: 79% mot pelsdyroppdrett / 9% for pelsdyroppdrett

SV: 79% mot pelsdyroppdrett / 8% for pelsdyroppdrett

Ap: 64% mot pelsdyroppdrett / 17% for pelsdyroppdrett

Venstre: 74% mot pelsdyroppdrett / 9% for pelsdyroppdrett

Sp: 46% mot pelsdyroppdrett / 29% for pelsdyroppdrett

KrF: 45% mot pelsdyroppdrett / 17% for pelsdyroppdrett

Høyre: 58% mot pelsdyroppdrett / 16% for pelsdyroppdrett

Frp: 50% mot pelsdyroppdrett / 23% for pelsdyroppdrett

”Det er påfallende at velgermassen er så tydelig i sin tale om pelsdyroppdrett: Uavhengig av parti er det et klart flertall blant velgerne som er motstandere av pelsdyroppdrett. Tiden er overmoden for at de politiske partiene programfester en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge”, sier Eidsmo, som legger til at ”Selv i landbruksminister Brekks eget parti er det et fåtall som er tilhengere av pelsdyroppdrett.” ”Hva vil Brekks egne velgere mene om hans stadige tillitserklæringer overfor pelsdyrnæringen?” spør Eidsmo.

Nettverk for dyrs frihet

Dyrevernalliansen

Slipp fangene fri!

http://ingeborgkjos.files.wordpress.com/2009/09/caged20beau3.jpg?w=450&h=294

https://i0.wp.com/tforthea.blogg.no/images/504411-9-1256563802782.jpg

Posted in Aktuelt, Kampanjer | Leave a Comment »

Nye skrekkbilder fra 40 norske pelsfarmer

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 1, 2010

Pressemelding 31. oktober 2010:

– De har kniven på strupen. (…) Min støtte vil forsvinne den dagen det på nytt dokumenteres utilbørlige forhold.

Slik lød det da landbruksminister Lars Peder Brekk i fjor ble konfrontert med bilder av lidende pelsdyr på norske pelsfarmer.

For tredje året på rad avdekker Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet systematisk dyremishandling på norske pelsfarmer. I sommer og høst har de to organisasjonene dokumentert forholdene ved 40 pelsfarmer over hele landet. Nå krever de to organisasjonene at Brekk holder løftet om å trekke støtten til næringen.

Fra juni til oktober i år har Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge besøkt 40 pelsdyrfarmer fra Nordland i nord til Agder i sør. Tusenvis av bilder og flere timer med videodokumentasjon fra pelsfarmene viser mink og rev med alvorlige skader og sykdommer. Dyr med avbitte bein, haler og ører, smertefulle bittskader og stereotyp adferd er vanlige syn på farmene. Årets undersøkelser bekrefter at forskriftene som regulerer pelsnæringen ikke klarer å forhindre at dyrene på pelsdyrfarmene lider hver eneste dag.

“Det er forferdelige tilstander på norske pelsfarmer: Dyr som løper hvileløst rundt i trange nettingbur, skadde dyr og mødre som dreper egne unger. Å si at dyr lider i bur er en underdrivelse. I naturen har mink behov for å svømme og jakte i vann, mens rev har et behov for å grave og løpe over store områder. Et liv innesperret i et nakent nettingbur driver dyrene til vanvidd. Burlivet kan aldri tilfredstille pelsdyrenes behov,” forteller Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dette er tredje året på rad dyrevernere har dokumentert forholdene på norske pelsdyrfarmer. Totalt har over 180 farmer blitt inspisert siden våren 2008. Undersøkelsen i år viser at lite har forandret seg for dyrene. De fysiske kravene i forskriftene er i år noe som de aller fleste farmene oppfyller, men skadene og sykdommene hos dyrene er fortsatt like utbredt.

“Jeg har besøkt pelsfarmer i tre år nå, og jeg er forferdet over behandlingen pelsdyrene får i norske pelsfarmer. Våre undersøkelser beviser at forskriftene som regulerer pelsdyrnæringen ikke på noen måte tar hensyn til dyrenes behov. Forskriftene er rett og slett et hån mot dyrevelferdsloven,” sier Per Arne Tøllefsen fra Nettverk for dyrs frihet.

“Da Lars Peder Brekk satte i gang arbeidet med nye forskrifter for pelsdyrnæringen, hadde han ett forbehold: Bransjen måtte overleve. Det er svært kritikkverdig at landbruksministeren, som skal sørge for dyrevelferden i Norge, velger å sette økonomiske hensyn foran dyrevelferdsloven. Nå har vi fått nok. Vi krever at Brekk holder løftet sitt, og legger ned denne bransjen,” fortsetter Tøllefsen.

“Lars Peder Brekk har gitt pelsdyrnæringen nok sjanser. Nå må han vise handlekraft og evne til å luke vekk dette ugresset: Tiden for avvikling av pelsdyroppdrett er overmoden,” sier Odd Harald Eidsmo.

KONTAKTINFO:

Pressesekretær: 47 99 77 64

Per Arne Tøllefsen, Nettverk for dyrs frihet: 99 48 96 37
Odd Harald Eidsmo, Dyrebeskyttelsen Norge: 47 45 88 44

For høyoppløste bilder og film til fri bruk:

Bilder etter fylke

Utvalgte bilder

Utvalgte videoklipp

Mer informasjon

Posted in Kampanjer | Leave a Comment »

Prøveprosktet PLANKA inviterer til samtale: Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 30, 2010

Det finnes flere krefter som jobber for en progressiv kollektivtrafikk i Oslo, men på ulik måte; partipolitikk, lobbyvirksomhet, aktivisme og informasjonsarbeid er blant metodene. Nå har en gruppe studenter og arbeidere startet en aksjon for en annerledes kollektivtrafikk i Oslo, Prøveprosjektet Planka.

Prøveprosktet PLANKA inviterer nå til samtale i Kverneland på Litteraturhuset lørdag den 2. oktober  kl. 16.30-19.30. Målet er å samle representanter fra utvalgte organisasjoner og nettverk til en samtale om kollektivtransporten i Oslo. Dette både fordi man ønsker å høste kunnskap og erfaring fra organisasjoner som jobber med kollektivtrafikk i Oslo, men også fordi man ønsker å presentere vår idé og vårt arbeid med Prøveprosjektet Planka.

Som innledere har NUs Kollektivkampanje, Oslo Sporveiers Arbeiderforening og Planka Sverige blitt invitert til å presentere sine strategier, tanker og sitt arbeid med kollektivtransporttilbudet i Oslo.  Etter presentasjonene inviteres alle fremmøtte til å delta i en åpen samtale rundt hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo.

Andre inviterte: RU, SU, De Grønne, Attac, Fremtiden i våre hender Blindern, Naturvernforbundet

Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?
På hvilken måte utfyller prosjektene hverandre?
Kan vi samles rundt noen felles politiske standpunkter?
På hvilken måte kan vi samarbeide på tvers av aksjonsform og politiske virkemidler?

Enkel suppe vil bli servert!

For påmelding, kontakt Petter Slaatrem Titland på telefon 950 38 128 eller send e-post med påmelding til botogbedring@gmail.com

Program:

16.45 Innledning v/arrangøren.
17.05 Natur og Ungdom: Om kollektivkampanjen
17.25 Oslo Sporveiers Arbeiderforening: Sitt perspektiv på organiseringen av
kollektivtransport i Oslo
17.45 Planka Stockholm: Sin erfaring etter 10 år med Planka i Stockholm.
18.15 Kaffe og annen snacks
18.30 Åpen samtale

Prøveprosjektet Planka?

• Prøveprosjektet Planka er en organisasjon som ønsker en bærekraftig, miljøvennlig og helhetlig byutvikling. En viktig del av en fremtidsrettet by, er en offentlig transport tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt.

• Prøveprosjektet Planka ønsker en by med færre biler og et mer tilgjengelig, kollektivt transportsystem. Dette er én måte å gi rom til en annerledes og progressiv sosial byutvikling.

• Prøveprosjektet Planka vil aksjonere for en avgiftsfri kollektivtransport, betalt via skattesystemet. Med dette mener vi en nedlegging av billettsystemet vi er vant med i dag.

