Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Konferanser’ Category

Internasjonal aksjonsleir mot NEAT

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 14, 2011

Den 22.-29. juli organiserer nettverket Ofog en internasjonal aksjonsleir i Luleå mot det militære øvningsområdet til NEAT, som inkluderer et 24.000km2 stort luftområde med et 1.650 km2 stort begrenset øvningsområde som kan ekspanderes til 3.000 km2, noe som gjør det til Europas største øvningsområde.

Med leiren vil man fokusere på hvordan dagens og framtidens krig forberedes i Sverige – og konkret hindre krigsforberedelsene. Det arrangeres seminarer med talere fra hele verden, diskusjoner, workshops og møteplasser for fredsaktivister fra nær og fjærn. En felles masseaksjon mot NEAT er under planleggelse samtidig som individer og grupper oppmuntres til å forberede andre ikkevoldsaksjoner mot militærisme. Meld deg inn i årets største fredshendelse:

War Starts Here

Ofog

Aktionsläger mot USAs bombövning i Norrbotten

NEAT

Posted in Konferanser, Krig og fred | Leave a Comment »

Handler Nobels fredspris egentlig om å lage fred?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 10, 2010

Liu Xiaobo

En stol ledig til Liu Xiaobo

En kinesisk organisjon har tildelt tidligere visestatsminister i Taiwan Lien Chan «The Confucius Peace Prize». Prisen deles ut dagen før den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo hedres med Nobels Fredspris i Oslo Rådhus.

Er det en pris til fremme for nyliberalisme, eller en reell fredspris – En fredspris som skaper konflikt.For eksempel nekter Kina nå å forhandle med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Erik Solheim under klimamøtet i Cancun. Og opposisjonen i Kina har det verre enn det som allerede var tilfellet før Nobels frdsprisutdeling til den CIA/NED støttede Liu Xiaobo. «Det er ingen tvil om at Kina opplever fredsprisen som et vestlig korstog mot deres styreform», sier Solheim.

«Isteden for å bry oss om hvorfor Obama fikk prisen, eller hvorvidt han fortjente den – kan vi spørre oss selv: Hvorfor bry oss i det hele tatt?» skrev den amerikanske forfatter og tidligere Pulitzerpris-vinner Anne Applebaum i sin tekst – Hvorfor bry oss om meningen til fem eksentriske nordmenn?. Det samme kan man si om årets Nobels fredspris.

Årets Nobelseremoni skal skje i Oslo Rådhus 10. desember. Da fristen for å svare på invitasjonen til årets fredsprisseremoni i Oslo gikk ut hadde man fått ja fra 36 land, mens 16 land ikke hadde svart ennå og 19 land, der i blant Kina, Russland, Kasakstan, Cuba, Venezuela, Marokko og Iran, hadde sagt nei. Men ifølge Nobelkomiteens sekretær og Nobelinstituttes direktør Geir Lundestad  ”blir det fullt i Rådhuset i år også.”

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navanethem Pillay, er invitert av Liu Xiaobos kone til fredsprisutdelingen i Oslo, men sier nei til å delta. Det lukter av konflikt – Det gjelder å forholde seg nøytralt.

Lundestad ville ikke vi ut med hvilke 36 land som skal delta. ”Vi kommer ikke til å gå ut med en fullstendig liste over landene som deltar”, sier han. Men selve nobelprisen blir neppe overrakt under seremonien 10. desember. Årsaken er at ingen fra prisvinner Liu Xiaobos nærmeste familie kan være til stede.

På Nobels Fredssenter åpner utstillingen «I have no enemies» søndag 12. desember, som forteller historien om Liu Xiaobos kamp for liberalisering i Kina. Det helt spesielle med årets fredsprisvinnerutstilling er at ingen av dem som har satt den opp har kommet i kontakt med fredsprisvinneren.

På Nobelinstituttets nettsider meldes det nå om at 44 ambassader har sagt at de vil være representert ved seremonien 10. desember, 2  (Algerie og Sri Lanka) har ikke svart og 19 har av ulike grunner sagt nei til invitasjonen. » Vi er glad for at to tredjedeler av de inviterte kommer på prisutdelingen», er kommentaren fra Lundestad, som føler at han snakker for det såkalte verdenssamfunnet.

Kineserne har imidlertid en annen versjon. På en pressekonferanse i Beijing tirsdag sa en talskvinne for regjeringen at et ”stort flertall” av verdens land ikke kommer til å delta. ”Dere kan se svært klart at et stort flertall av verdenssamfunnet ikke kommer til å delta på seremonien. Over 100 land støtter oss”, sier Jiang Yu, som la til at Kina ikke vil la seg påvirke av klovner.

Utsagnet kom som en kommentar til at en gruppe amerikanske folkevalgte sammenligner Kina med Adolf Hitlers naziregime. Ifølge den republikanske kongressrepresentanten Frank Wolf føyer Kina seg inn i rekken av regimer som Burma, Sovjetunionen og Adolf Hitlers naziregime når de forhindrer Liu i å reise til Norge for å ta imot årets fredspris.

Jiang gjentok også at tildelingen har ødelagt for forholdet mellom Norge og Kina. Ifølge Jiang har ”De i Nobelkomiteen orkestrert en anti-Kina-farse helt på egen hånd.” ”Når regjeringen åpenlyst støtter en feilaktig avgjørelse har det ødelagt det politiske fundamentet for bilaterale reaksjoner. Det vil ikke bli så vennlig som før”, sa Jiang.

Kina vil dessuten ikke tillate at Liu Xiaobo blir brukt i et forsøk på å forandre landet. ”Ethvert forsøk på å gjøre et tema ut av Liu Xiaobo eller å forandre Kina vil mislykkes. Noen tror kanskje at de kan utøve press”, sier talskvinnen.

Samme dag publiserte det kinesiske utenriksdepartementet et essay om Kinas fredelige hensikter i verden på sine nettsider. ”Forestillingen om at Kina ønsker å overta for USA og dominere verden er en myte”, heter det i essayet som er skrevet av landets toppdiplomat Dai Bingguo, som fremholder at Kina ikke ønsker å delta i noe våpenkappløp, men at det heller vil bruke sine ressurser på utvikling og sikre at folk har nok å spise.

”Når det gjelder politikk, respekterer vi de sosiale systemene og utviklingslinjen til ulike folk i verden. Når det gjelder økonomi, ønsker vi helhjertet å fortsette å utvikle oss. Når det gjelder militæret, så deltar vi ikke i noe våpenkappløp”, fremholder Dai.

Kina har advart alle land med ambassader i Oslo om at deltagelse på seremonien vil gi konsekvenser. Dette kommer i tillegg til tidligere sterke kinesiske reaksjoner på årets Nobelprisutdeling. Kinesiske myndigheter har tidligere advart landene som er invitert mot å delta, eller på annen måte gir uttrykk for støtteerklæringer. Hvorfor reagerer kinesiske myndigheter så sterkt? Er årets pris en indirekte kritikk av det sittende regimets legitimitet?

«Man må spørre seg om ikke årets pris hviler på en del tvilsomme antagelser om politisk endring i Kina spesielt og demokratiutvikling generelt. Eksempelvis har det blitt fremhevet at Xiaobo er blitt selve symbolet på menneskerettighetskampen i Kina. Xiaobo er først og fremst blitt det vestlige symbolet på menneskerettighetskampen i Kina, og han har ikke den samme legitimiteten i Kina – noe en nylig kinesisk undersøkelse viste. Den kinesiske opposisjonen representert ved Xiaobo er marginal.»

For å understreke sin motstand mot årets Nobels fredspris har en kinesisk gruppe opprettet en rival til Nobels Fredspris som har fått navnet «Confucius peace prize» etter Kinas berømte filosof ved samme navn. Vinneren av årets pris er Taiwans tidligere visepresident Lien Chan. Men gruppen som deler ut prisen benekter at de har noe å gjøre med den kinesiske regjeringen.

«Europa er fullt av små land som har kjempet mot hverandre i århundrer. Vi vil ikke se på at mennesker som ikke forstår fred ødelegger begrepet», sier Tan Changlium, som er juryformann for prisen. Han legger til at «Kina er en stor nasjon som har vært influert av det konfusiske fredskonseptet i lang tid. Vi vil fremme verdensfred fra et østlig perspektiv.»

Urix.no: Kinas øyne: Problemet med årets fredspris

– Hvorfor bry oss om meningen til fem eksentriske nordmenn?

19 land har takket nei til fredsprisutdelingen

19 land sier nei til fredsprisseremonien

Lanserer sin egen fredspris

Se: En hegemons siste krampetrekning

Den pågående valutakrigen

Går vi mot felles valuta og en global sentralbank?

Intervju med Galtung

«En av Kinas fem beste venner»:  Fredsforsker Johan Galtung traff sentralkomiteen i kommunistpartiet i Kina i september, og sier han ba dem løslate dagens mottaker av Nobels fredspris, Liu Xiaobo.  Foto: OLE C. H. THOMASSEN/Dagbladet

Da Dagbladet mandag denne uka fikk kontakt med Galtung, på vei til Seoul for å motta en koreansk fredspris, takket han ja til et intervju:

«Men tildelingen av Nobelprisen til Liu har ikke under noen omstendighet med fred å gjøre. Tildelingen har kun å gjøre med et ønske om å støtte vestlig politikk. Å sitte fengslet for sine meninger. Det er det veldig mange som gjør, blant annet i Palestina og Israel. Men det er fred og forståelse mellom nasjoner som er fredsprisens poeng.»

Les intervjuet mm HER


Posted in Konferanser, Krig og fred | Leave a Comment »

Klimatoppmøte og KlimaOppmøte

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 25, 2010

https://i1.wp.com/www.norskklimanettverk.no/blogg/wp-content/uploads/2010/11/klimaoppm%C3%B8te.jpg

Klimaoppmøte

Facebook

Klimatoppmøte i Cancun

Vertslandet for de neste klimaforhandlingene, Mexico, vil gjøre tiltak mot avskoging til den viktigste delen av en ny klimaavtale. «Jeg tror den viktigste delen i en ny klimaavtale kan bli tiltak mot avskoging. Det er et avgjørende element i en ny avtale fordi det virker raskt, gir billige kutt og bygger tillit ved at det demonstrerer vilje fra de rike landene til å betale for klimatiltak i fattige land», sier Mexicos miljøvernminister, som så langt har vært forsiktige med å lette på sløret om hva landet har som mål for de neste klimaforhandlingene som går av stabelen i Cancun i Mexico i desember.

