Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Kjerneteknologi’ Category

148 land stemte positivt på resolusjon om uranvåpen

Posted by Fredsvenn den desember 9, 2010

Hele 148 stater ved FNs generalforsamling har nå støttet en resolusjon om åpenhet rundt bruken av uranvåpen. Kun 4 nasjoner gikk imot. Som med tidligere FN resolusjoner om samme tema i 2007 og 2008 stemte Storbritannia, USA, Israel og Frankrike imot. Blant annet Australia, Canada, Danmark og Sverige, samt Russland temte avholdende, mens Kina unnlot å stemme. Alt tyder på at det er USA som holder igjen. Igjen.

148 states call for transparency over depleted uranium use in UN vote

Ny avstemning om uranresolusjon i FN den 8. desember

På tide med et forbud mot uranvåpen

Opprop for aksjoner på den internasjonale dagen for aksjon mot utarmet uraniumsvåpen den 6. november

Marker din støtte til en atomvåpenfri verden den 5. juni

Britiske MPs beskylder USA for forbrytelse mot menneskeheten


Posted in Kjerneteknologi | Leave a Comment »

Marker din støtte til en atomvåpenfri verden den 5. juni

Posted by Fredsvenn den mai 28, 2010

https://i1.wp.com/www.topnews.in/files/nuclear-weapon%20.jpg

https://i1.wp.com/harpgamer.com/harpforum/uploads/links/1208916034-NWABanner.jpg

Verden i dag erfarer en kritisk situasjon karakterisert gjennom en manglende etisk refleksjon og retningslinjer som har ført til økonomisk krise og fattigdom, forurensing og klimaendring, samt konfrontasjoner mellom kulturer. Vold og diskriminering forgifter hverdagslivet til brede befolkningslag. Det er som om dagens samfunn ikke kun preges av å være en konflikt mellom sivilisasjoner foruten en sivilisasjonskrise i seg selv. Vi står i stadig større risiko for ikke kun å skade oss selv foruten alt livet på jorden.

I dag finnes det konvensjoner som forbyr de inhumane våpnene kjemiske våpen, biologiske våpen og landminer. Nå er det på tide å forby det aller mest inhumane våpenet vi har. Atomvåpen er både inhumane, miljøfiendtlige og svært kostbare å produsere og holde ved like. Å holde en atombombe ved like i ett år koster like mye som å drive Aker sykehus i et helt år.

Så lenge noen land har atomvåpen, vil andre land ønske å skaffe seg det. Spredning av atomvåpen minsker kontrollen over dem og øker risikoen for at de blir brukt. Bruk av atomvåpen vil med sikkerhet føre til en humanitær katastrofe som det vil være svært vanskelig å håndtere. Etter Hiroshima-bomben var det bare én uskadd lege igjen i byen. Den eneste medisinen som kan lege et atomangrep, er forebygging.

Den 5. juni

Den 5.juni er musikkens dag i Oslo, men kanskje enda viktigere så er det også internasjonal forbudsdag mot atomvåpen. Mange band som skal spille vil i den anledning gå med røde armbånd med teksten Nuclear Abolition NOW og vi kommer til å dele ut armbånd til publikum og forbipasserende ved de sentrale scenene i byen.

Bli med å markere den internasjonale dagen for et forbud mot atomvåpen den 5. juni. Ta en tur innom mellom kl. 11.00-16.00. Stedet for aksjonen er Karl Johans gate rett nedenfor Egertorget der Ole Kopreitan har buttonvognen sin. Benytt anledningen til å skaffe deg et bånd og bli med i markeringen mot et globalt forbud mot atomvåpen-NÅ!

Det blir også stand på Karl Johan med fra 12.00-16.00 med brosjyrer og annet informasjonsmateriell. Vel møtt til det også!

Bli med i Nei til atomvåpen eller Norske leger mot atomvåpen (NLA), som er en yrkesspesifikk fredsorganisasjon som jobber for kjernefysisk nedrustning og reduksjon av atomkrigsfaren og som engasjerer seg i generelle spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø med tanke på forebygging av atomkrig.

Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT)

I perioden mellom 3.- 28. mai har Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen (NPT) blitt avholdt  i New York. Før konferansen ble det overlevert et brev til Regjeringen med klar oppfordring om å intensivere arbeidet for en atomvåpenfri verden. Blant de 45 underskriverne er humanitære organisasjoner, fagorganisasjoner, representanter for næringslivet, kirken, humanitære og politiske ungdomsorganisasjoner og fredsorganisasjoner. 15 organisasjoner sendte også tilsammen 20 representanter til Tilsynskonferansen i New York.