• Prøveprosjektet Planka organiserer trafikantene som ønsker en avgiftsfri kollektivtransport. Medlemmer betaler inn en månedlig avgift. Når medlemmer får bot, betales hver enkel bot av medlemmenes felleskasse. Dette er «P-kassen».

• Gjennom ”P-kassen” ønsker vi å gjøre trafikantene til subjekter i kollektivtrafikken. Vi mener at innbyggerne i Oslo er trafikanter, og ikke kunder, slik presentasjonen av kollektivtransporten er i dag.

• ”P-kassen” er kun én del av Plankas praksis. Vi ønsker å være synlige i den offentlig debatten om byutvikling, vi vil flytte grensene for hva som diskuteres, og vi ønsker å vise sammenhengen mellom byutvikling og klimakrise.

Ideen er hentet fra Sverige. Se www.planka.nu

(to svensker fra planka.nu og skal være med på seminaret)

Posted in Kampanjer, Konferanser | Leave a Comment »

Boikottaksjon utenfor hovendkontoret til Coop

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 23, 2010

Den femte Viva Palestina båt forlot London den 18. september. Den blir ledet av to av dem som befant seg på Mavi Marmara da denne ble angrepet av Israel i mai. Den vil møte to andre båter fra Casablanca og Doha. Dette samtidig med at 200 kjøretøy vil ankomme Gaza. Disse vil frakte enormt trengte ressurser og forsøke å bryte den barbariske israelske blokaden.

Road to Hope (previously known as Life Line 5 to Gaza LL5) is an independent collective of experienced international convoy and flotilla members, peace and non-violence activists, members of NGOs acting in a personal capacity, and many others from a broad range of backgrounds, countries and different organisations. After the convoy departs from the UK the 10th of October, the rest of the internationals will fly to Libya on the 16th.

Road to Hope

https://i1.wp.com/www.inminds.com/card/card28.jpg

Fredag 24. september har boikottutvalget i Oslo planlagt en aksjon utafor Coop sitt hovedkontor i Kirkegata 4. Markeringen starter 07.30 og holder på til 09.00. Målet er å vise de ansatte at vi vil legge press på Coop Norge til å ikke føre israelske varer.

South Africa’s Israel boycott

Boikott Israel – Velkommen til oppstartsmøte!

Kan sanksjoner mot Israel fremme fredsprosessen i Midtøsten?

KAIROS-dokumentet: “Okkupasjonen er en synd mot Gud”

Nå er tiden inne – boikott Israel!

Israel demokratisk?

Israels demokratiske verdier: Straff menneskerettighet-sorganisasjoner, ikke krigsforbrytere

Kamp om retten til å bli anerkjent som israeler

Tar de kameratene våre, så tar vi pengene deres

Fra konflikt til forsoning

Boikott Israel nå!

Posted in Israel/Palestina, Kampanjer | Leave a Comment »

Fredsskatt fremfor krigsskatt

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 12, 2009

wartaxMennesket bruker stadig mer av klodens ressurser på opprusting. Som Gunnar Garbo påpekte i Klassekampen 2. oktober 2007, bruker verden vel 1200 milliarder dollar på militærutgifter, noe som vil si 150 ganger den samlede bistanden til fattige land. Åtte millioner mennesker er sysselsatte med våpenproduksjon.

I dag betaler vi alle militærskatt ved at en tidel av inntektsskatten går til militære formål. Ved en fredsskattordning vil fredsvenner få rett til å overføre ”militærskatten” til et fredsfond for fredsskapende tiltak og konflikthåndtering. Med denne svimlende innsatsen kunne vi avskaffet fattigdom og demmet opp for klimaproblemene: Menneskeheten bruker ni ganger mer på våpen enn det FN beregner at det vil koste å nå de åtte tusenårsmålene for blant annet fattigdom, utdanning, likestilling, barnedødelighet og miljø.

Les: Fredsskatt fremfor krigsskatt

Facebook: Fredsskatt fremfor krigsskatt

Fredslaget: Fredslaget om fredsskatt i NRK

“If a thousand [people] were not to pay their tax-bills this year, that would not be a violent and bloody measure, as it would be to pay them, and enable the State to commit violence and shed innocent blood. This is, in fact, the definition of a peaceable revolution, if any such is possible.”

Henry David Thoreau
Under den mexicansk-amerikanske krigen 1846-48

banner_outline

Posted in Dagens kamp, Kampanjer, Krig og fred, Menneskerettigheter | Leave a Comment »

10:10 og Zero 09

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 25, 2009

climate_picture

Den 10.10. klokka 10.10 lanseres klimakampanjen den 10:10 (den 10. oktober) i Norge på Fagforbundets hovedkontor i Oslo. I likhet med britiske The Guardian går ukemagasinet Ny Tid, som forplikter seg til å gå foran i norsk presse som et godt eksempel og oppfordrer alle til å bli med, i front og støtter kampanjen. Ikke vent på en diffus månelanding i 2050, kutt nå! Her er den første artikkelen på norsk om klimakampanjen 10:10-kampanjen, som skal inspirere organisasjoner så vel som privatpersoner til å kutte sine CO2-utslipp med 10 prosent i løpet av 2010.

The Guardian har spilt en stor rolle i å få fart på kampanjen. Etter at kampanjen ble lansert gjennom The Guardian i Storbritannia den 1. september 2009, har kjendiser som statsminister Gordon Brown, klesdesigner Vivienne Westwood, DJ Sara Cox, samt en strøm av organisasjoner meldt seg på. Alt fra Tottenham Hotspur fotballklubb til the Tate Galleries og British Fashion Council University. Responsen i England har vært formidabel, og alt fra politikere til politienheter, fotballklubber, sykehus og universiteter har hengt seg på. Det er nærmest blitt trendy å gå inn for å kutte ned på forurensing.

Som leder av Global Migrants for Climate Action (climateact.org) fronter Dessau den internasjonale kampanjen i Norge. Norge skal med 10:10 klimahandlingskampanjen – for private, bedrifter og institusjoner. Verdens karbonutslipp må reduseres i løpet av de neste par årene, ellers blir risikoen for selvforsterkende klimaeffekter for stor. Regjeringene må forplikte seg. Hvis flest mulig folk viser at de både vil og kan ha 10 % i løpet av ett år er vi på riktige bane! Fra lørdag vil du kunne melde dag på http://www.1010norge.org

Dessau håper at flest mulig i Norge blir med på laget fort, og at det utløses et internasjonalt skred av klimaforpliktelser, men understreker viktigheten av individets engasjement. ”For enkelte mennesker kan det virke meningsløst å anstrenge seg for å kutte ned på egen forurensing. Løsningen på klimaproblemene ligger ikke bare på individnivå, men uten individuelt engasjement, får man heller ingen løsning. Klimakrisen må håndteres på alle nivåer. Et slikt engasjement er nødvendig”, sier hun.

Dessau mener 10:10-kampanjen skiller seg fra andre klimakampanjer i det at den ikke bare har en symboleffekt, men også en praktisk betydning. Hun mener 10:10-kampanjen er genial fordi den har kortsiktige, klare mål som er enkle for enhver å oppnå. Bedrifter, institusjoner og privatpersoner kan alle klare å kutte sine utslipp med 10 prosent i 2010. Kampanjen samler individuelle innsats og gjør dem synlige, hvilket i seg selv har en dominoeffekt.

Dessau påpeker at privatpersoners handlinger også kan være med på å påvirke politikerne. ”Klimaforhandlingene i København er helt avgjørende for framtiden. Vi trenger globale avtaler som regjeringene forplikter seg til. Det beste man kan gjøre for å påvirke politikerne, er å vise at man både vil og kan kutte 10 prosent i løpet av ett år. I tillegg er det viktig å vise utviklingsland at folk i den rike verden faktisk tar slike kutt alvorlig”, sier Dessau.

I følge Dessau har kampanjen ”potensiale til å spre seg over hele verden.” ”Det er ikke bare snakk om å demonstrere utenfor Stortinget og andre bedrifter, men demonstrantene forplikter seg også. Dette gir mening. Jeg tror folk ser at det er noe mer enn en kampanje, men også reell handling”, sier hun. Hun vil ikke avsløre hvilke bedrifter, utover Ny Tid, som hittil har forpliktet seg til å kutte CO2-utslipp. Det vil hun vente med å offentliggjøre til 10. oktober, da kampanjen lanseres.