Avskoging er i dag den nest største kilden til utslipp av klimagasser, men på klimatoppmøte i København lyktes man ikke å få på plass en avtale mot avskoging.

Ifølge den mexicanske presidenten, Felipe Calderon, er et av de vanskeligste spørsmålene frem mot klimaforhandlingene i november å overbevise de fattige landene om at det er mulig å kombinere økonomisk vekst, kamp mot fattigdom og reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Han mener mer penger til avskoging blir en nøkkel i klimaforhandlingene nettopp fordi det sikrer økonomisk vekst for fattige bønder samtidig som utslippene av CO2 reduseres. Men samtidig kan det jo virke som om det hele er en form for nykolonialisme.

«Kampen mot avskoging viser at fattige land ikke behøver å velge mellom klima og kampen mot fattigdom. Når fattige bønder får penger for ikke å brenne ned regnskog, er det både bra for miljøet og det setter bøndene bedre i stand til å skaffe seg inntekter på sikt», sier Calderon, som peker ut skog og garantier fra i-landene om økt finansiering av andre klimatiltak i u-land, som de to viktigste temaene for Mexico frem mot møtet i Cancun.

Men det er samtidig legitimt å spørre seg selv om det også denne gangen er penger som skal være løsningen. Om man skal kunne «kjøpe seg fri.» Der det nå først og fremst bør bli tatt et grep for å hindre økende klimautslipp er i den rike verden.

Men de fattige landene bør uansett bli rettferdig behandlet. Et FN panel bestående av økonomieksperter ledet av den amerikanske økonomen Joseph Stiglitz ved Columbia University, uformelt kjent som Stiglitz Commission, ble sammenkalt av presidenten av FNs generalforsamling, Miguel d’Escoto Brockmann, for å “gå igjennom arbeidet rundt det globale finanssystemet, inkludert institusjoner som Verdensbanken og IMF, samt å foreslå skritt medlemsstatene kan ta for å sikre en mer bærekraftig og rettferdig global økonomisk orden.”

Blant  anbefalingene foreslo panelet at vestlig hjelp skulle hjelpe utviklingslandene ut av krisen. Panelat ba om umiddelbare tilleggsmidler til utviklingsland “for å oppveie for ubalansene og ulikhetene skapt av de massive stimulerings- og bail-out tiltakene introdusert av de avanserte industrialiserte landene.” Ifølge panelet kunne disse pengene komme gjennom utstedelsen av SDR bifalt av IMF i 1997.

Fattige land låner USA trillioner av dollar til nesten null renterater når de selv har store behov. “Det er indikativt for problemets natur. Det er på en måte en netto overførsel til USA. En form for utenlandshjelp”, sier Stiglitz.

Norge har vært en sterk pådriver internasjonalt for å gjøre kampen mot avskoging, til en viktig del av arbeidet for å hindre global oppvarming. Flere miljøforskere, som NASAs James Hansen, har kritisert Norge for å være for ensidig opptatt av avskoging. Hansen mener Norge skygger unna mer smertefulle kutt i hjemlandet ved å finansiere og ivre for utslippskutt i land som Mexico, Brasil og Indonesia.

Statsminister Jens Stoltenberg avviser kritikken med at kampen mot klimakrisen krever begge deler; «både innenlandske kutt og redusert avskoging. Tiltak mot avskoging er billig og virker raskt for å redusere utslipp», hevder Stoltenberg, som vil at Verdensbanken skal spille en sentral rolle i å koordinere det internasjonale arbeidet mot avskoging – dersom mexicanerne lykkes med å få på plass en avtale om avskoging i Cancun. Vi får se om han følger det opp i praksis.

Kraftig økning i klimautslipp

forskning.no > Norsk rekord i klimautslipp

tu.no – Finanskrisen struper klimautslipp

Norge opprettholder sine klimautslipp – EU reduserte

Partnerskap for å redusere klimautslipp fra avskoging

Aktuelt : FNs klimamøte i Cancun – RORG-samarbeidet

Klimakonferansen i Cochabamba

Klimakampen har fått et folkelig motstykke til statsledernes klimatoppmøter. De politiske kravene fra klimakonferansen i Cochabamba, Bolivia, skal verne om Moder Jords rettigheter og redde klimaet.

Cochabamba-erklæringen har blitt underskrevet av representanter for 90 lands regjeringer. Du kan også lese mer om konferansen i The Guardian.

Folkets eget klimatoppmøte i Bolivia

KlimaOppmøte i Oslo

Hvordan bygges veien til fornybarsamfunnet?

Hvordan skal vi bli et samfunn som satser fornybart?

Hvordan skal Norge gjøre sitt for at verden holder seg under to graders oppvarming?

Hvordan skal Norge klare å oppfylle sine klimaforpliktelser, som innbefatter minst 30 prosent reelle kutt i klimautslippene innen 2020 samt å ta minst to tredeler av disse her hjemme?

Parallelt med klimatoppmøtet i Cancun i desember så arrangeres det et møte for sivilsamfunnet her i Norge med det klingende navnet KlimaOppmøte på Folkets Hus i Oslo den 7.desember.

Klimaendringene er allerede en del av virkeligheten for utsatte mennesker og arter over hele verden. Men det internasjonale klimadiplomatiet synes å stå på stedet hvil. Vi vet nå at enhver reell klimaløsning også må ta utgangspunkt i lokale krefter.

En lang rekke organisasjoner har blitt invitert til en dag med kunnskap, inspirasjon, og et konstruktivt, kritisk søkelys på Norges tilnærming til klimakrisen. Programmet starter klokken 10 og har noe for enhver smak: foredrag, debatter, direkteoverføring fra Mexico, stunts, aksjoner og konkurranser. Det er åpent for alle og gratis å delta.

På KlimaOppmøte vil man sette lys på hvilke endringer som må gjennomføre dersom vi skal klare å holde oss under to graders oppvarming på jordkloden. Ikke minst angår dette Norge, som står foran avgjørende veivalg.

KlimaOppmøte favner bredt med de store fagorganisasjonene, bistandsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, kirken og en rekke andre initiativ. Vi både vil og kan stå sammen med utsatte mennesker over hele verden for å hindre klimakatastrofen.

Dette er en markering for de kreftene som har evnen til å påvirke politikken, næringslivet, og sivilsamfunnet: Du og jeg.

Blant foredragsholderne er:

Rasmus Hansson (generalsekretær i WWF), Roar Flåthen (leder i LO), Cecilie Mauritzen (oseanograf og klimaforsker), Alexandra Bech Gjørv, (advokat og tidligere fornybardirektør i Statoil), Mette Newth (forfatter), Frode Fanebust (forfatter), Aleksander Melli (forfatter), Andreas Ytterstad (medieforsker), Ellen Stensrud (førstesekretær i LO), Vegard Velle (journalist).

Møt opp du også – sammen skal vi gjøre KlimaOppmøte til en merkedag i den norske klimakampen!

Medarrangører:

Attac, Besteforeldreaksjonen, Concerned Scientists Norway, Framtiden i våre hender, Holder de ord, Global migrants for climate action, Kirkens nødhjelp, Kirkerådet, LO, Natur og ungdom, Norges kristne råd, Norges naturvernforbund, Norsk klimanettverk, Oslo sporveiers arbeiderforening, Spire og WWF.

Klimaoppmøte 2010

Posted in Klima og miljø, Konferanser | Leave a Comment »

NATOs toppmøte i Lisboa

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 4, 2010

Jonas Gahr Støre skrev den 14. oktober en kronikk i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad om hva han kalte ”Morgendagens NATO.” Han beskrev møtet i Lisboa der NATO-landenes ministre skal møtes den 19. og 20. november for å vedta et nytt strategisk konsept for NATO – Det 7-ende siden NATO ble grunnlagt – som ”det viktigste dokumentet i alliansen etter Atlanterhavspakten”.

forsvarsminister Grete Faremo sier hun er fornøyd med utkastet til nytt strategikonsept som generalsekretæren i NATO har lagt fram. «Jeg opplever at vi har fått godt gjennomslag for våre synspunkter i dokumentet fra generalsekretæren», sa Faremo til NTB før hun besøkte sin amerikanske kollega Robert Gates i Washington. «Atlanterhavspakten fortsetter sin omlegging til en rendyrket angrepsallianse», skriver Gunnar Garbo.

Ifølge Garbo: «I 1999 vedtok et toppmøte i Washington -uten behandling i nasjonalforsamlingene – en strategi som parkerte pakten. Ved å bryte artikkel 5, som avgrenser NATOs virke til å forsvare medlemsland mot fiendtlige angrep, etablerte konseptet ”ikke-artikkel-fem” virksomhet, som skaper fri bane for alliansen til militære angrep hvor som helst i verden den ser egne interesser truet. Det har gitt oss krigen i Afghanistan, som i følge Støre vil fortsette ”i årene som kommer”.»

NATOs dobbeltstrategi

Faremo drøfter NATO med Robert Gates

Man vil på NATO toppmøtet i Lisboa ratifisere NATOs aksjoner i de siste årene, og da især i Afghanistan og Somalia, definere NATOs aksjoner i de kommende årene, og da spesielt i forhold til Iran, samt garantere enighet blant medlemsstatene under streng lydighet overfor Pentagons bestemmelser. Kort sagt definere formålet med alliansen og stake ut veien videre. Dette er første gang siden 1999 at NATO definerer sin egen eksistenberettigelse.

Nylig fikk forsvarsminister Grete Faremo og de øvrige NATO-landene et siste utkast til nytt strategisk konsept for det som skal være en forsvarsallianse, men som i de siste årene har markert seg sterkest med å angripe ute. Utkastet til vedtak på NATO-toppmøtet er hemmelig, men det er spredt et inntrykk av at Norges innspill om å få mer fokus på det hjemlige forsvar, til en viss grad er imøtekommet.

Verktøyene inkludert i dette strategiske grunnlaget er, blant annet, den økende militariseringen av medlemsstatene i NATO; opptrapping av militærmakt på tross for  tilbakegang og fattiggjøring av folk på begge sider av Atlanterhavet; bruk av krig som en måte å kontrollere resursser – spesielt energi – og deres transportruter på; forakt for den offentlige mening, som forsvarer fredelige midler som løsning på internasjonale problemer; en tilbakekomst av atomtruslen; og en voksende ekspansjon av område for intervensjon.

Aldri før har krigsspill utført av regjeringene i NATO land vist seg å være så utilstrekkelig for de virkelige militære truslene til disse landene; men ikke så overraskende gitt vanskelighetene befolkningene sliter med – arbeidsløshet, lønnsfrys, økt pensjonsalder og redusert adgang til helse- og annen samfunnsstøtte.

