Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Overvåkning’ Category

Et spørsmål om personlig frihet

Posted by Fredsvenn den januar 12, 2011

https://i0.wp.com/www.idg.no/multimedia/archive/00026/dld_datalagringsdire_26040d.jpg

Hackergruppa Anonymous International, gruppen som angrep nettsidene til betalingstjenesten PayPal og MasterCard, samt nettsidene til svensk politi og regjering, fordi disse har stoppet overføringer til nettstedet WikiLeaks, truet for en måned siden med å lamme Arbeiderpartiets (Ap) nettsider hvis partiet gikk inn for å få innført EUs omstridte datalagringsdirektiv (DLD) innført i Norge, noe som betyr at norske myndigheter skal kunne se hvor du har vært med mobiltelefonen din, og hvem du har skrevet e-mailer til.

”Vi går ut mot dem som går imot ytringsfriheten. Vi er skremt. Dersom DLD blir innført, vil vi ta ned nettsidene til Arbeiderpartiet”, sa to representanter for Anonymous. Men også Høyre, som i denne saken kan danne flertall sammen med AP, kan bli rammet, dersom partiet sørger for å gi Ap det nødvendige flertallet partiet trenger så lenge regjeringspartiene SV og Sp sier nei til å stemme for direktivet og heller ikke noen andre partier vil gi dem støtte. FrP, KrF, V, Sp og SV er i denne saken enige om at det omstridte direktivet ikke bør innføres i Norge.

”Vi kan nærmest garantere at dette vil få konsekvenser”, utdyper gruppen Anonymous i en e-post. De to hevder at Anonymous Norge består av rundt 350-400 personer. Under angrep mot nettsteder bruker de programmer som genererer så store mengder trafikk at nettsidene til den som angripes til slutt kneler.

Erfaringene fra andre land viser at det er en stor risiko for formålsglidning. Et eksempel på dette er Storbritannia, der 653 offentlig instanser har tilgang til dataene. DLD sier foreløpig at innholdet i folks SMSer og mailer ikke skal lagres, men EU-parlamentet vedtok den 23. juni 2010 at DLD skal utvides til å omfatte lagring av folks nettsøk på for eksempel Google, noe som rammer både folks frihet og behov for privatliv.

APs overvåkningstilhengere har rett i at Datalagring kan være nyttig når det gjelder å oppklare kriminalitet. Det er viktig å minne om at utgangspunkt for DLD, som EU vil tvinge på Norge gjennom EØS-avtalen, var bekjempelse av internasjonal terror. Dette utgangspunktet er senere nedjustert til ”nødvendig” for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Nå er begrunnelsen ytterligere redusert til ”nyttig”. Uavhengig utredning viser at faktisk politinytte av slik lagring er langt mindre enn det politiet selv hevder.

Selvsagt er det viktig å styrke politiet. Selvsagt er det viktig å gi politiet moderne verktøy i kampen mot moderne kriminalitet. Men den teknologiske utviklingen går så fort at dagens telekombruk som AP vil lagre vil lagre stadig suppleres med nye verktøy som ikke omfattes av DLD. Handlingsrommet utenfor DLD blir derfor stadig større. Derfor vil det ble stadig mindre kriminalitetsbekjempende effekt av lagring av lovlydiges bruk av dagens telekomløsninger.

AP hevder at innføring av DLD vil gi styrket personvern. Dette er ikke riktig. Datatilsynet i Norge sier det slik: ”For at det ikke skal være tvil: Datatilsynet som ekspertorgan når det gjelder ivaretakelse av personvernet i Norge vurderer Regjeringens forslag som et meget alvorlig personverninngrep.”

EU er selv i villrede. Evalueringen og reformeringen av DLD er utsatt på ubestemt tid. Ikke alle EU-land har innført direktivet. De medlemsland som har innført datalagring har ulik praksis. Derfor er det ingen hast med å innføre EUs direktiv i EØS-landet Norge. Vi kan enten utsette innføringen eller bruke Norges veto-rett i henhold til EØS-avtalen til ikke å innføre DLD.

Det vi uansett bør gjøre er å gjennomføre tiltak for å styrke personvernet i Norge og gi politiet ressurser og verktøy som gir effektivt politiarbeid uten at hele landets befolkning kriminaliseres.

Det ble avholdt demonstrasjon mot DLD utenfor Stortinget den 11. januar. Om Anonymous vil realisere sine trusler gjenstår å se.

Datalagringsdirektivet – en trussel mot friheten

Si NEI til datalagringsdirektivet!

Hackergruppa Anonymous truer Ap

Demonstrasjon mot datalagringsdirektivet

https://i0.wp.com/voxpublica.no/wp-content/uploads/2008/04/datadirektivet.jpg

Hva innebærer egentlig datalagringsdirektivet?

Posted in Overvåkning, Ytringsfrihet | Leave a Comment »

President Nicolas Sarkozy bruker etterretningstjenesten til å ha drive spionasje mot kilde som har avslørt korrupsjon

Posted by Fredsvenn den januar 11, 2011

Frankrikes viktigste avis, Le Monde, har anklagd president Nicolas Sarkozy og hans regjering for å ha brukt etterretningstjenesten til å drive spionasje mot avisens kilder, inkludert jakt etter kilde som har avslørt korrupsjon. Anklagene, som ble framsatt på lederplass i den prestisjetunge avisen, støttes fullt ut av Reportere uten grenser.