En som er lei av mye prat og null handling, er Gøril Andreassen, transportpolitisk talskvinne i miljøorganisasjonen Zero, som jobber for å overbevise næringslivsaktører og politikere om å kutte klimagassutslippene.

Den 28. og 29. september arrangeres Zero 09 konferansen på Gardermoen, hvor Norges største kommersielle biobrenselsanlegg ligger. Innledere fra hele verden vil i løpet av de to dagene konferanse varer presentere konkrete tiltak i alle utslippssektorer med det til formål å stoppe global oppvarming. På fire år er det som startet som Lavutslippskonferansen blitt den største årlige konferansen for klimatiltak i Norge.

Til konferansen kommer blant annet den britiske samfunnsøkonomen Nicholas Stern, mannen som oppnådde umiddelbar internasjonal anerkjennelse og kjendisstatus som leder for den britiske klimakommisjonen etter å ha gitt ut den banebrytende Stern-rapporten, om klimapolitikkens økonomi, i 2007. Dette er første gang Stern snakker på en åpen konferanse i Norge. Stern, som har sluttet seg til 10:10 kampanjen, oppfordrer verden til å gå inn for å løse klimaproblemene nå, ettersom det vil bli dyrere jo mer tiden går.

Til konferansen kommer også den tidligere svenske statsministeren Göran Persson, en av Skandinavias mest markante nålevende politiske skikkelser. Persson har etter at han forlot svensk politikk markert seg som en skarp og reflektert kritiker av dagens politikere manglende tiltak i eget land. I tillegg kommer miljøvernminister Erik Solheim, professor Jørgen Randers, tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga, konserndirektør, teknologi og ny energi Margaret Øvrum i Statoil, og konsernsjef Jens Ulltveit-Moe i Umoe. På konferansens andre dag kan man velge mellom 16 forskjellige fagsesjoner, fordelt på fire parallelle bolker, innen de aller fleste norske utslippssektorene, inkludert petroleum, energi, transport, jordbruk og industri.

ZERO jobber ikke først og fremst for å få enkeltmennesker til å løse klimakrisen, men i følge Andreassen, som hilser 10:10-kampanjen velkommen, ”kan slike kampanjer skape et utrolig sterkt politisk press, og det er nødvendig.” Selv jobber hun med å få byttet ut fossilt drivstoff med klimavennlige alternativer, og hun etterlyser politisk ansvar. ”Stasjoner med klimavennlig drivstoff må først og fremst være tilgjengelige og det billigste alternativet. Til det trenger vi politiske virkemidler”, sier hun, før hun understreker at det må lønne seg å være miljøvennlig.

10:10

– Kutt 10 % i 2010! : Ny Tid

10:10 – Wikipedia

10:10 Climate Campaign Launched | Global Changes

When it comes to climate change London’s dropping 10 by 10 | TckTckTck

10:10 | Cutting 10% of emissions in 2010

10:10 climate change campaign | Environment | guardian.co.uk

10:10 climate change campaign launches in London today

Entire cabinet signs up to 10:10 climate change campaign

10:10 and the politics of climate change | open Democracy News

Take Action – Campaigns – Sign up, sign up… It’s the 10:10

Triangle Media | Industry News Article – Royal Mail joins 10:10

PodcastDirectory | Episode: Guardian Daily: The 10:10 climate Change Campaign

1010

ZERO 09

ZERO09.no

ZERO09.no

Nå kan du melde deg på ZERO-konferansen — ZERO

zero09-500x321

Posted in Aktuelt, Kampanjer, Klima og miljø, Konferanser | Merket med: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Norge i valg – og i krig – Det er NÅ det gjelder!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 12, 2009

– Erling Folkvord (Oslo)

Erling-folkvord

– Torstein Dahle (Hordaland)

torstein_dahle

«Arbeidet for å få slutt på den norske deltakelsen i krigen i Afghanistan er en av de viktigste sakene for Rødt både ved høstens stortingsvalg og etterpå. Som det eneste norske partiet har vi stått fjellstøtt på kravet om å hente soldatene hjem og avslutte Norges deltakelse i fortsettelsen av krigen som startet med USAs folkerettsstridige angrep på Afghanistan 7. oktober 2001.»

«Det er sju år sia regjeringa Bondevik vedtok å sende norske styrker til krigsinnsats i Afghanistan. I desse åra har Norge deltatt i fortsetjinga av den krigen USA starta 7. oktober 2001, i strid med folkeretten og utan FN-vedtak.»

Freds- eller krigsbudsjett? | Raudt

Kjære velger!

På siste meningsmåling for Oslo mangler jeg kun 659 stemmer for å vippe ut Venstres Ola Elvestuen, mens AP sine seks og SV sine to mandater er sikre i Oslo.

Derfor trenger jeg all drahjelp jeg kan få nå i innspurten. På Stortinget skal jeg begynne arbeidet med å trekke soldatene ut av Afghanistan, stå på for et oljefritt Lofoten og Vesterålen, og hindre kutt i uførepensjonene.

Men i år har jeg også en annen viktig oppgave — å holde Siv Jensen ute av regjeringskontorene. Jeg garanterer at en stemme til Rødt er en stemme så langt unna Siv Jensen og hennes politikk som det er mulig å komme. Med Venstre og Ola Elvestuen risikerer du tvert i mot å hjelpe Frp til regjeringsmakt.

Din stemme kan bli avgjørende. Godt valg!

— Erling Folkvord
1. kandidat i Oslo

Nyheter | Raudt

Prinsipprogram | Raudt

Rødt (Roedt) on Twitter

Rød ungdom

Rød Planet

Erling Folkvord

Torstein Dahle

FrP koden

I september 2008 anmeldte Torstein Dahle seks tidligere stortingsrepresentanter for mulig pensjonsbedrageri og krevde at det var snakk om så grove tilfeller at det måtte gis fengselsstraff. Saken fikk stor oppmerksomhet spesielt siden en av de seks var tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.Noen av dem bør settes bak lås og slå. Vi må ha likhet for loven Det er et overordnet rettsprinsipp i Norge”, sa Dahle. Rødt gikk til Økokrim fordi partiet ikke stolte på at Stortinget selv kunne gjøre en troverdig og ansvarlig gransking. «Det er bare politiet kan gjøre den upartiske granskingen som denne saken nå krever. Skal Stortinget selv gjøre det, blir det bukken og havresekken», sa han.

Høsten 2008 utga Dahle, som siden 2002 har arbeidet ved Høgskolen i Bergen som høgskolelektor, sammen med John Bellamy Foster boken Ødeleggelsens økonomi gjennom tidsskriftet Rødt! som dreide seg om bakgrunnen for Finanskrisen og som forklarte hvorfor krisen i finansmarkedet skjer, om boligbobla i USA, om Terra-skandalen og statens ansvar og våren 2009 var han bidragsyter til boken Kan hende det gjelder å redde vår jord, som inkluderte 16 engasjerte mennesker som tok fatt på de vanskelige spørsmålene: Kan miljøproblemene løses under kapitalismen? Vil EU-medlemskap styrke miljøkampen? Bør vi åpne for oljeboring i nord? Torstein selv skrev her en artikkel om kvotehandel. Boken ble utgitt på Forlaget Manifest.

Fordi SV ikke har fotjent det!

“SVs valgprogram er overlegent alle andre program når det gjelder omfang som brukes på fredssaker”, sier Alexander Harang, styremedlem i Norges fredsråd og prosjektleder for Fredspolitisk regnskap 2009, som håper at det Fredspolitiske regnskapet vil bidra til å sette fredspolitikken på dagsorden i valgkampinnspurten. Det fredspolitiske regnskapet kårer SV og Miljøpartiet de Grønne til de beste fredspartiene, og konkluderer at norsk fredspolitikk er tjent med en rødgrønn regjering.