Ett dilemma er at man må ha en begrunnelse for å styrke NATOs evne til selvforsvar hos medlemslandene. Da må man ha en trussel. Og ingen kan – av diplomatiske årsaker – klart si at man betrakter den forhenværende kald krigs-motparten Russland som noen motpart nå. Som for å understreke idyllen, har Russlands president Medvedev sagt ja takk til å komme på besøk til NATO-toppmøtet.

Den portugisiske regjeringen behandler alle dem som setter spørsmål ved NATO, dets aktiviteter og dets eksistens, som kriminelle og forbereder seg på en beleiring og fjerning av friheter og beskyttelse som eksisterer i demokratiske samfunn under det kommende toppmøte. En bred koalisjon av organisasjoner, som ikke kun kommer fra NATO land, har bestemt seg for å møtes i Lisboa under NATO møtet for å uttrykke deres protest mot krigsherrene. Dette på tross av trusselen fra den portugisiske regjeringen, som kun er et ekko av ordene til overkommandoen i Washington og Brussel.

Under NATO møtet vil det I Lisboa bli avholdt:

A counter-summit, where dangers and disadvantages of NATO actions, and more, the danger inherent in the existence of NATO, will be exposed;

A demonstration open to all who want to peacefully demonstrate the need for the abolition of NATO, and for a world without wars and military threats;

Civil disobedience actions to promote the cause of peace and local awareness for the war policy conducted by NATO, particularly in Afghanistan.

All to Lisbon, to demand an end to NATO

All to Lisbon, to demonstrate the rejection of militarism

All to Lisbon, to fight for the withdrawal of NATO from Afghanistan

All to Lisbon, to demand a world of peace and renunciation of States to resort to war.

At the next NATO summit meeting in Lisbon from November 19th to 21st 2010, the new NATO strategy will be adopted. The new strategy should “lead NATO through the uneasy and dangerous times at the beginning of the 21st century”, as formulated in the contract for the development of the new strategy at the summit of heads of states and governments in Strasbourg in April 2009.

The expert group set up for designing the strategy, placed under the direction of former U.S. Secretary of State Madeleine Albright, made its recommendations in May for the new NATO strategy, entitled “NATO 2020”.

“The alliance must be versatile and flexible in this time period of uncertainty in the 21st century”, said Madeleine Albright at the presentation of the report. If a (first) conclusion of this document is to be drawn, than it can only be: pure militarism, continuing of the wars, especially in Afghanistan and, above all, further nuclear armament.

The words are more cautious and vague, but the reality is brutal and war-like. Approaches for greater political cooperation, e.g. with Russia, are foiled by aggressive armament policy (including the missile defence system).

The critique of the peace movement, which we have formulated in connection with the 60th birthday of NATO, is still necessary and correct: NATO is a dinosaur that should be abolished.

Come to Lisbon – Protest against the NATO summit in Portugal

Portugal meeting builds anti-NATO protest

France24 – Russia’s Medvedev to attend NATO Lisbon summit

”På 1990-tallet var NATO raskt ute med å ta inn nye medlemmer i Øst-Europa. Det kunne umulig skade russerne: De visste bare ikke sitt eget beste. Regningen kom noen år senere da Russland begynte å komme til hektene igjen, og da var det flere, også på amerikansk hold, som sa at EU-utvidelsen burde kommet først.

Nå er det enda større grunn til å tenke langsiktig, denne gangen om NATOs plass i den internasjonale system-omformingen. Alliansen burde konsentrere seg om å forsvare medlemslandene, distansere seg fra brohodepolitikk i Midtøsten og holde seg klart og tydelig til folkeretten, men ser i stedet ut til å gjøre en klassisk historisk feil”, skriver Sverre Lodgaard.

Få uker før toppmøtet er det endelige utkastet til konseptet ikke offentliggjort. Det er forberedt i en komitè ledet av USA’s tidligere utenriksminister Madeleine Albright og sluttført i regi av NATOs generalsekretær, tidligere dansk statsminister Anders Fogh Rasmusen.

Den første av disse to ble viden kjent da hun svarte i et TV-intervju om at sanksjonene som Bush og Blair hadde presset igjennom mot Irak førte til at en halv million barn mistet livet. Albright mente at det tross alt var verd prisen. Fogh Rasmussen beklaget i sin tid at danskene ikke lenger torde slåss for sin verdighet i kamper på liv og død. Han bøtet på denne svakheten da han brakte Danmark med i krigen mot Irak. Så det militære konseptet har vært i gode hender.

Fogh Rasmussen lister en rekke oppgaver: Bekjempelse av terror, piratvirksomhet, spredning av atomvåpen, illegal trafi kk med varer og mennesker, og cyberangrep. Albright understreker at alliansen må opprettholde sin evne til å handle i andre verdensdeler, dyrke partnerskap – særlig med land i Midtøsten – og bli bedre til å kommunisere sine resultater. Det siste lyder som et politisk parti i vanskeligheter, som sier det har mange viktige saker å kjempe for, men som må bli bedre til å få fram budskapet.

Hvor klokt er det å bruke NATO som Vestens militære arm inn i andre verdensdeler?

Keep Space for Peace! La himmelrommet være i fred!

USA/NATO-ekspansjon

NATOs nye veivalg

EU og NATO

Kort før det avgjørende møtet skal bli avholdt kom Sven Biscop, som er tilknyttet en rekke sentrale forskningsinstitusjoner som Egmont i Brussel, og regnes å ha svært god kontakt med forsvarsstrategene i EU og NATO, med interessante signaler da han nylig holdt foredrag i Institutt for forsvarsstudier (IFS) i Oslo.

I Brussel er man frustrert over at EU ikke slår med én knyttneve. Biscop er bekymret for at EU kommer til kort i sin samordning av forsvarspolitikken. ”Vi ser oss selv som en leverandør av global sikkerhet. Men vi har ikke strategien på plass”, sier Biscop, som er strategisk plassert midt i EU- og NATO-hovedstaden Brussel. Han uttrykker frustrasjon over at EU ikke har oppnådd det man ser som en trussel i Norge: At EU konsoliderer seg som én forsvarsmakt og ordner forsvarssamarbeidet med USA mer i egen, mindre i NATO-regi.

”En mangel er at vi ikke kan føre militære slag under EU-flagg”, sier Biscop, som fremhever at ”I 1999 definerte vi Hesinki-målene om å mobilisere opptil 60.000 mann. Ingen snakker om det mer. Nå snakker man om kampgrupper med 3000 mann i seks måneder av gangen. Det er ikke mye i forhold til de 1,8 millioner uniformer i EU-landene.” ”De andre aktørene har en klar strategi. EU er mer reaktiv. De andre spiller sjakk. EU spiller pingpong”, bemerker han syrlig.

Etter at EU-vedtok sin Lisboa-traktat kom imidlertid mer samordning av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk på plass i et nytt organ ledet av EUs høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, den britiske baronessen Catherine Ashton. ”Ashton vil forhåpentligvis få EU til å bli mer initiativrik. Maskineriet som har kommet på plass, har et stort potensial. Spørsmålet er hva vi vil få ut av det”, sier Biscop om det.

Men i motsetning til hvordan EU opptrer for eksempel i FN-forhandlinger, har de ikke klart å samordne seg i NATO. Dermed vil ikke EU snakke med én stemme når Nato nå skal beslutte seg for sin nye eksistensberettigelse. I stedet er det ulike blokker innad i EU, for eksempel blant de landene som er i sør i Afghanistan. I mange spørsmål ligger ytterpunktene i NATO-debatten mellom EU-land, for eksempel i spørsmålet om rakettskjold og kjernefysiske våpen.

I framtida mener Biscop at EUs overordnede politiske mål må settes i EU, og at man deretter velger om redskapet skal være EUs framtidige sikkerhets- og forsvarspolitiske struktur, eller NATO. Foreløpig går det for tregt: ”Inngåelse av kompromisser har jo vært EU-måten. Du overfører saker til internasjonalt nivå i siste øyeblikk. Den metoden duger ikke lenger. På grunn av de andre globale aktørene som ikke venter på vår subsidiaritet”, sier Biscop ”Jeg tror ikke det er umulig å få til mer enn som så. Du kan ikke være en global aktør uten å være offensiv.”

Midt oppi dette er både Norge og Tyrkia bekymret for at stadig mer av sikkerhets- og forsvarspolitikken i Europa skal gli over fra NATO til EUs sikkerhetspolitiske organer. Norge og Tyrkia er fulle medlemmer av NATO, men har lite de skulle ha sagt i EUs sikkerhetspolitiske samarbeid.

Trenger Nato til Russland og klima

Mer norsk innflytelse i EU?

EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk, CSDP

Nei til NATO – Nei til krig

Kampanjen Nei til nye NATO sendte Gunnar Garbo til NATO-toppmøtet i Lisboa. Her er hans oppsummering i etterkant om toppmøtet og det strategiske konseptet;
Gunnar Garbo: Nei til NATO - Nei til krig

Gunnar Garbo: Nei til NATO – Nei til krig

Posted in Konferanser, Krig og fred, Maktblokker, Menneskerettigheter, Militærindustrielle kompleks | Leave a Comment »

Prøveprosktet PLANKA inviterer til samtale: Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 30, 2010

Det finnes flere krefter som jobber for en progressiv kollektivtrafikk i Oslo, men på ulik måte; partipolitikk, lobbyvirksomhet, aktivisme og informasjonsarbeid er blant metodene. Nå har en gruppe studenter og arbeidere startet en aksjon for en annerledes kollektivtrafikk i Oslo, Prøveprosjektet Planka.

Prøveprosktet PLANKA inviterer nå til samtale i Kverneland på Litteraturhuset lørdag den 2. oktober  kl. 16.30-19.30. Målet er å samle representanter fra utvalgte organisasjoner og nettverk til en samtale om kollektivtransporten i Oslo. Dette både fordi man ønsker å høste kunnskap og erfaring fra organisasjoner som jobber med kollektivtrafikk i Oslo, men også fordi man ønsker å presentere vår idé og vårt arbeid med Prøveprosjektet Planka.

Som innledere har NUs Kollektivkampanje, Oslo Sporveiers Arbeiderforening og Planka Sverige blitt invitert til å presentere sine strategier, tanker og sitt arbeid med kollektivtransporttilbudet i Oslo.  Etter presentasjonene inviteres alle fremmøtte til å delta i en åpen samtale rundt hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo.