Le Monde mener etterretningstjenesten DCRI har brutt kildebeskyttelsesloven som Sarkozy selv fikk innført i januar, da etterretningen på ordre fra regjeringen har iverksatt jakt etter anonyme kilder Le Monde har benyttet i avsløringer i den såkalte Bettencourt-saken, en sak hvor Frankrikes rikeste kvinne, Liliane Bettencourt, er mistenkt for skatteunndragelser, samt for å ha gitt ulovlige bidrag i kontanter til president Nicolas Sarkozys valgkamp i 2007.

Arbeidsminister Éric Woerth er mannen som skal ha mottatt pengene, og kona til ministeren skal også ha jobbet for Bettencourt. Woerth har måttet gå gjennom lange politiavhør.

Le Monde publiserte i juli detaljerte utdrag fra politiavhør av Patrice de Maistre, finansrådgiver til Bettencourt, som har status som vitne i saken. De Maistre sa i avhørene at arbeidsminister Woerth hadde oppfordret ham om å ansette ministerens kone, noe som skal ha forarget regjeringen voldsomt og provosert fram et ønske om å avsløre kilden til de konfidensielle opplysningene som er lekket.

DCRI skal ha påvist kontakt mellom en Le Monde-reporter og en rådgiver i Justisdepartementet – som sporenstreks ble degradert og sendt til Fransk Guyana.

Frankrikes viktigste avis anklager president Sarkozy for spionasje

Frankrike værst når det kommer til industrispionasje

– Fransk spionasje verre enn russisk og kinesisk

Omverdensovervåking og industriell etterretning


Posted in Overvåkning | Leave a Comment »

Grepet strammer seg i USA – Et overvåkningssamfunn som i en thriller

Posted by Fredsvenn den desember 22, 2010

Michael Deutsch, Truthout: “In late September, the FBI carried out a series of raids of homes and antiwar offices of public activists in Minneapolis and Chicago…. In carrying out these repressive actions, the Justice Department was taking its lead from the Supreme Court’s 6-3 opinion last June in Holder v. the Humanitarian Law Project, which decided that nonviolent First Amendment speech and advocacy ‘coordinated with’ or ‘under the direction of’ a foreign group listed by the Secretary of State as ‘terrorist’ was a crime.”

Justice Department Prepares for Ominous Expansion of «Anti-Terrorism» Law Targeting Activists

Top Secret America

9 år etter 911 har USA nå opprettet et stort innenriks etterretningsapparat for å samle informasjon om amerikanere, hvor av mange ikke har begått eller blitt beskyldt for å ha gjort noe kriminelt, ved hjelp av FBI, det lokale politiet, State Homeland Security kontorer og militære kriminaletterforskere.

Systemet, som har det erklærte mål at hver stat og lokale law enforcement byrå i landet skal mate Washington med informasjon for på den måten å støtte arbeidet til FBI, som er ansvarlig for etterforskning av terrorisme i USA, vil bli den klart største og teknisk mest avanserte samling, lagring og analyse av informasjon vedrørende amerikanske borgere i nasjonens historie. Det hele, dette lokaliserte etterretningsapparatet, er del av et større Top Secret America skapt i etterkant av 911 og representerer et nytt nivå av regjeringskontroll.

I juli beskrev The Washington Post i en tekst kalt A Hidden World, Growing Beyond Control en alternativ geografi i USA, en som har vokst seg så stor, uoversiktelig og hemmelig at ingen kvet hvor mye det hele koster, hvor mange mennesker som er involvert, hvor mange programmer det hele inkluderer eller eksakt hvor mange byråer som driver med det samme.

Posted in Overvåkning, USA | Leave a Comment »

Wikileaks: Spionasje

Posted by Fredsvenn den november 29, 2010

USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice (t.v.) og nåværende utenriksminister Hillary Clinton skal begge ha beordret sine diplomater om å drive overvåking i utlandet.

I de lekkede dokumentene framgår det at det amerikanske utenriksdepartementet bedt amerikanske diplomater i en rekke land om å spionere på både fiender og allierte. Amerikanske diplomater har med dette fått en styrket rolle i utenlandsetterretning.

Både USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og nåværende utenriksminister Hillary Clinton har beordret diplomater i utlandet om å følge med og rapportere inn om både enkeltpersoner og grupper. Nordmenn kan ha blitt rammet. Humanitære organisasjoner og norske FN-topper kan være på listen over mulige overvåkingsobjekter.

Også Prio-direktør Kristian Berg Harpviken mener det er sannsynlig at nordmenn i utlandet kan ha blitt omfattet av USAs overvåknings-direktiv. ”Gitt omfanget av den overvåkingen og de vide fullmakter som ligger i disse direktivene virker det overveiende sannsynlig at nordmenn som opererer internasjonalt har blitt overvåket”, sier Harpviken.