Årsaken til at MDG klatrer helt til topps er at partiet legger ikkevoldsprinsippet til grunn for all sin politikk. ”Vi i MDG tror ikke det fungerer å skape fred og demokrati ved bruk av vold”, sier Hanna E. Marcussen, talskvinne for partiet, som hevder at ikkevoldelige metoder har vært mest effektive til å kaste undertrykkende regimer de siste 40 årene. ”Se bare hvordan store deler av Øst-Europa frigjorde seg på slutten av 1980-tallet”, sier Marcussen, som samtidig mener at ”Krigen i Afghanistan har verken gitt landet fred eller demokrati. Vi må tenke nytt dersom vi ønsker oss en fredelig og demokratisk utvikling i Afghanistan. Vi i MDG vil hente de norske soldatene hjem fra Afghanistan, men det alene er ikke nok. Vi har også et ansvar for å bygge opp det vi har revet ned. Derfor vil vi arbeide for at norsk innsats i Afghanistan utelukkende skal dreie seg om humanitær virksomhet og hjelp til å bygge opp et reelt demokrati gjennom støtte til landets virkelige demokratiske krefter.”

Spørsmålet er hvor fredsinitiativet i SV var da de for kort tid siden arbeidet for å beholde soldater i Afghanistan? Og hvor er er dette initiativet når det kommer til jagerflydebatten hvor SV har valgt å ville gå til innkjøp av de atombombebærende JSF flyene fra Lockhead Martin, som er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet USA, Israel og Norge? “The Defense Department and a handful of allies have launched an effort to ensure the F-35 Joint Strike Fighter program is capable of conducting the most devastating mission in modern warfare – delivering a nuclear bomb.” Norge er nå verdens største våpeneksportør i forhold til folketall og 7. største våpeneksportør reelt sett og er en viktig bidragsyter til amerikansk krigføring, og da ikke aller minst i Irak. SV har, gjennom å kjøpeslå og overkjøre sitt eget partiprogram, ikke kun sviktet sine egne velgere foruten resten av verden. Dette på tross av at de er langt mer rasjonelle, rettskafne, miljøvennlige, solidariske og fredselskende enn det blåbrune alternativet, som de har langt mer til felles med enn det partiets velgere og grasrotaktivister skulle ønske at de gjorde.

Det er å unndres over at ikke partiet Rødt har skåret høyere, men det skyldes kanskje deres anti-imperialistiske profil, hvor fred synes å være en selvfølgelig ting, men hvor det blir lagt vekt på kampen mot okkupasjonsmakter og imperialistiske pirater. Her er eksempler: ”Rødt anerkjenner nasjonenes rett til selvbestemmelse. Retten til sivil og militær motstand mot okkupasjon og undertrykking er en grunnfesta rett for alle verdens folk”, ”Samtidig skal vi ikke ukritisk omfavne alle mulige politiske bevegelser som slåss mot imperialismen. Vi tar avstand fra overgrep mot sivile, innskrenking av demokratiske rettigheter og undertrykking uansett hvor i verden det skjer eller hvem som står bak.” og ”Den antikoloniale kampen føres både politisk, økonomisk og militært.” Ingenting av dette kan jeg være uenig i!

Torstein Dahle gjorde seg bemerket i juli 2007 med en uttalelse hvor han støttet den Afghanske motstanden mot den USA-ledede okkupasjonen av Afghanistan, samtidig som han gjorde det klart at norske soldater der må være forberedt på å sette sitt liv på spill. Erling Folkvord satte nylig søkelyset på de metodene regjeringen brukte for å få plassert jagerflykontrakten i USA.

Det hele minner oss om ”den brede enigheten i forsvars- og sikkerhetspolitikken” og behovet vi som er uenige har for en ”bikkje i bakken”.

Afghanistan:

jacob_858_1161171474

En ung norsk kvinne har stått frem i media og fortalt at hun hadde fienden på kornet, fikk ordren «Ild!», trakk i avtrekkeren … og avsluttet livet for et tjuetalls medmennesker. På vegne av deg og meg, det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt styrkene til Afghanistan for «å gjøre denne jobben.»

Hvor mange spør hvordan Norge er havnet i Afghanistan? Vi er trukket lenger og lenger inn i en hengemyr som startet med USAs folkerettstridige angrep, som i neste omgang presset FN inn i tiltak for å opprette fred og sikkerhet. Med 11.9 2001 fikk USA et påskudd, men USA hadde planlagt angrepet i flere år før, en sannhet man i norske storaviser bare har kunnet lese i Stavanger Aftenblad  (aftenbladet.no, søk: 649375). Og forut for det ligger en lang historie med amerikanske maktintriger i regionen.

Norge gikk med humanitær begrunnelse inn i det som er blitt mer og mer krig. Innser de hva de er med på de som uten reservasjoner stiller opp for USA? Vi skal nå velge nytt Storting, men hva har vi å velge mellom? Hvilket parti er klart mot krig og vil legge opp en grunnleggende annerledes politikk?

Det er nå det gjelder:

På flere målinger har Rødt fått over 3% oppslutning. Det viser at sperregrensa kan være innen rekkevidde. Rødt ligger an til å gjøre vårt beste valg noensinne, men det avhenger av at alle sympatisører der ute faktisk stemmer på dem!

Erling Folkvord er 659 stemmer fra å komme inn på Stortinget, ifølge valgkampens siste Oslo-måling (Aften i går). SVs og APs Oslo-mandater er trygge, og Erling vil slå ut Venstres Ola Elvestuen hvis vi vinner de siste 659 stemmene. Et lite bidrag helt på tampen?

Valgprat.no:

Aftenposten har gjennom valgkampen driftet valgprat.no, som er en portal for politiske og valgrelaterte blogger. Erling Folkvord har blant annet blogget fra Afghanistan-turen sin og skrevet mye om sykehjemsskandalen i Altea, Spania. Nå arrangerer valgprat.no avstemning der du kan stemme på den enkelte bloggen. Klikk deg inn her og stem fram Erling! Dette kan være et lite puff på veien til stortingsplass. Etter du har stemt kan du dele stemmegivningen på Facebook.

Les hva som blir Rødts 10 første forslag på Stortinget.

rødt 3744987843_a237601fdaknyttneve

Valgkampen er i ferd med å rulle i gang i disse dager, men gutta i Gatas Parlament har allerede holdt på en stund. For noen uker sida overrasket, provoserte og underholdt de mange med sin parodi på Fremskrittspartiets valgkamplåt «Fremtiden i dag». Nå er de tilbake med enda hardere skyts mot partiet de hevder er et parti for superrikinger.

Posted in Kampanjer, Norge | Merket med: , , , , , | Leave a Comment »

UT-FLUKT 09 – Opprop for en mer human asylpolitikk

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 5, 2009

banner3

banner ut_flukt

Ut-flukt09

Ut-flukt09 ble organisert av 32 organisasjoner, institusjoner og ungdomspartier, som gikk sammen om en større markering for en human asylpolitikk i Oslo sentrum 19.-24 juni i form av en leir med konserter, asylskole, utstillinger, verksteder, politiske debatter, asylsøkeres talerstol, film, litteratur – og afghansk drageløp.

Plattform

Asylpolitikken har kommet inn i en negativ spiral. Gjennom flere år har vi opplevd alvorlige svekkelser av rettighetene til asylsøkerne som kommer til Norge med et håp om trygghet og respekt.

Brudd på anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har blitt en alminnelig del av norsk asylpolitikk. Retten til familiegjenforening med ektefelle og barn for asylsøkere fra konfliktherjede land er bestemt alvorlig redusert. Mange enslige asylsøkende barn skal bli satt på vent, for å bli tvangsmessig returnert til land som Afghanistan, Somalia og Irak etter 18-årsdagen. De fleste asylsøkere skal ikke lenger ha rett til å arbeide mens de venter på behandling av asylsøknaden, men skal henvises til en passiv tilværelse i mottak.

Det er behov for grunnleggende forandringer i norsk asylpolitikk. I forkant av et stortingsvalg hvor asyl- og innvandringspolitikk igjen vil bli et debattert tema, må det tydeliggjøres at utgangspunktet for asylpolitikken må være retten til beskyttelse for dem som trenger det, ikke skiftende politiske hensyn eller innstramninger for innstramningenes skyld. Den pågående dramatiske uthulingen av asylinstituttet må stanses og reverseres.