Andre inviterte: RU, SU, De Grønne, Attac, Fremtiden i våre hender Blindern, Naturvernforbundet

Hvordan jobbe for et bærekraftig og sosialt kollektivtilbud i Oslo?
På hvilken måte utfyller prosjektene hverandre?
Kan vi samles rundt noen felles politiske standpunkter?
På hvilken måte kan vi samarbeide på tvers av aksjonsform og politiske virkemidler?

Enkel suppe vil bli servert!

For påmelding, kontakt Petter Slaatrem Titland på telefon 950 38 128 eller send e-post med påmelding til botogbedring@gmail.com

Program:

16.45 Innledning v/arrangøren.
17.05 Natur og Ungdom: Om kollektivkampanjen
17.25 Oslo Sporveiers Arbeiderforening: Sitt perspektiv på organiseringen av
kollektivtransport i Oslo
17.45 Planka Stockholm: Sin erfaring etter 10 år med Planka i Stockholm.
18.15 Kaffe og annen snacks
18.30 Åpen samtale

Prøveprosjektet Planka?

• Prøveprosjektet Planka er en organisasjon som ønsker en bærekraftig, miljøvennlig og helhetlig byutvikling. En viktig del av en fremtidsrettet by, er en offentlig transport tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt.

• Prøveprosjektet Planka ønsker en by med færre biler og et mer tilgjengelig, kollektivt transportsystem. Dette er én måte å gi rom til en annerledes og progressiv sosial byutvikling.

• Prøveprosjektet Planka vil aksjonere for en avgiftsfri kollektivtransport, betalt via skattesystemet. Med dette mener vi en nedlegging av billettsystemet vi er vant med i dag.

• Prøveprosjektet Planka organiserer trafikantene som ønsker en avgiftsfri kollektivtransport. Medlemmer betaler inn en månedlig avgift. Når medlemmer får bot, betales hver enkel bot av medlemmenes felleskasse. Dette er «P-kassen».

• Gjennom ”P-kassen” ønsker vi å gjøre trafikantene til subjekter i kollektivtrafikken. Vi mener at innbyggerne i Oslo er trafikanter, og ikke kunder, slik presentasjonen av kollektivtransporten er i dag.

• ”P-kassen” er kun én del av Plankas praksis. Vi ønsker å være synlige i den offentlig debatten om byutvikling, vi vil flytte grensene for hva som diskuteres, og vi ønsker å vise sammenhengen mellom byutvikling og klimakrise.

Ideen er hentet fra Sverige. Se www.planka.nu

(to svensker fra planka.nu og skal være med på seminaret)

Posted in Kampanjer, Konferanser | Leave a Comment »

Velkommen til Oslo kulturnatt – verdens beste natt! Her er noe for enhver smak. God fornøyelse!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 22, 2010

https://i1.wp.com/www.prosjekt-oslokulturnatt.oslo.kommune.no/themes/ok2010/images/top_internet_POK_960x252.jpg

Kulturnatten er et internasjonalt konsept som hadde sin begynnelse i Lund i Sverige i 1984. København lot seg inspirere av Lund, og arrangerte sin første kulturnatt i 1993. Siden har Kulturnatten spredt seg til Europa og til hele verden. Berlin har sin “Lange Nacht der Museen”, Paris sin “Nuit Blanche” og Roma har sin “Notte Bianca”. I løpet av de siste årene har Kulturnatten spredt seg til verdensbyer som Tel Aviv, São Paulo og Chicago.

I Oslo er det Oslo kommune ved Kulturetaten, i tillegg til alle kulturelle og offentlige institusjoner, foreninger og andre aktører som bidrar, som står bak Oslo kulturnatt. Dette har blitt en årlig tradisjon og et fast tilbud til byens befolkning hvor det foregår en mengde forskjellige arrangement over hele byen med det formål å gi byens befolkning og tilreisende en prøvesmak av det kulturelle mangfold og en opplevelse av bredden i hovedstadens kulturliv. Kulturinstitusjoner, bedrifter og offentlige bygg holder åpent med omvisninger eller spesielle hendelser. Alt er gratis!

Oslo kulturnatt

Posted in Konferanser, Kunst og propaganda, Norge | Leave a Comment »

LA-Uka: Norske interesser betydning for velferd i Latin-Amerika?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 22, 2010

Hva slags interesser har Norge i Latin-Amerika, og hva har disse å si for velferdsutbygging på kontinentet?

Norges interesse for Latin-Amerika har økt betraktelig de siste årene, og regjeringen har ved flere anledninger uttrykt politisk støtte til endringsprosessene på det latinamerikanske kontinentet. Sosiale reformer og utbyggingen av velferdsgoder trekkes fram som spesielt positivt. Sentralt i den rød-grønne regjeringens utenriks- og utviklingspolitikk har vært at Norge ikke skal ”… ta fra fattige land styringsrett og virkemidler som har vært viktige for å utvikle vårt eget samfunn.”

Gjennom offensiv handelspolitikk og kontroversielle frihandelsavtaler med både Peru og Colombia, gjennom offentlige energiprogrammer og halvstatlige energiselskaper som driver utbygging på urfolksterritorier og ikke minst gjennom oljefondets høyst tvilsomme investeringer kan det se ut som om regjeringen tar lite hensyn til sine egne lovnader.

Latin-Amerikagruppene Lag avholder møte på Dattera til Hagen, Grønland, på mandag den 27. september kl. 17.00.

I panelet:

– Benedikte Pryneid Hansen (Attac) – Frihandelsavtaler og næringslivsinteresser.
– Cecilie Hirsch (LAG) – Energiprogrammer og lokalt eierskap.
– Lars Løvold (Regnskogsfondet) – Oljefondets investeringer
– Ordstyrer: Julia Loge

Posted in Konferanser, Latin Amerika | Leave a Comment »

Keep Space for Peace! La himmelrommet være i fred!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 16, 2010

Paneldebatt og filmvisning den 27. september kl. 18.00 på Litteraturhuset (Wergelandssalen), Wergelandsveien 26, Oslo, arrangert av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF).

Film: Pax Americana

«PAX AMERICANA examines the origins and reality of the militarization of space. In a language tinted with irony and peppered with shocking facts, the film opens a debate that until now has been reserved for the specialists, some of whom maintain that the arms race in space can only lead to apocalypse. Using testimony from members of the military, scientific organizations and from politicians and activists, the film presents three themes: the history of the militarization of space from the Nazi era to today’s global domination by the United States; the geopolitical, economic, social and environmental risks involved; and the organizations fighting for the preservation of a non-militarized space.»

PAX AMERICANA Official Movie Site

PAX AMERICANA | Facebook

Trailer: HER

«Some people don’t want to hear this, but we’re going to fight in space. We’re going to fight from space and we’re going to fight into space.»

Joseph W. Ashy, Commander-in-Chief of US Strategic Command

Pax Americana and the Weaponization of Space – Wikipedia

Paneldebatt:

Forsvarsminister Grete Faremo (ikke bekreftet)
Prof. Pavel Podvig (Senter for Security Policy Geneva, Stanford University, Princeton Inst. of Advanced Studies, direktør for Russian Nuclear Forces Project).
Sverre Lodgaard (seniorforsker ved NUPI)
Morten Bremer Mærli (seniorforsker, Pugwash)
Jacob Børresen (Flaggkommandør, tidl. Sjøforsvaret)

Inngang kr 50,-

Global Network – Keep Space for Peace!

Det store spillet

Pax Americana

Pax Americana, som er latinsk og betyr amerikansk fred, er en betegnelse brukt for det historiske konseptet av relativ fred i den vestlige hemisfæren og, senere, den vestlige verden, som et resultat av den makt USA har hatt i det siste århundret, og da ikke minst fra og med Andre verdenskrig. Termen, som stammer fra og er inspirert fra Pax Romana, når det kommer til det romerske imperiet, og Pax Britannica, når det kommer til det britiske imperiet, blir primært brukt for å betegne den militære og økonomiske posisjon USA har hatt i relasjon til andre nasjoner.

Etter oppløsningen av Sovjet i 1991 har USA blitt hegemon, også kjent som en hypermakt. På tross for at relativ fred har eksistert i den vestlige verden har USA med sine allierte vært involvert i ulike regionale kriger, slik som Korean krigen, Vietnam krigen, Gulf krigen, Yugoslavia krigene, Afghanistan krigen og Irak krigen.

USA vil like lite som Nazi Tyskland klare klare å få all makt i verden, men de lager nok helvete i sitt ville forsøk på å få det til. Vi ler alle når vi ser Charlie Chaplin spiller Hitler lekende med globusen sin, men vi ler ikke når vi tenker på USA utenrikspolitikk. Kritikere som Howard Zinn og Noam Chomsky argumenterer for at USA har forsøkt å anskaffe seg, eller forsøkt seg tvunget til, en kvasi-imperialist rolle via sin status som verdens supermakt.

Full-Spectrum Dominance

Full-Spectrum Dominance er et militærkonsept hvor en militærstruktur oppnår kontroll over alle elementer av kamprommet; land, luft, hav, rom og cyberspace.

“Vi har her å gjøre med en forsettlig innsats for å skyve FN til side for en verdensmakt som de vestlige land har hånd om. USA har allerede sikret seg verdensomspennende militær dominans uhemmet av ’papirbestemmelser’. De øvrige NATO-landene har bidratt til tilbakeslaget for en FN-ledet verdensordning ved rundelige militære bidrag til NATO og sulteforing av FN. Sikkerhetsrådet må nå overlate maktbruk til ‘koalisjoner av villige’, som allerede kan har satt i gang på egen hånd”, skriver Gunnar Garbo, Arild Linneberg, Vigdis Hjorth og Ivar Johansen i en artikkel i dagens Dagbladet i samband med at NATOs stratetegiske ekspertgruppe har lagt fram forslag til et nytt strategisk konsept for NATO.

NATO vil være verdensmakt

Iran

Hauker i USA og Israel har planer om “regimeendring” i Iran, og har kjørt igang med en plan som ligner på den som ble utført før krigen mot Irak, noe som skaper konflikt og frustrerer dem som arbeider for en fredelig overenskomst.

In the latest example, the New York Times on Tuesday published a leaked account of an order signed by U.S. Central Command chief, Gen. David Petraeus, expanding “clandestine military activity in an effort to disrupt militant groups to counter threats in Iran, Saudi Arabia, Somalia and other countries in the region.”

In most of those countries, the secret U.S. military operations would be intended to help U.S. allies combat anti-government militants. However, in Iran, the goal would be to make contact with opposition forces, according to the Times article by Mark Mazzetti.

Covert US Military Strategy on Iran.