I et direktiv til amerikanske utenriksstasjoner fra 2008 beordret daværende utenriksminister Condoleezza Rice overvåkning av humanitære organisasjoner som var i kontakt med ”terrorgrupper, særlig veldedighetsorganisasjoner tilhørende Hamas eller andre politiske og humanitære organisasjoner som er mistenkt for å sende penger til væpnede grupper”.

Ifølge Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Waage kan de norske humanitære organisasjonene Norsk Folkehjelp og Norwac ha blitt overvåket som resultat av direktivet. ”Norsk Folkehjelp har i en årrekke drevet humanitær bistand blant palestinerne på Gazastripen. De har en fast stedlig representant, Kirsten Belck-Olsen, som har bodd i Gaza by. Alt avhengig av øynene som ser og hvilke definisjoner man bruker, vil jeg tro at en organisasjon som driver en slik type humanitært arbeid kan bli satt i en sånn kategori”, sier Waage.

”Norwac er helt klart en annen organisasjonen som kan ha blitt rammet”, sier Waage, som understreker at organisasjonene ikke kan lastes hvis de har havnet i amerikanernes søkelys. ”Det er helt umulig å definere hva en såkalt ”Hamas-terrorist”, ”Hamas-sympatisør” eller ”Hamas-støttespiller” er. Et flertall på Gazastripen stemte på Hamas ved det eneste lovlig avholdte demokratiske valget som har blitt avholdt i området, som amerikanerne selv påtvang palestinerne å gjennomføre”, sier hun.

Erik Fosse, leder i Norwac, ønsker ikke å kommentere om han tror organisasjonen kan ha blitt rammet av en slik overvåking. ”Vi gir ikke noen direkte støtte til humanitære organisasjoner på Gazastripen. I Palestina samarbeider vi med de palestinske selvstyremyndighetene og tidligere gjennom Røde Halvmåne”, sier han.

”Vi anerkjenner det valget den palestinske befolkningen gjorde under okkupasjon i 2006. Etter den palestinske splittelsen forholder vi oss til at Hamas i dag leder myndighetene i Gaza. Vi jobber også på Vestbredden, og forholder oss likeledes til den palestinske myndigheten der”, påpeker kommunikasjonssjef Tor-Henrik Andersen i Norsk Folkehjelp, som legger til ”At amerikanske myndigheter ser på Hamas som en terroristorganisasjon endrer ikke vår holdning til dette.”

I juli 2009 ble et hemmeligstemplet direktiv, som  visker ut linjene mellom spionasje og diplomati, undertegnet USAs utenriksminister Hillary Clinton. Direktivet ber amerikanske diplomater om å samle inn informasjon, såkalte biometriske data, fra høytstående FN-personell, inkludert FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og var lederne for FN-operasjoner, som FNs innsats i Afghanistan, som inntil i år ble ledet av den norske spesialutsendingen Kai Eide.

Biometriske data er her forstått som fotografier, fingeravtrykk, DNA-materiale, personlige passord, kredittkortinformasjon, kontonummer, telefonnumre, epostadresser, mobilnummer, helsetilstand, arbeidstider, møteplaner og bonuskort i forbindelse med flyreiser, samt informasjon om etniske og religiøse tilknytninger.

Man ville også ha informasjon om Bans ledelses- og beslutningsstil, og hans innflytelse i sekretariatet. Dokumentene er sendt til ambassader i Midtøsten, Øst-Europa, Latin-Amerika og USA, samt til amerikanske FN-operasjoner i utlandet.

Diplomatene fikk også beskjed om å kartlegge representantene for de faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, slik som Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia, nasjoner som alle har vetorett i FNs sikkerhetsråd. Spionasjen retter seg også mot  samt en rekke personer lenger ned i FN-systemet.

Ifølge et annet direktiv, som også er signert utenriksminister Hillary Clinton, har afrikanske samfunnstopper fra landene Kongo-Brazzaville, Rwanda og Burundi i søkelyset.

«Etterretning om medlemmene i Sikkerhetsrådet er jo delvis pinlig. Det er forskjell på diplomati og spionasje, selv om alle stormakters ambassader har egne etterretningsfolk», sier Janne Haaland Matlary.

”Man skulle tro at jeg også ble omfattet av det. Jeg synes dette er bisarrt, hvis det er riktig. Men jeg trøster meg med at jeg ikke har opplevd noen uregelmessigheter”, sier Eide. ”Det overrasker meg at det kom fra det amerikanske Utenriksdepartementet. Hvis det er riktig, virker det klossete. Dette er vanligvis noe etterretningen driver med.”

”Jeg synes det er synd at lekkasjene har funnet sted, men de forteller jo allmennheten noe om hvordan verden ser ut. Dette er åpenbare viktige spørsmål som noen av oss har måttet leve med”, sier han.

Prio-direktør Kristian Berg Harpviken påpeker at amerikanerne kan ha hatt mange forskjellige motiver for å drive overvåking i utlandet. ”Det er ingen tvil om at amerikanerne på mange måter oppfattet Kai Eide som en alliert. Han er en sentral norsk diplomat som også hadde meget gode kontakter i Washington og Brussel”, sier Harpviken.