Signert

Agenda X, Afghan Refugee Committee (ARC), Antirasistisk Senter, Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Blitz, Changemaker, Den irakisk-kurdiske asylsøker- og flyktningorganisasjonen i Norge (IKAF), Det iranske flyktningråd i Norge, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge, Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger, Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Internasjonale Sosialister, Juss-Buss, Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere (Flyktningenettverket), Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Mellomkirkelig råd, Nestekjærlighetskampanjen, Nettverk mot statlig rasisme, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Oslo Biskop, PRESS – Redd Barna Ungdom, Røde Kors Ungdom, Rødt, Rød Ungdom (RU), Skeiv Ungdom, Skeiv verden, Sosialistisk Ungdom (SU), Støttenettverket for afghanske flyktninger, Unge Venstre og Vergeforeningen.

Verdens flyktningdag

Verdens flyktningdag, den 20. juni, er FNs internasjonale merkedag for flyktninger og internt fordrevne. Det vil på verdens flyktningdag kl 13.00 bli arrangert en demonstrasjon foran Stortinget.

Parolene vil være

– Opphev innstramningene – innfør en human asylpolitikk

– Mot inhuman flyktningepolitikk – ikke mot flyktningene!

– Gi asylbarna en trygg framtid i Norge!

Flyktningregnskapet

Dagen etter, den 21. juni, vil Flyktninghjelpens oversikt over verdens flyktninger og internt fordrevne, det såkalte flyktningregnskapet, som blir lansert hvert år på Verdens Flyktningdag, bli presentert.

I følge den årlige rapporten fra Flyktninghjelpens kontor i Geneve (Internal Displacement Monitoring Centre) er tallet på internt fordrevne, som følge av krig og konflikt, på et historisk høyt nivå. Kun en periode på første halvdel av nittitallet var det enda flere mennesker på flukt i eget land enn i dag. Etter noen år med kraftig nedgang på slutten av nittitallet har det vært en jevn stigning fram til i dag.

«VERSTINGLISTA» 2009:

Her er oversikten over de 10 landene med flest
internflyktninger i 2008:

Sudan – 4 900 000

Colombia – 2 650 000–4 360 000

Irak – 2 840 000

DR Kongo – 1 400 000

Somalia – 1 300 000

Tyrkia – 954 000–1 201 000

Uganda – 869 000

Zimbabwe – 570 000–1 000 000

Elfenbens – kysten – 621 000

India – 500 000

TOTALT INTERNT FORDREVNE:
26 000 000 (DOBBELT SÅ MANGE SOM TRADISJONELLE FLYKTNINGER)

VERDENSDEL MED FLEST INTERNT FORDREVENE:
AFRIKA
11 700 000
(TIL TROSS FOR NEDGANG PÅ 9%)

FLEST NYE INTERNT FORDREVENE:

FILIPPINENENE
600 000-300 000 FORTSATT FORDREVET)

Sankthansaften

Sankthansaften, tirsdag 23. juni klokken 18.30-22.00, avholdes papirløs konsert ved Akerselva, nedenfor Jakob kirke/Eventyrbrua (Ankerbrua) med Valentourettes, Kohinoor, Carl Petter Opsahl, PK, Nabi Dilnawaz, Tribal Troopers, tradisjonell kurdisk dans, m.m. Ingen billetter, ingen ID.

Inviter gjerne alle du kjenner for en mer human asylpolitikk. Sted: “Batteriet”, Kirkens Bymisjon, Storgata 36.

Irak

Irak krigen utløste en sterk økning i antall flyktninger og ikke kun stanset, men snudde den håpefulle utviklingen, etter at flyktningetallet hadde vært på vei ned de fem foregående årene. Irak har nå fått en eksplosjon i antall borgere som gir opp håpet og flykter fra sitt land. I følge FN har millioner flyktet til utlandet, samtidig som millioner irakere er på flukt i eget land. Bak disse tallene ligger et tilsvarende tall ødelagte menneskeskjebner og -liv.

Uten Irak krigen ville al Qaida brutt sammen, hevder antiterrorekspert og CIA veteran Bruce Riedel. I følge ham har Washington på denne måten hjulpet sine fiender: al Qaeda har flere baser, flere partnere og flere medlemmer enn før den 11. september 2001. Gruppen arbeider nå for å få satt opp nettverk i Midtøsten og Afrika og er nå på vei til å få USA til å gå til krig mot Iran. I tillegg har terrornettverket skaffet seg fotfeste i en rekke europeiske og andre land mens USA har vært opptatt med Irak.

Afghanistan

Dette vil være tre år etter afghanernes sultestreik på Domkirkeplassen i Oslo og to år etter pilegrimsmarsjen fra Trondheim til Oslo.

Den 26. mai 2006 innledet afghanske flyktninger i Norge sultestreiker mot tvangsdeportasjon til det krigsherjede landet Afghanistan. Et Afghanistan Norge har bidratt til, og bidrar til å holde utrygt gjennom å delta i en aggressiv krigføring som tar livet av uskyldige daglig, og ødelegger infrastrukturen i landet.»Et paradoks å sende både soldater og flyktninger til samme sted», sa Zahir Athari.

Ifølge forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er krigsdeltakelsen en del av kampen mot terrorisme samt et bidrag for fred og stabilitet. Realiteten er at ISAF-styrkene støtter opp om det som i uavhengige rapporter vurderes som verdens mest korrupte regjering. I den afghanske regjeringen sitter en rekke kjente krigsforbrytere som er like forhatt og foraktet av den afghanske befolkningen som Taliban.

Uansett hva intensjonen med den norske deltakelsen var er det nå åpenbart at NATOs og Norges krigføring i Afghanistan er en del av problemet, ikke løsningen. Regjeringen må ta konsekvensen av denne utviklingen, og trekke de norske soldatene ut av landet nå.

Resultatet av den hjemvendende flyktningstrømmen er en formidabel krise, en humanitær katastrofe ettersom Afghanistan hverken har kapasitet eller ressurser til å ta i mot så mange mennesker. FN, myndighetene og de humanitære organisasjonene har bare klart å hjelpe en brøkdel av de menneskene som har vendt tilbake. Uroen i landet har økt og eksperter frykter at flyktningstrømmen vil skape en eksplosiv situasjon. Det vil bli kamp om de få ressursene som finnes, og konfliktnivået vil øke dramatisk.

Etter å ha forsøkt å få oppmerksomhet om sin sak på alle andre måter i flere år uten resultat, gikk de til det drastiske skrittet å innlede en sultestreik. De streikende uttalte at det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan. Kravene deres var:

  • Stopp deportasjonene!
  • Afghanistan er et utrygt land
  • Gi oppholdstillatelse til Afghanske asylsøkere
  • Gi oss norskopplæring

Sultestreiken pågikk i 26 døgn, og ble avsluttet etter løfter fra Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og finnansminister Kristin Halvorsen om at alle skulle få mulighet til å få saken sin behandelt på nytt, og at det ville bli tatt mer hensy til annbefalinger fra FNs høykommisær for flyktninger. Etter at sultestreiken på denne grunn blei avsluttet har utsendelsen fortsatt med uforminska styrke.

En 25 år gammel flyktning, som tidligere hadde vært med i 26 dager på sultestreiken til de afghanske flyktningene, hoppet ut av vinduet i 3dje etasje og brakk begge anklene, da politiet kom for å pågripe afghanske flyktninger. Han startet en ny sultestreik, og sultestreiket i 12 døgn i oktober 2006.

Den 19 mai året etter startet 100 afghanere sammen med deres sympatisører en lang marsj. Utgangspunktet var Nidarosdomen i Trondheim, og ruten gikk langs pilegrimsveien til Oslo. Veien var nærmere 65 mil lang. De gikk under parolen «Ikke send oss tilbake til krigen.»

Det viktige nå er at asylsøkere ikke skal være alene om å kreve en mer human politikk.