Covert US Military Strategy on Iran

Rapport fra NIC

National Intelligence Council (NIC) er sentret for strategisk tenkning innen USAs etterretningssamfunn (IC). Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project, det tredje uklassifiserte rapporten forberedt av NIC i de siste 7 årene, ble publisert i desember 2004. Som med de tidligere NIC rapportene Global Trends 2010 og Global Trends 2015 er det primære formal å gi amerikanske politikere et perspektiv av hvordan verdensutviklingen kan foregå og å identifisere muligheter og potensielle negative utviklinger.

NATOs ekspertpanel

På et møte sist november vedtok NATO at man ville gå igang med å skape et nytt strategisk konsept. Den 17. mai presenterte ekspertgruppen valgt ut av generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og ledet av tidligere statssekretær Madeleine Albright sin analyse og kom med sine råd angående det nye strategikonseptet for NATO overfor North Atlantic Council (NAC).

Madeleine Albright

Madeleine Albright, som trakk seg fra Bush administrasjonen etter Grasso skandalen i 2005, er nå nasjonal sikkerhetsrådgiver i Obama administrasjonen. Hun gjorde seg kjent ved å svare at sanksjonene mot Irak, som kanskje var de tøffeste og mest brutale i moderne historie, var verdt drapet på en halv million irakiske barn. Hun har vært en nær venn av Hillary Clinton, som hun støttet i sin presidentkampanje i 2008 ved å fungere som ledende utenriksrådgiver. Den daværende presidentkandidat Obama nominerte i desember 2008 den daværende senator Clinton for Albrights tidligere post som statssekretær.

Sanksjoner mot Irak

”We think the price is worth it” was the answer the U.S. ambassador to the U.N., Madeleine Albright, gave to the TV program 60 Minutes on the 12th of May 1996 when Lesley Stahl, talking about the U.S. sanctions against Iraq, asked her “We have heard that half a million children have died. I mean, that’s more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it?”

At that moment, according to the UNICEF, the sanctions had since 1991 claimed the lives of at least 500,000 children under the age of 5. For UNICEF the situation in Iraq constituted a ”humanitarian crisis.”

The sanctions had resulted in high rates of malnutrition, lack of medical supplies, and diseases caused by the lack of clean water. Chlorine was desperately needed to disinfect water supplies, but was banned from manufacture in the country and its import severely restricted due to the potential that it may be used as part of a chemical weapon.

Albright and the U.S. administration obviously wanted to destroy Iraq at any cost. All the time there was an ongoing intense propaganda war against Iraq by the U.S.

The sanctions continued for another 7 years until the U.S.-led invasion of Iraq in 2003. Hunger and disease killed at least 1.5 million Iraqis. They were perhaps the toughest, most comprehensive sanctions in human history, and caused much controversy over the increased child-and-infant mortality, poverty, and suffering inflicted on the Iraqi people, something that led the UN coordinator for the oil-for-food program, Denis Halliday, and his successor, Hans von Sponeck, who believed that sanctions hit the innocent more than the country’s leadership, to resign in protest and after calling it a genocide.

The sanctions had actually been in Saddam Hussein’s favour taking into consideration that they weakened people’s resistance against the Iraqi regime. The sanctions can be said to have been the only weapon of mass destruction in Iraq.

It is publicly recognized that Saddam Hussein, altough not directly appointed by the U.S., was still an American puppet. Right up until the Gulf War he worked as the US lackey in the region, not at least with regard to the terrible Iraq-Iran War.

Iraq, the third biggest oil nation in the world, went from being the most developed country in the Arab region, including free education and health, via the Iraq-Iran War, the first Gulf War, the sanctions and then the Iraq War in 2003 to become the least developed.

Iraq is now the last country on the General Peace Index (GPI), followed by Afghanistan and Somalia.

The Sanctions on Iraq

Iraq sanctions – Wikipedia

Anerkjennelse av folkemordet på armenerne

Considering her past opposition toward recognising the Armenian genocide which occurred during the final days of Ottoman rule in World War 1, the importance of Turkey as one of the trusty US land-bound aircraft carrier vassal countries in the Middle East and the concurring predilections of newly appointed Chief Advisor to Obama, Rahm Emmanuel, along with Obama’s grovelling to AIPAC, it would be surprising indeed if the US shifted its current blinkered, slanted position to the Holocaust suffered by the Armenian people.

“How hypocritical of Madeleine Albright and William Cohen, former Secretaries of State and Defense, to announce the formation of a task force on prevention of genocide, when two months ago they wrote a letter to the U.S. Congress against a resolution on the Armenian Genocide!

One would have thought that genocide denialists would not be the most qualified people to lead an effort on averting future genocides. Yet, this is exactly what happened last week.”

Secretaries Albright and Cohen Should be Removed from Genocide Task Force

Armenian Americans Criticize Hypocrisy of Genocide Prevention Task Force Co-Chairs

NATO 2020

Ekspertgruppen kom med rapporten NATO 2020, som vil bli brukt som utkast når man skal skifte ut NATOs nåværende strategikonsept vedtatt i 1999. Rapporten konkluderer med at man vil fortsette NATOs ekspansjon på alle områder for på den måten å være alt for alle, noe som minner svært mye om “ekspander eller dø” mantra som ble tatt i bruk av NATO da dets primære formål – det å konfrontere Sovjet under den kalde krigen – ble kastet på historiens vrakhaug.

Fokuset for NATOs møte i Brussel var behovet for NATOs “villighet til å operere og kjempe langt utenfor sine grenser.” Ekspertene anmodet NATO om å forbli åpen for ytterligere ekspansjon og etablere sterkere bånd med land i Afrika, Sørvest Asia og Nord Afrika, samt resten av Asia.

NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen fokuserte på at NATO ikke må mislykkes i sin kamp mot Europas fiender, Taliban. “I våre dagers verden kan vi måtte gå utenfor våre grenser for å forsvare våre egne grenser,” sa han, og identifiserte Afghanistan som hvor Europas grenser begynner. Hva da med Iran?

Ifølge rapporten må NATO opprettholde en atombombeavskrekkende rolle, noe som står i skarp kontrast til europeiske argumenter om at atomvåpen må bli fjernet fra europeisk territorium.

Albright forklarte rapportens to underliggende konklusjoner:

“First, the Alliance has an ongoing duty to guarantee the safety and security of its members. Second, it can achieve that objective only if it engages dynamically with countries and organizations that are outside its boundaries.” “NATO must be versatile and efficient enough to operate far from home.”

Albright also said that influencing security environment can also be assisted by continuing NATO’s “policy of gradual enlargement.” Instead of expanding in territory and mission after the Cold War ended, NATO probably should have died back then and may die — or be severely crippled — by its likely loss in Afghanistan. The Afghan war has been NATO’s largest and deadliest mission.

NATO allies were warned against slashing defense outlays and urged to buy weapons jointly to prevent the economic crisis from undermining trans-Atlantic security.

Military budgets shouldn’t be sacrificed as European governments cut spending after pledging 860 billion euros ($1.1 trillion) in loans to contain Greece’s debt woes, NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said.

“This is about much more than just money: it’s also about security,” Rasmussen told reporters in Brussels today after the presentation of a draft overhaul of allied strategy. “Too deep cuts at the expense of future security may also have damaging economic implications.”

Only five of the then 26 North Atlantic Treaty Organization countries met a target of spending 2 percent of gross domestic product on defense in 2008 at the onset of the deepest recession since the alliance was founded in 1949. One of them, Greece, is now flirting with a potential default.

Rasmussen called for more pooling of funds on projects.

USAs hemmelige vaktbikkjer

USA har, siden slutten av den kalde krigen arbeidet for at NATO skulle være underlagt USA, og da primært under ledelse av Pentagon, noe som stort sett også har vært tilfelle. Dette på tross av at Frankrike har kommet med noen form for motstand, noe som under Nicolas Sarkozy ikke lenger er tilfelle.

Norge, for sitt vedkommende, mistet sin nøytrale holdning under Andre verdenskrig, da motstandsregjeringen ble influert av britene og amerikanerne da den befant seg i London. På mange måter kan man si at tyskerne tok Norge med makt, mens amerikanerne, og de som arbeidet for dem, både norske og utenlandske, kom til å erobre landet uten vold. Det var gjennom infiltrasjon, og da ikke ikke kun gjennom etterretning, foruten økonomisk osv., samt massive propaganda kampanjer, noe som ikke kun gjelder for Norge foruten hele Europa.

Det fant da sted en åpning, eller en ny form for samarbeid, på tvers av Atlanterhavet. I etterkant av Andre verdenskrig ble det i Norge slått hardt ned på alle de kreftene som arbeidet for nøytralitet.

Man opprettet Operasjon Gladio (lat. sverd), også kjent som Stay Behind grupper, som er blitt samlebetegnelser på de hemmelige paramilitære enhetene som ble opprettet i de fleste vesteuropeiske land tidlig under den kalde krigen, fra 1948 og utover, og Norge ble lite annet enn et verktøy for Vesten, også kjent som det internasjonale samfunn, alias USA. I Norge gikk slike grupper under dekknavnet ROC, som senere ble kalt Norsk okkupasjonsberedskap, under ledelse av blant annet Håkon Lie.

Den internasjonale koordineringen av Stay-Behind gruppene ble gjort av Allied Clandestine Committee (ACC), og Clandestine Planning Committee (CPC), som er underlagt NATO’s Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE).

Eksistensen av slike grupper ellers i Europa forble hemmelig frem til 1990, da organisasjonen med kodenavnet Gladio ble avdekket i Italia. Den italienske regjering ble utsatt for skarp kritikk, og lovet å avvikle denne hemmelige hær. Italias regjering hevdet til sitt forsvar at slike hemmelige hærer fantes eller hadde eksistert i alle andre vesteuropeiske land, og dermed tok det ikke lang tid før det ene etter den andre av andre lands grupper ble avslørt.

Den 22. november 1990 vedtok EU-parlamentet en resolusjon, som fordømte Stay Behind som et ulovlig nettverk utenfor parlamentarisk kontroll, og som videre ba om en full etterforskning av dets ulovlige innblanding i interne politiske forhold, men mye tyder på at disse paramilitære gruppene ennå fungerer.

Three Freedom of Information Act (FOIA) requests have been filed to the CIA, which has rejected them with the Glomar response: “The CIA can neither confirm nor deny the existence or non-existence of records responsive to your request.” One request was filed by the National Security Archive in 1991; another by the Italian Senate commission headed by Senator Giovanni Pellegrino in 1995 concerning Gladio and Aldo Moro’s murder; the last one in 1996, by Oliver Rathkolb, of Vienna university, for the Austrian government, concerning the secret stay-behind armies after a discovery of an arms-cache.