”Samtidig var man nok veldig opptatt av å holde kontroll på hva FN i Afghanistan drev med og man så på FN delvis som et mulig problem. Når FNs handlekraft har vært så begrenset som den var fra 2001 og frem til i dag har det mye å gjøre med at det har vært et sterkt uttrykt ønske å begrense FNs handlekraft.”

USA skal ha spionert på FN-topper

Ba diplomatene sine om å spionere

Lekkasjene er ute

USA skal ha spionert på FN-topper

USA skal ha spionert på FN-ledere

Kan ha samlet inn norske fingeravtrykk og bankkort

Utenriksminister Hillary Clinton bør trekke seg

State Dept: 'WikiLeaks Documents Demonstrate the Tremendous Work Being Done by Diplomats Around the World'

I et intervju med nyhetsmagasinet Time tirsdag sa Assange at utenriksminister Hillary Clinton bør trekke seg dersom hun har beordret amerikanske diplomater til å drive spionasje.

I en 36-minutters konversasjon sa Assange at Hillary Clinton “should resign, if it can be shown that she was responsible for ordering U.S. diplomatic figures to engage in espionage in the United Nations, in violation of the international covenants to which the U.S. has signed up. Yes, she should resign over that.“

Ifølge talsmannen for utenriksdepartementet, Philip J. Crowley, ga ikke Clinton beskjed om at statsdepartementsfolk skulle spionere på FN diplomater, slik som det blir fastslått av en diplomatisk kabel offentliggjort av WikiLeaks: «Dette er absurd og dårlig informert.» Crowley la til at materialet Wikileaks har kommet med kun demonstrerer hvor hardt diplomater arbeider:

«Diplomats are diplomats. Their job is to interact with people, gather information, gain perspective on events around the world and report those findings in a way that helps inform our policies and form out actions. Nothing in any document that allegedly is in the tranche of WikiLeaks or in possession of WikiLeaks changed the role of any diplomat, anywhere in the world. The leak of these documents is something we have strongly condemned, but what these documents demonstrate is the tremendous work being done by diplomats around the world, led by Secretary Clinton.»

WikiLeaks Founder Assange to TIME: Clinton ‘Should Resign’ – TIME

State Dept: ‘WikiLeaks Documents Demonstrate the Tremendous Work Being Done by Diplomats Around the World’

US officials insist Clinton not ordering diplomats to spy

Posted in Overvåkning, Wikileaks | Leave a Comment »

Hva kan PST registrere?

Posted by Fredsvenn den november 26, 2010

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (Foto: Larsen,  Håkon Mosvold/SCANPIX)

Retningslinjene er de Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal følge når de behandler personopplysninger i forbindelse med overvåking

Ny Tid publiserer nedenfor, som første massemedium, retningslinjene for PSTs behandling av personopplysninger ved overvåking i Norge. PST kan føre opp folks seksuelle preferanser, som om man er homofil. Også trosretning, helsetilstand, «filosofisk overbevisning» og fagforeningstilhørighet kan registreres.

PST kan registrere folks seksuelle preferanser

PST kan registrere sex-vaner

Retningslinjer for behandling av opplysninger i PST

Posted in Overvåkning | Leave a Comment »

Det braker i sammenføyningene

Posted by Fredsvenn den november 25, 2010

Vil ikke utdype EU-trusler:

Ambassadør János Herman. Foto: Den europeiske unions delegasjon til Norge

Si NEI til datalagringsdirektivet!

I torsdagens Aftenposten gikk EUs ambassadør i Oslo, János Herman, langt i å fremme trusler dersom Norge skulle finne på å nedlegge veto mot EUs omstridte datalagringsdirektiv. ”Vi kan ikke utelukke at følgene blir mer vidtgående enn det som er blitt hevdet i den norske debatten så langt”, sa Herman til Aftenposten, men han nekter å si noe om hva han mente med det. Han nekter an å si noe om EU har til hensikt å gå til handelskrig dersom Norge ikke tar direktivet inn i EØS.

”Hvorfor åpner du for at EU vil gå lenger enn å sette den delen av EØS-avtalen ut av spill, som datalagringsdirektivet tilhører?” ”Jeg har ikke sagt at reaksjonene vil gå utover det relevante området i EØS-avtalen. Det jeg sa, var at de kan gå lenger enn det som har vært omtalt”, sier Herman, og nekter å svare på ytterligere spørsmål. ”Jeg har gitt de signalene jeg ønsker å gi i Aftenposten”, sier han. ”Utover det, ønsker jeg ikke å kommentere dette”, avslutter ambassadøren.

Da debatten om norsk tilslutning raste i stortingssalen 15. oktober i 1992, var både Arbeiderpartiets leder, statsminister Gro Harlem Brundtland, og Høyres Jan Petersen krystallklare i spørsmålet om Norges anledning til å bruke vetoretten, og at det kreves enstemmighet for at et direktiv skal bli gjeldende i EØS.

“Problemet med den mye omtalte vetoretten er at den strider mot noe av hovedpoenget i EØS-avtalen, at EF og EFTA skal ha nøyaktig samme regelverket for alt som regulerer den frie flyten av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dersom vetoretten brukes, får EØS et regelverk som skiller seg fra Efs”, sa Paul Chaffey (SV). Ved siden av at et veto vil provosere EF og utløse mottiltak, pekte Chaffey på et dilemma for dem som vil bli EU-medlemmer: ”Det er vanskelig å bruke veto i EØS og samtidig argumentere for et EF-medlemskap der vi må akseptere det vi legger ned veto mot.”