«Min bønn er at dere alle bruker de kanaler og de muligheter vi nå har til å hindre at disse mennene blir sendt ut av landet, og at vi deretter går dypere inn i noe av den viktigste diskusjonen vi må ta. Flyktningene fra Afghanistan har gjennomført en bragd der de setter både eksistensielle og konkrete spørsmål på dagsorden, om storpolitikk og humanisme. Spørsmål for seg selv, men også for oss. De har satt opp et speil for oss, og vi skal takke dem for det!» Inger Ellen Kolbjørnsen.

banner

banner1

Posted in Flyktninger, Kampanjer, Norge | Merket med: , , , , , , | Leave a Comment »

European Emergency!: on May 6th some of the Europarlamentaries intend to finish with the freedom of the Internet

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 5, 2009

This is a call for direct action. You just have to fill in this form and your message will reach automatically to ALL of the Europarlamentaries of your country.

call2action

call-for-action

call-to-action The Web as we know it is under serious threat. The new laws of the European Union («The Telecom Package») that is intended to be passed on May 6th, would allow internet providers the legal capacity of limiting the number of Web pages you can see and to decide if you are allowed or not the use certain services (like the P2P networks, the VOIP phone services, like Skype, or any other service they consider less profitable). The new Law would allow the providers to offer people connection-packages like TV packs with a limited number of options. That means that your Internet access will be limited depending on the packet you have signed for and you won’t be able to access to all pages, just to those included in ypur packet. Furthermore, under these laws they could filter pages and contents and survey your activities in Internet without any guarantee. To have a more detail vision of these things visit:

La quadrature.net

Black out Europe

We can still stop it with a massive delivery of emails before the May 6th. We have already sent more than 375.000 messages, but we need to reach one million emails. The few Europarlamentarians that are fighting to save our freedom and net neutrality have supported our action and call for more emails been sent. Only their inboxes full of messages from citizens can stop this madness. Don’t wait more, take 5 minutes to defend your freedom. Ask them to vote for ammendment 46 (the old ammendment 138) that guarantees our freedom.

Tomorrow might be too late

Posted in Kampanjer, Teknologi | Leave a Comment »

Den internasjonale fredsmarsjen – World March for Peace and Nonviolence

Posted by Sjur Cappelen Papazian den april 22, 2009

Verden i dag erfarer en kritisk situasjon karakterisert gjennom en manglende etisk refleksjon og retningslinjer som har ført til økonomisk krise og fattigdom, forurensing og klimaendring, samt konfrontasjoner mellom kulturer. Vold og diskriminering forgifter hverdagslivet til brede befolkningslag. Det er som om dagens samfunn ikke kun preges av å være en konflikt mellom sivilisasjoner foruten en sivilisasjonskrise i seg selv. Vi står i stadig større risiko for ikke kun å skade oss selv foruten alt livet på jorden.

Den internasjonale organisasjonen Verden uten krig (Mundo sin Guerras – World Without Wars), en internasjonal organisasjon lansert av Den humanistiske bevegelse som i 15 år har arbeidet for pasifisme og ikke-vold, har i samarbeid med andre organisasjoner og personer, har derfor tatt initiativ til å mobilisere til en 3 måneder lang global marsj, The World March for Peace and Non-Violence, i 2010.

Marsjen, som ble lansert under Symposium of the World Center for Humanist Studies holdt ved Park of Study and Reflection i Punta de Vacas, Argentina, den 15. november 2008, starter i New Zealand den 2. oktober 2009, datoen da Gandhi ble født og som har blitt erklært som verdens fredsdag av FN. I løpet av 90 dager skal marsjen gå igjennom seks verdensdeler og ende i Andesfjellene (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentina) den 2. januar 2010.

Det vil bli den største marsjen noen sinne organisert og inkludere alle verdens kontinenter. Den vil skal foregå verden rundt og passere alle klimatiske soner og sesonger; fra den varme tropiske sommer, til ørkenen og den kalde vinteren i Sibir. De amerikanske og asiatiske etappene vil være de lengste, begge nesten en måned. En permanent base på 100 personer fra forskjellige nasjonaliteter vil foreta hele reisen.

Dette er det rette øyeblikket i historien til å fremme en større folkelig mobilisering i favør av en global radikal finansiell, sosial, miljømessig, ernæringsmessig og etisk endring og oppnå en overgang fra en pålagt og tvungen kultur av vold og krig til en kultur av dialog, forsoning og fred, fra styrke til ord; fra krigsøkonomi til en økonomi av global utvikling, inkludert det å fjerne fattigdom og fremmedgjøring. En marsj med disse karakteristikkene vil bidra til raskt å skape en bevissthet av fred i og mellom folk, som må endre seg fra å være passive tilskuere til å bli utrettlige protagonister av solidaritet. Det er tid for å vekke den menneskerettighetsaktivist som vi alle har dypt inne i våres indre.

La oss for alltid huske ordene til Edmund Burke: ”Ingen begikk en større feil enn han som ikke gjorde noe, fordi han kunne gjøre lite” og ”Det eneste som skal til for at det onde skal triumfere er at gode menn ikke gjør noe som helst.” Ingen kan høste fruktene av frøene som ikke har mot til å plante dem. La oss oppfinne fremtiden og anspore til en rask evolusjon. Mellom evolusjon og revolusjon er det kun ansvaret. Denne marsjen, hvis sanne styrke ligger i den enkle, men bevisste aksjonen til dem som støtter denne høyverdige saken og deler den med andre, har potensiale til å anspore til den spirituelle eksplosjonen som vil bidra til å oppnå den mulige verden vi alle drømmer om.

Tiden har kommet til å delta i en aksjon som vil samle alle menn og kvinner som har dedikert deres liv til å bygge en kultur av fred, uansett hvilken rolle de må ha hatt, og gjøre dem i stand til å strekke seg utover hele kloden, reise sine stemmer og erklære rettferd, frihet og likeverd for alle mennesker, slik at de kan bli hørt av alle, og da især av verdensledere og parlamentarikere, samt dem i maktapparatene som gjennom å være klar over hva man risikerer ved å fortsette som nå, kan bli ansporet til å delta i transformasjonen som det blir oppmuntret til. Fra begynnelsen og på hver plass er det essensielt å kunne regne med den aktive deltagelsen til sangere, utøvere, atleter, skuespillere og andre kjendiser som via deres popularitet har makt til å mobilisere folk.

Marsjen, som ønsker å generere bevissthet rundt den farlige globale situasjonen markert via høyere mulighet for atomkrig, et fornyet våpenkappløp og militær okkupasjon av utenlandske territorier som vi i dag ser, skal være et uttrykk mot krig, bruk av våpen og voldsutøvelse. Dette på grunn av at det er nødvendig å skape en ny bevissthet i verden om krig og vold som kan danne grunnlag for en fredskultur. Vi kan få slutt på sult i verden med 10 % av hva som blir brukt på våpen. Tenk på hvordan livet kunne bli hvis 30-50 % av våpenbudsjettet gikk til å bedre folkenes liv i stedet for å bli brukt på å ødelegge. Det å få slutt på krig og vold ville være som å legge menneskets prehistorie bak oss og ta et gigantisk skritt forover i utviklingen av vår art.

En verden uten krig er en visjon som åpner fremtiden og forsøker å bli en levende realitet rundt om på planeten hvor vold minker til fordel for dialog. I denne etterstrebelsen vil vi bli ledsaget av styrken til stemmene til de hundrevis av tidligere generasjoner før oss som har lidd konsekvensene av krig, og viss ekko fortsetter å bli hørt i dag i alle de plasser hvor den fortsetter å etterlate seg dets vonde spor av døde, forsvundne, invalide, flyktninger og fordrevne. For andre år på rad øker antall flyktninger og internt fordrevne i verden, og over 40 millioner er nå på flukt. Krigene i Afghanistan og Irak er de største grunnene til økningen i følge UNHCR.

Tiden for dem uten stemmer til å bli hørt har kommet! Man krever nå sin rett til å leve i fred og frihet, noe man ikke gjør når man lever i trussel om vold. Ut av smerte og skrikende behov bønnfaller millioner av mennesker for en slutt på krig og vold. Dette kan vi få til gjennom å samle alle de globale pasifistiske og aktive ikkevoldskreftene. Dette kan bli den største demonstrering for fred noen sinne i menneskehetens historie.

Gjennom marsjen håper man å gjøre noe med dagens trusler, en farlig verdenssituasjon som fører oss stadig nærmere en atomkrig, som vil være den største katastrofen i menneskehetens historie – en slutt på det hele. Man ønsker å gi en stemme til den store majoritet av verdensborgere som vil ha fred. På tross av at majoriteten av menneskeheten motsetter seg våpenkappløpet sender vi ikke ut et samlet signal. I stedet lar vi oss selv bli manipulert av en mektig minoritet og lider under konsekvensene av det.