Furthermore, the US State Department published a communiqué in January 2006 which, while confirming the existence of stay-behind armies, in general, and the presence of the Gladio stay-behind unit in Italy, in particular, with the purpose of aiding resistance in the event of Soviet aggression directed Westward, from the Warsaw Pact, dismissed claims of any US ordered, supported, or authorized skullduggery by stay-behind units. In fact, it claims that, on the contrary, the accusations of US-sponsored false flag operations are rehashed former Soviet disinformation based on documents that the Soviets themselves forged; specifically the researchers are alleged to have been influenced by the Westmoreland Field Manual, whose forged nature was confirmed by former KGB operatives, following the end of the Cold War. However since then counter sources from within Gladio and the CIA have admitted its authenticity. The alleged Soviet-authored forgery, disseminated in the 1970s, explicitly formulated the need for a strategy of tension involving violent attacks blamed on radical left-wing groups in order to convince allied governments of the need for counter-action.

Dette er hvorfor USA har motsatt seg ideen om et uavhengig europeisk forsvar. Ved NATO møtet, som tok for seg forslag for hva NATO skulle bli i 2020, spurte for eksempel Albright om hvorfor europeerne skulle betale dobbelt for deres forsvar.

Operation Gladio – Wikipedia

Operation Gladio from the book The CIAs Greatest Hits

USAs globale herredømme

USAs globale sikkerhetsprogram, som NATO blir forventet å støtte, bygger på kriterier definert av Washington. Det har gått unotert hen i Europa at denne politikken, støttet av NATO medlemmer og med det formal å skape en ny internasjonal orden, har drept mange irakere og ødelagt landets infrastruktur, mens man ikke har klart å skape en ny legal regjering i landet, som nå befinner seg under innflytelse fra Iran; noe som hverken er hva Washington eller NATO regjeringer hadde ønsket seg. Og ikke nok med det. USA er på samme uheldige kurs i både Afghanistan og Pakistan, samt de statene som omgir Afghanistan, hvor av nesten alle er muslimske. Disse statene utgjør hele det vestlige og sentrale Asia, inkludert Iran, med hvilke noen amerikanske og israelske hauker vil ha krig mot.

Iran er korridoren som samler dem alle, og hvis Israel eller USA går til krig mot Iran, mens USA taper krigen i Afghanistan, ville Iran ha utgjort en passende slagfelt for en frustrert og bestemt amerikansk innsats som ville gå til krig mot alle regionale islamske makter som vil motsette seg USA, med Israel (og et uvillig, men tvunget Irak) som lanseringsbaser for et angrep på og gjennom Iran mot Afghanistan og Pakistan.

You had possibly not thought of Professor Samuel Huntington’s forecast of the “next world war” as this particular clash of civilizations. (He actually had in mind a war with China as well as the Arab Muslims.) I know of no one in Europe who has spoken of this possible evolution of events. If they did, they might not see NATO membership as so reassuring. A European security pact might even be interesting.

I sentrum av den amerikanske opprustingen står et program for å militarisere og dominere rommet. Dette vil kreve en massiv økning av ressurser for det amerikanske forsvaret, slik som skissert i The Grand Chessboard av Zbigniew Brzezinski og Rebuilding Americas Defenses ved the Project for the New American Century.

Hensikten med dette programmet er klart og tydelig beskrevet i et dokument som kalles Vision for 2020, som begynner slik: “US Space Command—dominating the space dimension of military operations to protect US interests and investment.”

Hensikten med opprustningen er ikke å beskytte USA, men å beskytte amerikanske investeringer utenfor USA. Hensikten er å dominere rommet for å beskytte de økonomiske interessene til USAs elite. Dette vil, ifølge løpende estimater, kreve mer enn $1 trillion fra amerikanske skattebetalere.

Vision for 2020 inneholder ingen sentimentale uttrykk om at USA ønsker å dominere rommet for å fremme demokrati eller andre fromme ønsker. Dokumentet sier direkte: “The globalization of the world economy…will continue with a widening between haves and have-nots.” Med andre ord, etter hvert som USAs dominans i verdensøkonomien blir sterkere og sterkere, vil de fattige bli fattigere og de rike bli rikere, og dette vil få de fattige til å hate USA enda mer, og derfor må USA ha militær styrke til å holde de fattige i sjakk.

Opprinnelig ble programmet kalt Global Battlespace Dominance. Dette var muligens for direkte, så nå kalles programmet Full Spectrum Dominance. Dette betyr ikke bare dominant på land, på sjø og i luften, men også i rommet og når det gjelder informasjon. USAs elite har altså til hensikt å bruke altså det amerikanske forsvaret til personlig berikelse og for å skaffe seg enda mer makt.

For de som ikke kjenner de nykonservatives agenda vil det komme som en overraskelse at Bush-administrasjonen, og nå Obama- administrasjonen, har gått inn for å militærisere verdensrommet. Fram mot 2020 planlegger USA å utplassere satelitter med strålevåpen i rommet, som kan siktes inn på ethvert mål på jorden. Disse satelittene vil også kunne ødelegge andre lands satelitter.

Hvis USA lykkes i sitt prosjekt vil USA trolig få absolutt og fullstendig verdenherredømme. Men dette militariseringsprogrammet vil bli utrolig kostbart, og kan ikke dekkes inn ved vanlig skattlegging. Planen er derfor å overføre penger fra social security (pensjonsfondene) til forsvarsbudsjettet. Men de nykonservative vet selvfølgelig at dersom de spør det amerikanske folk om USA skal bruke en trillion dollar på pensjoner eller om USA skal bruke en trillion dollar til å millitarisere verdensrommet, så vil 99,99 % av den amerikanske befolkningen svare at de ønsker å bruke pengene på pensjoner. Bush-administrasjonen arrangerte derfor 9/11 for delvis å lure, delvis å true, den amerikanske befolkningen til å akseptere denne vanvittige opprustningen. Sett i denne konteksten blir drapet på 3000 mennesker en nødvendighet eller kanskje til og med en ubetydelighet.

Why NATO Expansion Is a Mistake

Experts group presents report on new Strategic Concept for NATO

What Next for NATO?

Full-spectrum dominance – Wikipedia, the free encyclopedia

I NATOs prosesser med nytt strategisk konsept har Norge reist tre grunnleggende spørsmål:

– nytten av NATOs kjernefysiske avskrekkingsstrategi og om hvordan den virker inn på ikkespredningsarbeidet, førsteslagsstrategien. Dersom Albright-gruppens anbefaling blir lagt til grunn, har Norges synspunkter falt på steingrunn.
– NATO skal konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, og ikke out-of-area-aktiviteter i andre deler av verden. Albright-gruppens anbefaling går motsatt vei.
– innføring av sluttbrukererklæring som norm i NATO ved alt våpensalg. Vi venter at Norge ikke bare protesterer for all verden, men allikevel blir med på ferden.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo har medansvar for sluttproduktet og at NATO ikke fortsetter å undergrave FN.

Harold Pinter

Harold Pinter refererte til termen i hans Nobels fredsprismottagelsestale i 2005:

«I have said earlier that the United States is now totally frank about putting its cards on the table. That is the case. Its official declared policy is now defined as ‘full spectrum dominance’. That is not my term, it is theirs. ‘Full spectrum dominance’ means control of land, sea, air and space and all attendant resources.»

Project for a New American Century

Center for a New American Security

American Century

A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm

Committee for the Liberation of Iraq

Jewish Institute for National Security Affairs

Office of Special Plans

The Power of Nightmares

The New American

Overseas interventions of the United States

Timeline of United States military operations

Truman Doctrine

Reagan Doctrine

Kirkpatrick Doctrine

Clinton Doctrine

Bush Doctrine

Powell Doctrine

Wolfowitz Doctrine

Bretton Woods system

Cold War (1985–1991)

Neoconservatism

Anti-communism

Global citizenship

World government

World domination

Messianic democracy

Peace and Truce of God

9/11 conspiracy theories

Pan Sahel Initiative

American Dream, Global Nightmare

United States withdrawal from the United Nations

Posted in Aktuelt, Den nye verdensorden, Kamp nedenfra, Konferanser, Krig og fred, Militærindustrielle kompleks, USA | Leave a Comment »

Einar Már Guðmundsson om kollaps og revolusjon på Island

Posted by Sjur Cappelen Papazian den august 29, 2010

Torsdag 2. september kl. 1900, Kjelleren på Litteraturhuset

https://i0.wp.com/blogs.kb.dk/studentsonly/resource/gudmundsson_3F9U7763_web.jpg

”Jeg har forsøkt å flå skinnet av mørket og hugget hodet av elendigheten”, skrev den kjente islandske forfatteren Einar Már Guðmundsson, som har vunnet Nordisk Råds litteraturpris i 1995 og som nå er i Norge for å ta imot Bjørnsonprisen som han får for både forfatterskapet og det sterke sosiale engasjementet og innsatsen under den internasjonale finanskrisen på Island, i Den hvite boken.

Han er styremedlem i Attac Island og har helt siden finanskrisen slo ned som en bombe på Island i oktober 2008 har han skrevet analyserende og litterære artikler om kollapsens bakgrunn og ikke minst om hvor ansvaret faktisk ligger. Med harmdirrende tone og bitende humor deler han her sine tanker om krisen på Island og setter situasjonen opp mot en større verdsøkonomisk historie.

Han beskriver krisen slik at alle kan forstå galskapen og ansvarsløsheten hos dem som på grunn av sine politiske forbindelser nærmest fikk de islandske bankene gratis.

Mimir Kristjansson er halvt islending, tidligere leder for Rød Ungdom og er nå journalist i Klassekampen. Han møter Már Guðmundsson sammen med samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet Maria Reinertsen, som i fjor ga ut boken Ligningen for lykke. Tallene, tankene og tilfeldighetene bak den rådende økonomiske fornuft. Dermed er det duket for engasjerte og nådeløse diskusjoner om ekspansjonsvikinger og finansfyrster, Karl Marx, revolusjon og framtiden til Island på Litteraturhusets scene denne kvelden.

Arrangør: Litteraturhuset og Bjørnsonprisen
Gratis arrangement

“The Reykjavik nine”

Nytt om finanskrisen på Island

Gratulerer Island!