SV-toppen Erik Solheim (i dag utviklingsminister) spurte Gro Harlem Brundtland: ”Vil en regjering som aktivt ønsker å bringe Norge inn i EF, tore å ta belastningen med å bruke vetoretten i EØS-samarbeidet?” ”Vi vil være rede til å bruke den retten avtalen gir oss, til å motsette oss at forslaget blir til felles EØS-regel, dersom vi finner det nødvendig. Vi har ikke kjempet fram det regelverket i EØS-avtalen uten grunn. Vi har gjort det fordi om nødvendig skal det også kunne tas i bruk”, svarte hun.

18 år senere truer EU Norge

Taus om trussel mot Norge

Gro lovet reell vetorett i EØS

– Veto kan gjøre at ting går rett i søplebøtta

Posted in Overvåkning, Teknologi | Leave a Comment »

Du har blitt overvåket av USA i ditt eget land!

Posted by Fredsvenn den november 4, 2010

NRK debatt i dag

Torsdag den 4. november kl 21.00-22.30 inviterer NRK til debatt om overvåkingsavsløringene, direktesendt fra Litteraturhuset. Har du lyst til å være publikum, er det bare å møte opp kl. 20.50. Programmet går på NRK1 fra kl. 21.30.

Alt er ikke klart, men noen av de andre som har sagt ja til å være med er professor Ståle Eskeland, tidlegare høyesterettsdommer Ketil Lund og Erling Folkvord. Politi, stortingspolitikere og regjeringa blir sikkert også invitert.

Deltakere:

Bård Vegard Solhjell (SV)

Anders Anundsen (Frp)

Erling Folkvord (Rødt)

Ståle Eskeland (professor i strafferett ved UiO)

Ketil Lund (jurist og høyesterettsdommer)

Dagfinn Høybråten (KrF)

Hans Rustad (document.no)

Knut Storberget (justisminister (Ap)

Programleder: Erik Wold

Se direktesendt debatt fra Litteraturhuset i Oslo med publikum i salen

NRKs samleside om de siste overvåkingsavsløringene

Erling Folkvord: – USA-agentene er dyktige folk

KREVER SVAR: Knut Storberget var ukjent med at  amerikanske  myndigheter har hatt et overvåkingsbyrå i Handelsbygningen,  bare et  steinkast unna Slottet.

KREVER SVAR:

Knut Storberget var ukjent med at amerikanske myndigheter har hatt et overvåkingsbyrå i Handelsbygningen, bare et steinkast unna Slottet.

USAs ambassade i Oslo på kveldstid (Foto: Lien, Kyrre/Scanpix)

Tidligere polititopper skal ha overvåket nordmenn på oppdrag for USAs ambassade i Oslo.

Ifølge TV 2 nyhetene har tidligere polititopper i lang tid overvåket norske statsborgere på oppdrag fra USA. TV 2 har avslørt en overvåkingsskandale knyttet til den amerikanske ambassaden i Oslo. USA har de siste ti årene bygd opp etterretningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) ved sine utenriksstasjoner verden rundt. Tidligere polititopper skal ha overvåket nordmenn på oppdrag for USAs ambassade i Oslo.

I Oslo har målet ifølge TV 2 vært å drive systematisk overvåking av nordmenn på norsk jord. Flere hundre nordmenn skal være registrert som ”mistenkelige”, eller folk som kan utgjøre en trussel mot det amerikanske diplomatiet, av en etterretningsgruppe som driver overvåking for USA i Norge. Hovedkvarteret var i den såkalte Handelsbygningen, like ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Den skal ennå være aktiv, men flyttet fra lokalene i Handelsbygningen til et ukjent sted sommeren 2010. Dette ifølge TV 2 på grunn av av at kanalen da begynte å stille spørsmål om aktiviteten.

Ifølge TV 2s kilder består SDU, som ble opprettet våren 2000, av et sted mellom 15 og 20 personer. Disse skal ha jobbet på skift og drevet overvåking 24 timer i døgnet. Flere av gruppens medlemmer har tidligere jobbet i norsk politi. En kilde nær gruppen sier enkelte medlemmer nærmest fremsto paranoide.

Gruppens operativ leder, en 44 år gammel tidligere svensk statsborger, som er samboer med en norsk politikvinne, var særlig opptatt av aktiviteten i den store Handelsbygningen hvor gruppen i 10 år hadde sitt hovedkvarter. Mellom 10 og 20 privatpraktiserende psykologer og psykiatere har kontor i den samme bygningen. Flere pasienter skal ha skapt bekymringer for 44-åringen, som ikke har noen erfaring fra norsk politi eller Forsvaret.

Selv om kontoret i 6. etasje var bemannet døgnet rundt var det likevel installert en alarm med direkte kontakt til den amerikanske ambassaden. Men kontoret ligger svært skjermet til – i enden av en gang hvor det nesten ikke oppholder seg andre personer.