Man ønsker å oppnå en global fjerning av atomvåpen; umiddelbar tilbaketrekking av invaderende tropper fra okkuperte territorier; progressiv og proporsjonell reduksjon av konvensjonelle våpen; signingering av ikke-aggresjonsavtaler blant nasjoner og avkall på krig som en mulig vei for å løse konflikter fra de ulike regjeringene.

Samtidig ønsker man å eksponere de mange andre formene for vold, slik som økonomisk, rasistisk, seksuell, religiøs osv., som for tiden blir holdt skjult eller forkledd av deres gjerningsmenn og gi rom for alle som lider på grunn av slik vold å bli hørt. Tiden har kommet til å stå sammen og vise vår opposisjon. Bli med i det samstemte mangfoldet, være seg kakofoni eller eufoni, og skap et klart signal og din stemme blir nødt til å bli hørt! Man vil nå skape en global bevissthet – slik som allerede har funnet sted med miljøsaker – rundt det umiddelbare behovet til å fordømme alle former for vold og skape ekte fred.

Alle som ønsker å ta til orde mot vold og krig, kan delta i hele eller deler av marsjen, som vil bli skapt og formet av alle som deltar. Den er åpen for alle, uansett organisasjon, kollektiv, gruppe, politiske parti osv., som deler de samme håp og etterstrebelser. Det er en reise som vil bli beriket gjennom at det blir tatt initiativer til ulike strømninger. Hvor hen marsjen går hen kan den lokale befolkningen bidra med deres kreativitet til den større konvergens av alle de ulike aktivitetene. Det er plass for alt man kan forestille seg. De mulige kanalene for deltagelse er mangfoldige, inkludert virtuell deltagelse i marsjen via internett. Dagens kommunikasjonsteknologi gjør det for første gang mulig for oss å benytte oss av fjerndeltagelsesteknikker slik som SMS og internett. La oss bruke dem!

Dette er en marsj for og av folket med håp om å nå det meste av verdensbefolkningen. Mens den beveger seg gjennom ulike byer vil det være alle slags typer av aktiviteter, både sportslige, kulturelle og sosiale, som vil bli organisert i forhold til lokale initiativer som oppstår. Flere hundre prosjekter, slik som konserter, møter, konferanser, utstillinger, dokumentarer, har allerede blitt satt i bevegelse av ulike individer og organisasjoner. Man håper derfor at de ulike mediene vil spre ordet om denne reisen rundt om i verden for fred og ikkevold.

Fredsmarsjen har vært planlagt igjennom et helt år for å se hvordan den kunne gjennomføres. Gjennom dette året har stadig flere aktører vist interesse og marsjen vil til slutt gå igjennom flere land enn opprinnelig tenkt. Arrangøren ser med glede på at mange unge mennesker deltar aktivt i prosjektet allerede.

I et arrangement som dette håper man å samle millioner av mennesker fra alle sosiale lag, uavhengig av rase, religion, ideologi og kultur. Marsjen kan føre til en mobilisering mot krig og vold, som verden ikke tidligere har sett maken til.

Siden marsjen ble besluttet å bli avholdt har ting utviklet seg veldig raskt. På kun få måneder har den mottatt støtteerklæringer fra tusener av mennesker, pasifister og ikke-voldsgrupper, ulike institusjoner og kjente akademiske, kulturelle, politiske figurer, samt inspirert til et enormt mangfold av initiativer i mer enn 100 land og blitt et raskt voksende menneskelig fenomen. Flere hundre kjente personligheter, slik som Dalai Lama, Desmond Tutu, Ian Gibson, Noam Chomsky, Ana Belen, Jose Saramago, Pedro Duque, Juanes, Chiles president Michelle Bachelet, skuespiller Viggo Mortensen fra Ringenes herre samt organisasjoner, slik som Greenpeace, og sportsklubber, slik som den italienske fotballklubben Inter Milan, har allerede meldt seg på til Fredsmarsjen.

Bli med på marsjen, enten som aktiv deltager eller som støttespiller, og si “NEI” til krig og en hver form for vold! For informasjon se World March for PeaceWorld Without WarsMundo sin Guerras

Støtteerklæringer

Dokumenter

Du kan melde din deltakelse i Fredsmarsjen på www.marchamundial.org

Ønsker du å ha en aktiv rolle i arrangementet, er du hjertelig velkommen til å gi dine innspill!

Kontakt Norge: Luis Sanchez C.

International Promotion Team

Kontakt: lsanchez@online.no

Telefon: 22 16 53 76

Mobil: 41 45 14 85

Opprop fra den chilenske presidenten om å delta i marsjen og for en verden uten krig

Kort presentasjon om rakettskjoldet

Konferanse i det tsjekkiske parlament med MEP G. Chiesa: “The shield is dividing Europe”:

Intervju i Russia Today med Jan Tamas – USAs radarsystem provoserer frem krig

Internasjonal konferanse mot rakettskjold i Seoul, Sør Korea

Video med Noam Chomsky vedrørende rakettskjold i Europa

Video intervju med Noam Chomsky vedrørende den mulige rollen Europa kan ha for å unngå en atomkrigkatastrofe

Åpent brev til borgermestre og organisasjoner om 18ende februar aktivitet

Posted in Kamp nedenfra, Kampanjer, Løsninger | Merket med: , | 1 Comment »

Finanskrisen er en global systemkrise: Grip sjansen! Vi trenger en demokratisk, solidarisk og grønn økonomi!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mars 25, 2009

G20-lederne samles til toppmøte om finanskrisa i London. Finanskrisen er en global systemkrise. Verken norske eller internasjonale myndigheter har vist interesse for å angripe årsakene til krisen. Lørdag 28. mars går folk verden over ut i gatene, og krever en ny kurs. Finanstransaksjoner må skattlegges, bankvesenet må underlegges demokratisk kontroll. Vi trenger bærekraftige og stabile arbeidsplasser. Vi trenger en demokratisk, solidarisk og grønn økonomi. Møt opp og vis din støtte for en ny kurs!

Det er interessant for alle å delta i en slik demonstrasjon-markering ettersom militær og økonomi ofte har den samme bakgrunn. En solidarisk, demokratisk og grønn økonomi vil skape mindre krig enn dagens kapitalisme, som i utgangspunktet er rene satanistisk ettersom den tar til grunne at det eneste folk gjør er å tenke på og tilfredsstille sine ege behov, noe som fører til en jungelens lov hvor alle er i krig mot alle andre. En skjebnesvanger kurs med andre ord som trolig vil føre til døden for oss alle viss vi snart ikke klarer å bevege oss bort fra den. Takk!

Tilsluttet: Attac Norge, Changemaker, EL- og IT-forbundet, LO Oslo, Fagforbundet, Heismontørenes fagforening, Kvinnefronten, Miljøpartiet de Grønne, NTL Sentralforvaltningen, Oslo bygningsarbeiderforening, Oslo grafiske fagforening, Rød Ungdom.

Musikk og appeller. Blant annet: Kleiv Fiskvik (leder i LO Oslo). Emilie Ekeberg (leder i Attac Norge). Jan Helge Gulbrandsen (Fagforbundet). Stand-up komedie med Dag Sørås.

capitalismcloudfonts0182

Capitalism: I Steel Your Money (ISYM)

Capitalism is a system based upon monetary inequality. Capitalism is legal-theft. Wealth is stolen from poor people via stupid trade. Monetary inequality is essential. Rich people are only rich because they take a bigger share of wealth. Rich people live affluent lives because they exploit poor people. Customers are overcharged and employees are underpaid. Nobody would be rich (or poor) if everyone had the same amount of money. Enslavement of unintelligent workers is a fundamental aspect of capitalism. Poverty and capitalism are inextricably interlinked. I STEAL YOUR MONEY is an honest business highlighting important truths to emancipate slaves.

FTP Movement

The FTP Movement is a machine and what makes the machine work is the belief in family ties, trust, loyalty, integrity, discipline and punctuality.

The FTP Movement is an innovative community whirlwind and recognized organizational conglomerate. A bright vivid picture of the changing of the guards, the Movement’s primary focus is to serve as an activator of the community. The FTP Movement is a strong advocate of building institutions and providing practical solutions for the people. We believe in putting theory into practice by implementing viable programs that actually benefit those who need them most.