Kasserolleaksjon

Seminar om finanskrisen på Island og dets etterspill

Posted in Aktuelt, Konferanser | Leave a Comment »

En kapitalistjævel snakker ut …

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 10, 2010

Milliardær og investor Øystein Stray Spetalen (47) har lenge fundert over hva som gikk galt da finanskrisen slo inn for fullt høsten 2008. «Jeg skjønner ikke noe av dette», sier Norges mest suksessrike investor om det som skjer i verden i disse dager. Spetalen har kommet frem til at hele det kapitalistiske systemet i Vesten er i ferd med å bli ødelagt, som et resultat av at de som har gjort feilinvesteringer, slipper å ta regningen, skriver Dagens Næringsliv.

«Det aller verste er kanskje de redningspakkene vi ser nå i 2010. Disse bare forverrer situasjonen. Hvor lenge kan vi opprettholde et samfunnssystem hvor 0,01 prosent av befolkningen stikker av med hele gevinsten? Og hvorfor skal man gi redningspakker for å opprettholde dette systemet? Jeg skjønner ikke noe av dette», sier Spetalen til DN.

Varsler slutten for kapitalismen

Ja, ja, kanskje ikke så nytt for dem som har gått inn på denne bloggen tidligere, men verdt å nevne uansett.

De fleste forstår at kapitalismen er ved å falle, men færre er det som arbeider med et scenario hvor den kapitalistiske krisen er oppkonstruert for at Den nye verdensorden skal kunne bli innført. Kapitalen er i dag løsrevet fra landegrenser, og det er et globalt hierarki som trekker i snorene. Kanskje må USA og Vesten falle for at denne verdensorden kan bli skapt.

Oligarkene, som fører krig mot euroen, får stadig mer makt, mens politikere som tyske Angela Merkel blir stadig mer urolig og forsøker, men så altfor sent, å innføre lover som begrenser oligarkenes hensynsløse spekulasjon og utpining av planeten.

Langt fra å gå mot en unipolar verden (et scenario som ennå tar i betraktning at kapitalen er tilknyttet ulike land) går vi mot et verdensfascistisk diktatur styrt av en global elite, mens resten av verdensbefolkningen vil komme til å leve enda mer undertrykt og utbyttet enn det som allerede er tilfelle i dag (hvis da dette lar seg gjøre).

Hva vi står overfor er uansett en omdirigering av systemet utført av dem som allerede sitter i makten – enten som politikere eller oligarker, eller begge deler (noe som stadig mer er tilfellet).

På tross av at det kan se ut som om den kapitalistiske verden er full av tilfeldigheter, så er nok realitetene en annen. Dagens samfunn er et system og det eksisterer folk som driver systemet fremover. Bilderberg, som første gang ble holdt på Hotel Bilderberg i Nederland i 1954, er en årlig konferanse hvor mennesker som har makt møtes. Initiativtager var Józef Retinger (senere initiativtager til EU) som var bekymret over økende anti-amerikanisme i Europa og ønsket å samle ledere fra Europa og USA for å skape et tettere økonomisk og militært nordatlantisk samarbeid. Han kontaktet Prins Bernhard av Nederland som promoterte ideen, og 50 delegater fra 11 land i Vest-Europa, samt 11 delegater fra USA møtte opp. Konferansen var slik en suksess at det ble en årlig begivenhet.

I år møttes ca. 130 delegater fra 3.-6. juni på luksushotellet Dolce i havnebyen Sitges, Spania. Noen er faste deltagere, men mange var invitert for første gang. Norske deltagere i år var Svein Richard Brandtzæg, som er konsernsjef i Norsk Hydro, Birger Magnus, som var sentral i opprettelsen av avishuset Media Norge og som er konserndirektør i medieselskapet Schibsted og styreformann i datterselskapene VG og Aftenposten, og Egil Myklebust, som er tidligere styreleder i SAS, Norsk Hydro, og Norske Skog.

Tidligere norske deltagere inkluderer Kong Harald V, Eivind Reiten i Hydro, Svein Gjedrem i Norges Bank, kringkastingssjef John G. Bernander, mediemagnat Tinius Nagell-Erichsen, Thorvald og Jens Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Kristin Clemet, Siv Jensen og Kåre Willoch.

Internasjonalt er det interessant å merke seg at Bilderberg-gruppen gjennom årene har invitert en rekke opposisjonspolitikere som lå godt ann i meningsmålingene og ble statsoverhoder kort tid etter. Både Hillary Clinton og Obama deltok i 2008, Bill Clinton i 1991, Tony Blair i 1993, Gordon Brown i 1991 og vår egen Siv Jensen i 2006 (som tapte sist valg men hadde veldig gode målinger det året).

Journalisten Jim Tucker har fulgt Bilderberg-gruppen med argusøyne i over 30 år. I år melder kildene hans at det på innsiden var stor uro. Særlig Euroens trøbbel skapte bekymringer fordi denne var ment å skulle bane vei for en fremtidig global valuta med IMF som verdens sentralbank (les: sjef over seddelpressen) og som sammen med et globalt skattesystem må være på plass før FN kan oppfylle rollen som internasjonalt styringsorgan. Det ble også meldt at flertallet var i favør for å bombe Iran, og at oljeprisen vil holde seg stabil frem til november når den skal opp pga. kunstig lav produksjon.

Bilderberg er langt fra det eneste forumet hvor det som kan betraktes som verdens elite møtes til uformelle samtaler, men den er trolig en av de viktigste arenaene for å gi fremtidige nøkkelpersoner ett dytt i ”riktig retning”. Det er derfor gledelig at konferansen har fått betydelig økt oppmerksomet. For andre år på rad har Englands største nettavis The Guardian en lang artikkelserie som omhandler konferansen, og for første gang var det flere av de inviterte som ikke møtte opp av frykt for pressen.

Uansett må vi ikke miste vårt livsviktige arbeide av syne – Det å støtte og delta i de sosiale bevegelsene rundt om i verden for på den måten å bygge en bedre fremtid – solidarisk, fredelig, bærekraftig, rettferdig mm – for oss alle!

Full liste over hvem som deltok i BB 2010

Elitens globalistmøte i Spania

Bilderberg 2010: Why the protesters are your very best friends

What are the Bilderberg Group really doing in Spain?

Doing Away with ‘Secret Proceedings,’ AFP Makes Big News Covering Bilderberg

War, Terror, Catastrophe: Profiting From «Disaster Capitalism»

Hvilke folk belønnes ved å bli invitert til Bilderberg-gruppen?

Verdenseliten

Den nye verdensorden

Keiserens nye klær

Posted in Dagens kamp, Den nye verdensorden, Kamp nedenfra, Konferanser, Maktblokker | Leave a Comment »

Filmvisning og diskusjon om kuppet i Honduras sommeren 2009 på Studentsenteret i Bergen

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 26, 2010

https://i2.wp.com/i.ytimg.com/vi/yMOsYXgFT-Q/0.jpg

https://i2.wp.com/www.johanneswilm.org/media/1/thumbnail_20091116-la_joven_revolucion_hondurena_DVD.jpeg

Mandag den 7. juni kl. 19.00-21.00 vil Attac og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) presentere dokumentarfilmen The Young Honduran Revolution – A documentary about the students who fight! på Studentsenteret i Bergen, Parkveien 1.

Filmen handler om de unge hondurensiske studenter, som har vært aktive med å mobilisere mot regimet, som ble innsatt gjennom militærkuppet 20. juni 2009.

Den tysk-danske filmskaperen Johannes Wilm har i de siste årene arbeidet for revolusjonen i Nicaragua. Mens han gjorde dette tok han seg over grensen til Honduras i august for å dokumentere motstandsbevegelsen etter at et militærkupp hadde veltet venstrepresidenten Manuel Zelaya den 28. juni.

Ved en tilfeldighet klarer han å få dokumentert hvordan majoriteten av studentene i Honduras for første gang på nesten 30 år står opp mot politiet i et slag hvor det deltar 3.000 studenter i studentområdet til det autonome universitetet i Honduras i Tegucigalpa den 5. august.

Dokumentaren viser hvor studentlederne kommer fra, hva deres analyse av den nåværende situasjonen er, hvilke planer de har for å endre den og hvilke perspektiv de har for fremtidene både for seg selv personlig og for sitt land.

Johannes vil selv være tilstede og det vil være mulighet for diskusjon etter visningen.

Dokumentaren har blitt vist i 12 land i Latin Amerika, USA og i flere europeiske land.

Mer info: Johannes Wilm – Honduras

Mot militærkuppet i Honduras – Latin-Amerika trenger ingen ny Pinochet

Den 11. august 2009: Global aksjonsdag for Honduras

Honduras etter kuppet: Honduras: på nytt en ideologisk slagmark? Hva blir veien fremover?

En ny verdensorden under ledelse av de sosiale bevegelsene og folkene selv blir utformet

Et nytt og uavhengig Latin-Amerika bygges

Åpent brev om Alianza Social Continental (ASC) fra presidentene i UNASUR vedrørende militærbasene i Colombia

Oslo Freedom Forum

https://i2.wp.com/www.templeton.org/templeton_report/20090722/images/freedom_forum.gif

USA har under Obama, i tillegg til all den aktiviteten som har vært i Sørvest- og Sentral Asia, blant annet vært innblandet i kuppet i Honduras, laget nye militærbaser i Colombia og invadert Haiti. Det er ingen tvil om hva deres prosjekt går ut på. Oppdemming kalte de det tidligere. Ettersom de ifølge dem selv arbeider for kontroll over vann, land, himmel og cyberspace ser de en trussel i den demokratiseringsbølgen som nå skylder over Latin Amerika. USA har truet med å styrte Venezuela, og flere er det som frykter for at det skal finne sted allerede i år.

Fra mandag 26.-29. april ble den såkalte menneskerettighets-konferansen Oslo Freedom Forum (OFF) arrangert i Oslo. Under OFF opptrådte folk som kupptilhenger Armando Valladares som ”Hero of Human Rights.” Valladares støttet militærkuppet mot Honduras’ lovlig valgte president (28. juni i fjor). Et kupp som ble fordømt av både president Obama og Vesten for øvrig, så iherdig at det brutale Roberto Micheletti-diktaturet dekorerte ham med en av de høyeste ordener Honduras har gitt noen utlending. Dette samtidig som Honduras er blitt verdens farligste land for journalister. Flere journalister har ifølge Reportere uten grenser blitt drept den siste tiden.

Hendelsene i Venezuela i 2002 og Honduras i 2009, sammen med kuppet på Haiti i 2004 og hendelsene i 2010, demonstrerer at Latin-Amerikas ubehagelige tradisjon for militærkupp mot lovlig valgte regjeringer ikke er et problem fra fortiden, men er en fare som sprer frykt i befolkningene her og nå. Man kan dessverre ikke lenger si at det hører fortiden til at panservogner overkjører demokratiet i Latin-Amerika.