En av dem som jobber som SDU-agent er den tidligere politimannen Gunnar Tveit, som ble avslørt av TV 2 da han fotograferte tamilske demonstranter i Oslo sentrum i april 2009. Tveit har tidligere vært politiavdelingssjef ved Oslo politidistrikts Operative samordningsseksjon. Tveit har også hatt en lederstilling i Beredskapstroppen (såkalte Delta). Han jobbet ved Oslo politidistrikt fra 1978 til 2004. Tveit vil ikke la seg intervjue om jobben sin for amerikanerne.

Også tidligere ansatte i norsk overvåkingstjeneste er eller har vært tilknyttet gruppen. ”Vi visste at de hadde fått sivile jobber ved ambassaden. Men man må følge norsk lovgivning utenfor ambassadens vegger – og innenfor må man følge Wien-konvensjonen”, sier Justisminister Knut Storberget (Ap).

Det skal være Olaf Johansen, tidligere anti-terrorsjef i Politiets Overvåkningstjeneste, som har bygd opp og ledet etterretningsenheten. Johansen jobbet fra 1974 til 1992 i overvåkingsavdelingen ved Asker og Bærum politistasjon. I 22 år var Johansen ansatt i Politiets Overvåkingstjeneste (POT). De siste årene jobbet han som anti-terrorsjef i POT, før han, i forbindelse med POTs håndtering av Berge Furre-saken, sluttet i 1997 og ble rekruttert til den amerikanske ambassaden i Oslo.

Allerede i 2003 skrev VG om Olaf Johansens forbindelse med den amerikanske ambassaden. Ifølge avisen skulle Johansen og to andre tidligere kolleger ha jobbet som sikkerhetsrådgivere ved USAs ambassade. Her skal de hatt ansvaret for å bygge opp den sivile vaktstyrken, tatt sikkerhetsoppdrag og jobbet for å styrke båndene mellom PST og amerikanske etterretningstjenester, i første rekke CIA.

Johansen bekreftet at han jobbet for ambassaden, men stilte seg for sju år siden undrende til koblingen mellom hans eget og to kollegers engasjement ved ambassaden og de nære forbindelsene mellom PST og CIA. ”Jeg har hatt ansvar for å bygge opp et vaktkorps, og blant annet ansatt en del folk”, sa Johansen til VG den gang. Siden TV 2 brakte hysj-lederen fram i lyset igjen, har han nektet å kommentere kanalens opplysninger.

Personer som er blitt oppfattet som mistenkelige og mistenkelig aktivitet er blitt registrert og fotografert, og deretter er rapportene blitt levert ambassadens sikkerhetsoffiser der materialet er analysert og lagt inn i en database ved navn Security Incident Management Analysis System (SIMAS), som på amerikanernes egen hjemmesiden beskrives som et verdensomspennende web-bassert sikkerhetssystem for diploamter. Amerikanske myndigheter beskriver selv overvåkingsvirksomheten i de såkalte SDU-enhetene på sine nettsider i jobbutlysninger for lignende enheter i Mexico og Sierra Leone.

Amerikansk og klarerte utenlandske sikkerhetspersonell registrerer rapporter om mistenkelig aktivitet (SARs)inn i SIMAS. Basen er et informasjonsdepot for de som driver fysisk sikring i utlandet. Informasjonen rapporteres deretter videre til lokale og regionale overvåkingskoordinatorer. For å utføre denne oppgaven skal de ansatte bruke avansert teknisk ustyrt og kjøretøyer. I Mexico søker amerikanske myndigheter etter nye ansatte med bakgrunn som etterforskere i politi eller forsvar.

”SIMAS rapporter inneholder typisk detaljerte beskrivelser av mistenkelig aktivitet, mistenkelige personer, biler og annen identifiserende data som er tilgjengelig (for eksempel bilder) Rapportene gir også tid og sted for mistenkelig aktivitet, og kan inneholde forklarende kommentarer fra byråene”, står det i beskrivelsen av SIMAS.

Flere hundre nordmenn skal ha blitt overvåket og informasjon om dem ha blitt lagt i dette amerikanske terror-registeret, opplyser kilder til TV 2. Der blir opplysningene lagret i minst 25 år. For disse kan registreringen være ensbetydende med at de blir nektet innreise til USA.

”Det er første gang jeg ser dette nå i kveld”, sier Knut Storberget etter avsløringen om amerikansk overvåking på norsk jord. ”Vi må til bunns i denne saken. Jeg har bedt politidirektøren og sjefen for PST gi en redegjørelse. Det er viktig å finne ut om det er gjort noe ulovlig”, sa Storberget til TV 2 onsdag kveld.

Høyres Andre Oktay Dahl i Stortingets justiskomite mener det er overraskende at ikke Storberget kjente til overvåkingen. SVs Hallgeir i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité sier det er skandaløst at PST kjente til overvåkingen uten av komiteen er informert.

Politikere og polititopper reagerer veldig sterkt på påstanden om ulovlig overvåking av nordmenn. En utenlandsk ambassade og tidligere politifolk ansatt der må følge norsk lov fastslår Ståle Eskeland, professor i strafferett. Høyre-leder Erna Solberg mener regelverket for hvem tidligere politi- og etterretningsfolk kan jobbe for bør endres. «Det er norske interesser direkte inne i bildet her. Det er klart at det er temmelig alvorlig», sier Berge Furre om påstandene om overvåkning.