The FTP Movement deals with a plethora of issues including (but not limited to); Education, hunger, homelessness, police brutality, political prisoners, health, youth development and gang intervention.

FTP is an acronym that means For The People, Feed The People, Fruition Through Persistence, Free The Prisoners or whatever else you can think of in any given situation.

Taking on the mantra “Elders for counsel, Youth for war”, FTP has a proven magnetic attraction amongst the youth. FTP has been able to maintain it’s stay along the vein of youth culture, because we keep our finger on the pulse. We are successful amongst the youth, because we are constantly surrounded by the youth. When we say youth we are generally speaking about people under 40. We seek advice from those who came before us, and we modernize our methods to organize more effectively.

Avaaz.org – Global Economic Rescue

To leaders at the G20 London Summit:

We call on you to agree a global rescue package that puts people first – to stimulate, regulate and fundamentally reform the global economy, and to invest in a sustainable green recovery.

stopg20flyerfinal_1

worldus-economy-2

capitalism

worldenjoy_capitalism

worlduncle-sam-bruised-economy

worldnaomi-klein-shock-doctrine

worldcapitalism2

capitalismm

world2286282603_85607cbdfc

world2823307560101688296s600x600q85

WORLD ECONOMY

stopg20_img_7315

stopneoliberalismsign270

worlddd

worldash_dees

Capitalism: I Steel Your Money (ISYM)

worldwp720a20bd

FTP Movement

worldftpmamamobbmashupofficial

Posted in Økonomi, Dagens kamp, Kamp nedenfra, Kampanjer | Merket med: , , , , , | Leave a Comment »

Fossil Fools Day – 1. april

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mars 24, 2009

We are living through both alarming and amazing times: financial systems are creaking, climate change is being felt around the world, and the peak in fossil fuels fast approaches. Cracks are widening daily throughout the fossil fuel empire, and change is coming whether we like it or not.

rising1960335

risingapril-fool-illus

risingclown-in-oil-barrel-ffd-graphic1

risingcropped-uk-handbill-back

risingffdposter

risingn517964416_325357_9232

risingaction

The international Rising Tide network and its allies are calling for a day of action against the fossil fuel industry on April 1st 2009. On that day people from around the world will rise up to show the world that we refuse to fool around with climate change and our future. They invite you and your supporters/members to get involved in this day of action.

We have had enough of fossil fuel tomfoolery – empty promises and lackluster leadership from our governments and dirty energy companies. We have had enough of coal companies that destroy communities, poison our air, and spew global warming pollution. We are sick of oil and car companies keeping us dangerously addicted to oil. We know that tar sands development in Canada must be stopped. And we will kick every politician out of office who refuses to show bold, political leadership in fighting climate change. Speed up the end of the fossil fuel empire, and the beginnings of a more just and sustainable world.

Climate change is our generation’s biggest challenge, but also our biggest opportunity. We can make sure that as we move away from dangerous fossil fuels we are building not only a cleaner, but also a more just future. We will help ensure that the clean energy revolution leaves no one behind and creates hundreds of thousands of new, green jobs. Join us in building a more just future. Plan an action to spur green job creation in your community today.

Fossil Fools Day is about taking action in the name of carbon common sense:

leaving fossil fuels in the ground

abandoning false solutions

building real and just alternatives

On April 1st last year, people around the world celebrated Fossil Fools Day of Action. Over 150 actions took place across four continents. Oil, gas, coal and aviation were all targeted. Fossil fuel extraction, production, financing, PR and greenwash all felt the jester’s wrath. Actions spanned the full spectrum from the simply subversive to the downright disruptive: office occupations, banner drops, street theatre, Big Carbon blockades, city centre parades, spoof product launches, subvertising, leaflets, lock-ons and even a laugh-in. The tentacles of the carbon web were exposed for all to see, more people saw the empire for what it truly is – a sinking ship awaiting abandonment – and here and there, the carbon machine even ground to a halt.

Many and diverse organisations supported the event last year. With your help, this year Fossil Fools Day will be bigger, better and bolder. Here’s how you, your organisation and/or your supporters can get involved:

1. The best thing you can do is encourage your supporters/members to get together and plan an action where they live … from a bit of street theatre and a stall to an citizen’s occupation of a newly nationalised bank; a little local subvertising to a Big Carbon blockade.

2. Encourage your supporters/members to come along to Climate Camp in the City of London on April 1st – targeting carbon markets on the eve of the G20 leaders’ summit in London – because nature doesn’t do bailouts. Later, head off to spoil BP’s Centenary party at the British Museum. Join Rising Tide and Art not Oil, between 6-7pm, to say ‘Your Party’s Over!’ Bring banners, musical instruments, a sense of climate justice and a nonsense of foolery. Meet at 6pm at the British Museum’s Gt. Russell St. gate.

3. Help spread the word – email your supporters/members, add a link to Fossil Fools Day to your website or blog (you can grab a graphic for the event here), join the Facebook group, put posters up where lots of people will see them, hand out leaflets, etc.

Our actions are amplified when we act in unison. This year, in the build-up to the UN climate negotiations in Copenhagen in November, let’s see if we can reach over 1000 actions worldwide! On Fossil Fools Day, bring the spirit of carnival and mischief to the fight for climate justice.

Together we can build a more just and sustainable future. We are calling on communities across Canada and the US to show the fossil fuel industry and bad politicians that we mean business by organizing a Fossil Fools Day action today. Ideas include, but are by no means limited to: rallies at gas stations or representative offices, Critical Mass bike rides, office occupations, Billionaire’s for Tar Sands/Coal demonstrations, spank the bank visits, high-powered projections of solutions on the side of dirty energy factories, Board of Trustees meeting take-overs, hold a clean energy camp at a dirty energy site, do solar installations, make spoof videos and websites, offer alternative, clean energy bus rides, do some coal mining of your own at a coal company’s headquarters.

See also the Climate Camp, Network for Climate Action and Climate IMC.

Resist NetworkResist Network/

Posted in Kamp nedenfra, Kampanjer, Klima og miljø, Løsninger | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Stopp Goliat-aksjon

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 15, 2009

Framtiden i våre hender sammen med Stopp Goliat-alliansen arrangerer aksjon foran slottet i anledningen statsråd den 16. januar. Høringsfristen for konsekvensutredningen for utbygging går ut samme dag.

Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet. Dersom det skulle bli bygget ut vil det bli et av de mest kystnære funnene på norsk sokkel, kun 48 kilometer fra land.

I kampen mot økte klimagassutslipp fra norsk oljevirksomhet, teller hver nye utbygging. Da må vi si nei til utbygging av de funn som ligger i de mest sårbare områdene.Statens egne miljøeksperter fagetater advarer sterkt mot å bore i området og regjeringen har selv sagt at området er særlig sårbart og verdifullt.

Bli med og fortell regjeringen at nok er nok. Stopp Goliat!

Sted: Foran slottet

Tid: Fredag 16. januar kl. 10.30 til ca 11.30

Les mer på www.stoppgoliat.no

Stopp Goliat alliansen er: Arbeiderpartiets Ungdomsfylking (AUF), Bellona, Fremtiden i Våre Hender, Greenpeace, Kristelig Folkepartis Ungdom (KrfU), Natur og Ungdom (NU), Norges Naturvernforbund (NNV), Norges Naturviterforbund (NAFO), Rød Ungdom (RU), Senterungdommen (SUL), Sosialistisk Ungdom (SU), Unge Venstre, Verdens Naturfond (WWF). Miljøpartiet de Grønne, Miljøagentene og Changemaker.

Posted in Kampanjer, Klima og miljø | Leave a Comment »

Internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 30, 2008

Representanter for tjekkisk fredsbevegelse har startet en internasjonal underskriftkampanje mot rakettskjoldet i Tjekkia og Polen. La oss støtte dem i deres kamp, som også er vår kamp.

Foreløpig har mer enn 100.000 tsjekkere skrevet under, og 34.000 utenfor Tsjekkia. Det skal naturligvis mangedobles!

Skriv under her og dernest send denne appellen videre til dine venner og ditt nettverk.

Posted in Kampanjer, Ny kald krig | Leave a Comment »