KONFERANSE: Oslo Freedom Forum

Høyrevridd agenda i menneskerettighetenes navn – Kjøper opp Ny tid

Hver krig sin egen løgn

Med løgn som våpen

Den nye verdensorden

Posted in Aktuelt, Konferanser, Latin Amerika | Leave a Comment »

Fred i Skuret: Tema Palestina

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 25, 2010

https://i2.wp.com/www.segalcentre.org/_media/productions/Encounter_Point_Poster_Web.jpg

Encounter Point Official Website | Just Vision

“Encounter Point is an 85-minute feature documentary film that follows a former Israeli settler, a Palestinian ex-prisoner, a bereaved Israeli mother and a wounded Palestinian bereaved brother who risk their lives and public standing to promote a nonviolent end to the conflict. Their journeys lead them to the unlikeliest places to confront hatred within their communities. The film explores what drives them and thousands of other like-minded civilians to overcome anger and grief to work for grassroots solutions. It is a film about the everyday leaders in our midst. “

Director: Roni Avnit

Co-Director: Julia Bacha

Program:

16.00 Forfilm: This Palestinian Life – Village Stories of Sumoud & Nonviolent Resistance
16.30 Visning av dokumentarfilmen ”Encounter Point”
18.00 Diskusjon og spørsmål
18.30 Slutt

Filmen er en introduksjon til NFLs Palestina-seminar lørdag 12. og søndag 13. juni. Både deltakere på seminaret og andre interesserte er hjertelig velkomne.

Se www.fredslaget.noPalestinauka i perioden 11.-15. juni – for detaljer.

Fri adgang – åpen bar – velkommen!

Wikipedia.org – Encounter Point

Posted in Aktuelt, Israel/Palestina, Konferanser | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Roots of Resistance

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 7, 2010

ROOTS OF RESISTANCE: eco​-​media for eco​-​justice vol​.​1

by Eco-Justice Media-Making for Sustainable Communities

The Eco-Justice Media-Making for Sustainable Communities track for Allied Media Conference 2010 has created this eco-justice CD compilation (with the help of many amazing artists/activists/organizers) to encourage everyone to connect the dots between environmental and social justice issues.

Your $upport of this cd project (100%) will help offset the travel expenses of artists, grassroots community organizers, and youth media-makers within a growing national network of eco-justice activists… making it possible for them to meet-up in Detroit in June to participate in AMC2010 (June 17-20, in Detroit, Michigan) and the US Social Forum (June 22-26, in Detroit, Michigan).

This cd benefit project also supports the network’s larger goal of creating transformative living and learning spaces where young people and adults co-create media that utilizes social justice strategies to raise our collective, critical environmental and social consciousness, and support sustainable lifestyle choices.

Celebrating life, love, and revolution in favor of people and the planet.

Challenging borders, chronic asthma, gentrification, privatization, and razor-wire in our hoods and homelands.

Featuring…

Mumia Abu-Jamal, dead prez, Invincible, Welfare Poets, Rebel Diaz, Climbing PoeTree, Savage Family, Taina Asili y La Banda Rebelde, X-Vandals, Spiritchild, Ricanstruction, Umi, Riders Against the Storm, Blackfire, DJ RANSUM, Tem Blessed, Warclub, Yasmin Hernandez, Broadcast Live, J-San & the Analogue Sons, and Vagabond Beaumont.

PLEASE HELP SPREAD THE WORD….

Green Guerrillas Youth Media Tech Collective, Climate Confluence Network, East Michigan Environmental Action Council, Toxic Soil Busters, Riders Against the Storm, Indigenous Action Media, and Outta Your Backpack Media

Posted in Konferanser, Kunst og propaganda | Leave a Comment »

Nordic Climate Action Camp – Call out: Take part in creating a Nordic Climate Action Camp this summer!

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 7, 2010

http://newleftglobaljustice.files.wordpress.com/2009/11/climate-justice-action.jpg
https://i1.wp.com/www.indybay.org/uploads/2009/09/21/setp_21__2009_climate_action_sf_3_1_1_1.jpg
– linking our struggles for climate, food, autonomous spaces, equality, self-governance etc; supporting and strengthening each other and taking collective action.

We are a group of activists mainly based in Denmark and Sweden, who have started organizing and setting up the structure for the first ever Nordic climate action camp this summer the 14th to the 20th of july 2010 and we want you to take part.

The camp will be located in Skåne in the south of Sweden.

We are still in the phase of researching and building up the structure for the camp and the campaign connected to it, and the content is still very open. What we do know, is that we want it to be a camp of direct actions targeting the oppressive and destructive system of capitalism and furthering grassroots alternatives.

We want to physically stop the destruction of our planet and lives, while also showing concrete alternatives and ways of living and learning. Unfortunately there’s lots of destructive activities and evil business to choose from. We have chosen to focus on Shell’s planned gas drillings in Skåne, which is in an early phase and can still be stopped by our collective power!

We’ll host our second large planning meeting the 15-16th of May in Skåne and we encourage everybody who want to actively take part in organizing and setting up the camp and participating in one of the existing or newly formed working groups to come as groups and individuals. We feel it is important to engage groups from all over the Nordic region in being part of organizing and making this camp happen, and its not too late for you to get involved!

We work as a decentralized organization with working groups or practical groups organizing autonomously, e.g. groups taking on responsibility for kitchen, infrastructure (water and renewable electricity production), building and running a common space (tent, tree platform or whatever you would like), DIY workshops etc. but we still need groups or individuals to get engaged and be part of the groups.

Bring ideas, get engaged

With love from the Nordic Climate Action Camp group

camp10@riseup.org

Posted in Klima og miljø, Konferanser, Uncategorized | Leave a Comment »

Indias jordbrukere står opp mot EU-India FTA

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 6, 2010

http://foodenergynexus.files.wordpress.com/2009/09/dsc04468.jpg

https://i0.wp.com/www.grain.org/gr_files/fta-NO-es.png

https://i0.wp.com/www.idrc.ca/openebooks/337-9/f0068-02.jpg

Indian Coordinating Committee of Farmers Movements

To,

Hon’ble Prime Minister Shri Manmohan Singh

Government of India

New Delhi

We the men and women farmers of India are writing in regard to the EU India FTA and the upcoming negotiations in Brussels on the 28th April. We absolutely oppose the signing of this FTA as it will have seriously detrimental effects on rural livelihoods, India’s agricultural production and consequently the food security and national sovereignty of India itself. We instead demand food sovereignty – delivered through strong national agricultural policies that safeguard and enhance the livelihoods of India’s rural people, enrich and ensure the creation of resilient and ecological farming systems. Most of our small farmers already have ecological practices, but these are severely under threat and becoming less resilient because of lack of government support and poor policy choices. We need an agriculture policy that strengthens our ability to feed our people healthy food and re-energizes local markets.

We want to bring to your notice that this FTA along with at least 28 others that have either been signed, being negotiated or are currently in consideration are undemocratic and continue to be developed in complete secrecy. The very question of our livelihoods is under negotiation and yet no effort has been made to consult us. It is our right to see what import duties are being cut through the offers being made in FTAs. In fact, India’s trading partners get to see what we will offer to them before even the parliament or the state governments even though agriculture is a state subject. We have also not seen any commissioned studies on the FTAs and their impacts on the future of agriculture in the country.

The government is in the middle of considering a food security bill, but on the other hand, it is willing to trade away our ability to produce food and our self-sufficiency in food production. The government of India cannot ensure that 1.1 billion people will be fed affordably by importing food. We do not have to remind you that every time India imports major commodities from the World Market— prices for those commodities shoot up. In February, sugar prices in the global market hit a 30 year high as speculators received news that India had a sugar shortage.

Rather than spending time to correct the imbalances of agriculture procurement and distribution at home, the Government is taking the easy, dangerous and unjust path to import. Importing food for our food security will be the end of India’s rich agricultural heritage not just because over 55% of the population makes its living through agriculture, but because self-sufficiency in food production is also fundamental to our national security.

The EU India FTA will inevitably be an unfair deal because nothing will be done about EU subsidies; while our duties will be drastically cut. Moreover, we are already allowed to export almost a third of our commodities to the EU duty free. So the FTA will drastically increase EU imports while giving us limited additional access.

It has been projected that the Indo-EU FTA may lead to increased imports of dairy, coffee, mate, tea and wheat, fruits and vegetable and other value-added agriculture products. EU has an unfair export advantage in all of these products. The livelihoods of the millions of farmers of dairy and these crops will be endangered and women farmers will be worse affected as dairy and the above crops employ a large population of women. While we understand that many of our dairy products are in the negative list at the moment, products such as yogurt are not. We are also aware that the EU has been aggressively pushing for access to the Indian dairy market. In fact, we know that this negative list will be further negotiated and reduced. Already EUs FTAs with dairy farmers in South Korea have led to concerns of flooding of the market with EU dairy products and led to an increased government expense of $26.2 million to help Korean farmers cope. While in Colombia, 450,000 have risen up in protest as they will be badly affected by the EU-Colombia FTA.

In short, the EU India FTA is going to lead to a loss of agricultural livelihoods- the mainstay of Indian people. It will devastate the future of agriculture as we will lose our ability to diversify, to develop value added products and industries and services related to agriculture as European companies will take over our markets. EU’s WTO plus IPR demands will end farmers fundamental rights to save and exchange seeds, and to the loss of farmers plant varieties and valuable traditional agricultural knowledge. India’s precious agro diversity developed over thousands of years is crucial to our food, ecology and existence. More and more MNC control of the food supply chain will affect the health and the food culture of India and consumers will lose choice in access to cheap and healthy food.

We demand:

• We demand an immediate release of the negotiating texts to farmers and state officials, including the most recent negative list and offers.
• We want consultations/debates/public meetings with state officials and farmers of each state to discuss this and other FTAs.
• We want the GOI with State governments in the lead to immediately invest in strengthening India’s agriculture to meet the food needs of all Indians.
• National, state and district level agriculture plans must clearly invest in agroecological small farmer based farming and increase farmers’ resilience to climate change, access to productive resources like land, seeds and water and improve agricultural services and research.
• We demand that the PM organize a meeting with us as soon as possible on the EU India FTA.
• Most importantly, the GOI must put an end to illogical free trade in agriculture (whether through FTAs, WTO or through its own policies) that only serves to weaken our national capacity to ensure the wellbeing of our people and ecology.

Posted in Økonomi, Kamp nedenfra, Klima og miljø, Konferanser | Leave a Comment »