Forskningssjef Iver B. Neumann i Norsk utenrikspolitisk institutt sier at overvåkingen krever en sterk reaksjon fra Norge. ”Alt annet enn en sterk reaksjon fra Norge på dette vil ikke være i henhold til internasjonal kutyme. Grunnen er at det er suveren stats første oppgave å sørge for at andre ikke land tar seg til rette på deres territorium og særlig ikke overfor egne borger”, sier han. Både Justisdepartementet, Oslo politiet, PST, USAs ambassade og Utenriksdepartementet skal være koblet inn i saken.

Norsk politi og PST sier til TV 2 at de kjenner til overvåkingsvirksomheten til amerikanerne. ”Slik denne virksomheten har blitt oppfattet av oss og slik de har framstått, så rammes ikke det av norske lover”, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt. Kilder i PST sier at de til tider har sagt til amerikanerne at overvåkingen ikke er i tråd med norsk lov, og at det er norsk politi som skal drive overvåking på norsk jord. Dette er imidlertid ikke den offisielle oppfatningen til PST. Men verken PST eller oslopolitiet skal ha gitt noen offisiell godkjenning til den USA-styrte aktiviteten.

”Vi er kjent med at den amerikanske ambassaden driver aktivitet for egenbeskyttelse, men ut over det har vi ingen kommentar”, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til TV 2 Nyhetene. ”Det er kun norske myndigheter som kan iverksette politioperative tiltak i Norge. Det er vår kommentar”, sier informasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen. ”Politioppgaver i Oslo er det bare norsk politi som skal utføre i Oslo. Ingen fremmede makter skal gjøre slike tiltak”, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST.

Ifølge UD så kjenner ikke disse til denne overvåkingen. Justisdepartementet og UD bekrefter overfor TV2 at de nå er kjent med saken, men ikke ønsker å uttale seg om saken foreløpig. Odd Einar Dørum (V) var justisminister da den hemmelige etterretningsgruppen ble etablert i 2000. Han kjenner ikke til gruppen og stiller spørsmål ved hvorfor han ikke ble informert om virksomheten. ”De skulle ha informert meg, og de skulle ha diskutert det på en ærlig og ryddig måte. For å si det veldig enkelt: Jeg ville aldri noen gang likt at noen hadde operert på norsk jord på en måte som jeg ikke hadde kjennskap til”, sier Dørum til TV 2.

Den amerikanske ambassaden hevder derimot at norske myndigheter er informert om aktiviteten. Det amerikanske UD, som overfor TV 2 bekrefter at en SDU-enhet er etablert i Norge og at enhetene bidrar med informasjon til SIMAS, sier at etableringen av SDU i Norge er klarert med norske myndigheter.

”Våre stasjoner rundt om i verden samarbeider med vertslandets myndigheter og deler informasjon. Alle våre aktiviteter er klarert med vertslandet”, sier Philip J. Crowley, som er en talsmann for amerikansk UD. Men norsk UD avviser at de er kjent med virksomheten. Jørn Holme var overvåkningssjef mens overvåkningen skal ha funnet sted, men ønsker ikke uttale seg til NRK.

Heller ikke Storberget har vært kjent med amerikanernes overvåking og registrering av nordmenn. ”Jeg kan vanskelig nå i kveld ta stilling til verken faktum eller om man har gått over grensene for lovreglene vi har her i landet. Vi må ta forbehold om faktum, og derfor har vi gjort undersøkelser i Justisdepartementet og vi har satt i gang underliggende organer, om det er slik at man har hatt noen som helst godkjenning av aktiviteter som skulle stride med norsk lov. Men så langt har vi ikke brakt det i erfaring”, sier Storberget til TV 2.

Storberget har nå bedt PST og Politidirektoratet om en full redegjørelse om hvilken kunnskap etatene har sittet på. Samtidig sår Utenriksdepartementet tvil om lovligheten til den ambassade-ledede aktiviteten, og antyder at ledelsen ved USAs ambassade vil bli kalt inn på teppet. Storberget vil onsdag kveld ikke si om amerikanerne har feilinformert om dette. ”Jeg kan ikke redegjøre for det nå. Det er derfor jeg har bedt om å få klarhet i dette. Det viktige er å finne ut om det som har skjedd er ulovlig”, sier han. ”Det er viktig å komme til bunns i dette”, sier Storberget.

Allerede onsdag kveld hadde UD et møte med ledelsen ved den amerikanske ambassaden hvor de ba om en forklaring på opplysningene om ulovlig overvåking i Norge. ”Det er ukjent for oss at det har vært kontakt mellom amerikanske og norske myndigheter om denne virksomheten. Derfor var det helt naturlig å ta kontakt i lys av uttalelsene fra USAs utenriksdepartement onsdag kveld. Det ble ikke gitt avklarende opplysninger på våre spørsmål”, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), som ikke selv deltok på møtet med amerikanerne.