Her finner du fakta om Ikkespredningsavtalen

Les brevet og Støres svar her

Pressemeldinger

4. mai: Sivilsamfunnet skuffet over Norges åpningsinnlegg

Rapporter fra Tilsynskonferansen

Astrid Holtermann fra Changemaker deltok som observatør ved åpningen av Tilsynskonferansen. Les hennes blogg her

Kirsten Strømme og Vegard Lundevall fra Norske Leger mot Atomvåpens (NLA) studentgruppe MedFred har også vært observatører på Tilsynskonferansen. Les deres blogg her

Tim Wright, som er prosjektkoordinator for ICAN-kampanjen, skriver referater (på engelsk) under hele Tilsynskonferansen, med særlig fokus på å få forbud mot atomvåpen gjennom en atomvåpenkonvensjon.
Les rapportene her

Reaching Critical Will publiserer hver dag en avis med fyldige nyheter fra Tilsynskonferansen og innlegg fra sivilsamfunnet, samt alle offisielle innlegg som blir holdt og alle forslag som blir lagt fram.

Israel og spredning av atomvåpen …

Ny utvikling i Irans urananrikningssak

Mother Of All Bombs og Iran

Iran ønsker ikke atomvåpen

Ny utvikling i Irans urananrikningssak

Hvorfor sanksjonere Iran – Og ikke Israel?

Rettssak mot Vestens krigsherrer

Radioaktive kriger i dag: Uranvåpen i Afghanistan, Irak og Balkan

Pressemelding fra Nei til atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen og Den norske Pugwashkomité: NATO må ta ansvar for atomnedrustning i Europa

Globalt

Marsjer, festivaler, forumer og demonstrasjoner vil bli holdt rundt om på planeten. Sammen kan vi bygge et momentum for en atombombekonvensjon som forbyr alle atomvåpen. Se: Nuclear Abolition Day

Besøk hjemmesidene til International Campain to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) og signer oppropet for et forbud mot atomvåpen.

Posted in Kjerneteknologi, Krig og fred | Leave a Comment »

Poison Dust: A NEW LOOK AT U.S. RADIOACTIVE WEAPONS

Posted by Fredsvenn den juli 21, 2009

During the current Iraq War the U.S. use of radioactive DU weapons increased from 375 tons used in 1991 to 2200 tons. Geiger counter readings at sites in downtown Baghdad record radiation levels 1,000 and 2,000 times higher than background radiation. The Pentagon has bombed, occupied, tortured and contaminated Iraq. Millions of Iraqis are affected. Over one million U.S. soldiers have rotated into Iraq. Today, half of the 697,000 U.S. Gulf War troops from the 1991 war have reported serious medical problems and a significant increase in birth defects among their newborn children.

The effects on the Iraqi population are far greater. Many other countries and U.S. communities near DU weapons plants, testing facilities, bases and arsenals have also been exposed to this radioactive material which has a half-life of 4.4 billions years

Poison DUust tells the story of three young men from New York who could not get answers for their mysterious ailments after their National Guard unit’s 2003 tour of duty in Iraq. A mother reveals her fears about the extent of her child’s birth defects and the growing disability of her young husband – a vet.

Filmmaker Sue Harris skillfully weaves, through interviews, their journey from personal trauma, to ‘positive’ test results for uranium poisoning, to learning the truth about radioactive Depleted Uranium weapons. Their frustrations in dealing with the Veterans Administration’s silence becomes outrage as they realize that thousands of other GI’s have the same symptoms.

Veterans, anti-war organizers, environmentalists and health care providers will find this wake-up call to today’s GIs invaluable.

Today more than 1/3 of all 1991 Gulf war vets are on VA Disability Benefits. Meanwhile U.S. use of radioactive DU weapons has increased six-fold from 1991 to Gulf War II!

Scientists expose the Pentagon Cover-Up!

newpd

Poison DUst includes a powerful indictment of past U.S. use of radioactive weapons….

The U.S. military now admits that it deliberately radiated its own soldiers, known as the “Atomic Veterans,” during the Cold War. This documentary exposes U.S. use of radioactive weapons on peoples in not only Iraq, but the Marshall Islands; Vieques, Puerto Rico; Meihyang-Ri, South Korea; and Yugoslavia.

Poison DUst mixes interviews with soldiers with experts such as Dr. Helen Caldicott, Dr. Michio Kaku, and Dr. Rosalie Bertell explaining how DU contamination spreads and how residue from exploded DU shells radiates people.

A growing global resistance is expressed by former Attorney General Ramsey Clark, scientists and activists from Vieques, Puerto Rico, by New York Daily News reporter Juan Gonzalez, Sara Flounders of the International Action Center’s DU Education Project and Major Doug Rokke – the former U.S. Army DU Project head.

Poison DUst is an important educational tool in building the movement to stop this horror.

DEPLETED_URANIUM_ALERT_MAGS-sm

Depleted Uranium Baby.1


Depleted-Uranium

depleteduraniummap

This map was published by the Seattle Post-Intelligencer
shortly before the 2003 U.S. invasion of Iraq

Posted in Irak - Land og krig, Kjerneteknologi | Merket med: , , , , | Leave a Comment »