”UD ba om informasjon om hvordan norske myndigheter var informert om programmet og hva slags virksomhet det dreier seg om. Vi fikk stilt spørsmål, men det ble ikke gitt svar. Det er naturlig at de trenger noe tid”, sier Støre, som er trygg på at ingen i UD er den kontakten som amerikanerne påberoper seg. ”Så langt jeg har brakt på det rene, er jeg trygg på at ingen i Utenriksdepartementet er informert”, sier Støre. ”Vi må basere oss på fakta. Derfor er det viktig det arbeidet som nå er i gang i regi av Justisdepartementet, som har bedt om redegjørelser fra sine underliggende etater”, sier Støre.

Etter å ha slått fast at Norge er en venn og en alliert, sier ambassadens talsmann Tim Moore: ”Vi er forberedt på raskt å svare på alle spørsmål norske myndigheter måtte ha i denne eller andre saker. Vi håper å kunne gi ytterligere kommentarer fredag.” Støre sier at ytterligere møter med amerikanerne blir vurdert fortløpende ut fra det som kommer fram i de redegjørelsene som Justisdepartementet har bedt om.

”Jeg syner det singler i glasshus når stortingspolitikere kritiserer USA for dette. Da Stortinget instruerte Lundkommisjonen til å ikke omtale lovbrudd hvis det kunne skade forholdet til utenlandske tjenester innførte de straffefrihet for lovbrudd begått i samarbeid med MI6, Mossad og CIA. Dermed ga de blankofullmakt for at ikke bare utenlandske tjenester, men også norske tjenestemenn, kunne bryte loven så lenge det var i samarbeid med utenlandske tjenester”, sier Rødt-politiker Erling Folkvord.

Den amerikanske ambassaden i Oslo vil ikke svare direkte på spørsmål om påstander om overvåkning av nordmenn i Norge. Frp-leder Siv Jensen mener justisminister Knut Storberget ikke har stilt de rette spørsmålene i overvåkingssaken. Danske politikere   frykter at USA også driver ulovlig overvåking i Danmark, og ber regjeringen undersøke saken.

Polititopper overvåket nordmenn for USA

Herfra drev USA systematisk overvåking av nordmenn

Storberget krever svar på USA-overvåking

USA overvåker nordmenn

Lund-kommisjonens leder: – Kan være en fullkommen skandale

NUPI-leder: – Dette krever skarp reaksjon

Flere hundre registrert av hemmelig gruppe i Norge

Kjenner ikke til amerikansk overvåking

Du har blitt nøye overvåket av USA i ditt eget land!

Her drev USA systematisk overvåkning av nordmenn

Disse har overvåket nordmenn for amerikanske myndigheter

Norsk UD møtte USAs ambassade

– USA-agentene er dyktige folk

Posted in Norge, Overvåkning, USA | Leave a Comment »

Freedom not fear 2008

Posted by Fredsvenn den oktober 10, 2008

A broad movement of campaigners and organizations is calling on everybody to join action against excessive surveillance by governments and businesses. On 11 October 2008, concerned people in many countries will take to the streets, the motto being Freedom not fear 2008. Peaceful and creative action, from protest marches to parties, will take place in many capital cities.

Surveillance mania is spreading. Governments and businesses register, monitor and control our behaviour ever more thoroughly. No matter what we do, who we phone and talk to, where we go, whom we are friends with, what our interests are, which groups we participate in – «big brother» government and «little brothers» in business know it more and more thoroughly. The resulting lack of privacy and confidentiality is putting at risk the freedom of confession, the freedom of speech as well as the work of doctors, helplines, lawyers and journalists.

The manifold agenda of security sector reform encompasses the convergence of police, intelligence agencies and the military, threatening to melt down the division and balance of powers. Using methods of mass surveillance, the borderless cooperation of the military, intelligence services and police authorities is leading towards the construction of «Fortresses» in Europe and on other continents, directed against refugees and different-looking people but also affecting, for example, political activists, the poor and under-priviledged, and sports fans.

People who constantly feel watched and under surveillance cannot freely and courageously stand up for their rights and for a just society. Mass surveillance is thereby threatening the fabric of a democratic and open society. Mass surveillance is also endangering the work and commitment of civil society organizations.

Surveillance, distrust and fear are gradually transforming our society into one of uncritical consumers who have «nothing to hide» and – in a vain attempt to achieve total security – are prepared to give up their freedoms. We do not want to live in such a society!

We believe the respect for our privacy to be an important part of our human dignity. A free and open society cannot exist without unconditionally private spaces and communications.

The increasing electronic registration and surveillance of the entire population does not make us any safer from crime, costs millions of Euros and puts the privacy of innocent citizens at risk. Under the reign of fear and blind actionism, targeted and sustained security measures fall by the wayside, as well as tackling peoples’ actual daily problems such as unemployment and poverty.

In order to protest against security mania and excessive surveillance we will take to the streets in capital cities in many countries on 11 October 2008. We call on everybody to join our peaceful protest. Politicians are to see that we are willing to take to the streets for the protection of our liberties!

You can find the latest information on the protest marches and the list of participating cities at our website:

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Freedom_Not_Fear_2008

Posted in Overvåkning | Leave a Comment »