Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Skatteparadis’ Category

Norske helsekroner går til skatteparadis

Posted by Sjur Cappelen Papazian den februar 28, 2011

...

Det har vært flere avsløringer i den siste tid om forholdene ved sykehjem som drives av Adecco-konsernet. Mest oppmerksamhet har det vært rundt Ammerudlunden sykehjem, som er eid av Oslo kommune, men drevet av selskapet Adecco Helse AS Ammerlunden, som er en del av Adecco Helse AS, som er heleid av Adecco Norge AS, som er heleid av Olsten Norway AS.

Adecco Helse har gjennom å drifte Ammerudlunden sykehjem tjent 100 millioner kroner de fire siste årene. Dette samtidig som man har operert med vaktlister på opptil 84 timer i uka uten overtidsbetaling, og ansatte har sovet i kjelleren.

På toppen av næringskjeden troner det sveitsiske selskapet Adecco SA, som er et børsnotert sveitsisk selskap hvor den største eieren er Jacobs Holding AG. Holdingselskapet og familien Jacob eier rundt ¼ av Adecco SA.

Det sveitsiske selskapet utbetalte i 2009 nesten 1,4 milliarder kroner i utbytte, nesten 350 millioner av dem havnet på familien Jacobs kontoer. Adecco Norge har vært en viktig bidragsyter til dette systemet. I løpet av de siste fire årene har selskapet ytt et konsernbidrag på 104 millioner kroner, av dette har 2/3 kommet fra Adecco Helse.

«Mer helse for hver krone» har vært Høyres mantra i helsepolitikken, som et verktøy i helsepolitikken har de brukt konkurranseutsetting for å få inn private aktører. Dette har ført til en jevn kontantstrøm fra norske skattebetalere, via sykehjem som Ammerudlunden, Adecco Helse og rett til allerede velfylte sveitsiske kontoer.

«Kommersielle selskaper er i ferd med å erobre den norske velferdsstaten», skrev Asbjørn Wahl (For velferdsstaten), Jan Davidsen (leder i Fagforbundet), Randi Reese (leder i FO) og Mimi Bjerkestrand (leder i Utdanningsforbundet) i en kronikk i Dagbladet den 10. september 2010.

Telemarksforskning, som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet studerte kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, beregnet at i barnehagene er 80 prosent av kostnadene personalkostnader. De konkluderer sin rapport med at: «Det viktigste man oppnår ved å privatisere sektoren, er å redusere den gjennomsnittlige bemanningsgraden og lønnsnivået i sektoren.» Det er godt grunnlag for å tro at denne konklusjonen er overførbar til andre arbeidsintensive tjenester innen helse- og omsorg.

Den nylig utgitte rapporten Private sugerør i fellesskapets kasser avdekker at multinasjonale omsorgskonsern tar over stadig flere oppgaver fra det offentlige, og ofte er selskapenes eiere registrert i skatteparadis.

“Det er ikke lenger ideelle aktører og kvinnelige smågründere som er dominerende, selv om disse fortsatt finnes – Helse og omsorg er et kommersielt satsingsområde de neste 15-20 årene”, sier direktøren for Norges største leverandør av private barneverntjenester.

Det foregår en stille revolusjon i helse- og omsorgsnorge. Nye kommersielle aktører får stadig markedsandeler gjennom privatisering, konkurranseutsetting, fusjoner og oppkjøp.

Omsorg AS, Aleris Omsorg AS og Adecco Helse AS, eies delvis av internasjonale investeringsselskaper med registrering i skatteparadis. NHO Service driver kampanje for å øke andelen av private aktører i den norsk helse- og omsorgssektor.

De nye, kommersielle aktørene har fortjeneste som mål. Pengene tjener de gjennom å kutte i personalutgifter, og ved å unndra seg beskatning gjennom strategisk selskapsstrukturering og etablering i skatteparadis.

«Adeccos slagord ‘Better work, better life’ er et slag i ansiktet for mange av selskapets ansatte», skriver Helene M. Knutsen i en kronikk i Dagbladet. Som tidligere Adecco-vikar burde hun vite hva hun snakker om når hun forteller om flere grove overtramp mot de ansatte, da hun jobbet i Adecco.

«Det er nå på høy tid at disse historiene kommer frem, og at Adecco blir tvunget til å ta et oppgjør med egen praksis», skriver Knutsen i kronikken. Hun kommer til Manifest Årskonferanse for å fortelle mer om hvordan Adecco behandler de ansatte den 1. mars.

Manifest Kommentator Sigve Indregard påpeker i sin artikkel «Tilgi dem ikke» at avsløringene ikke er tilfeldige, men må forstås i en større sammenheng. «Et enøyd og ensidig anbudssystem gjør det fristende å presse, bøye og bryte de reglene som skal sikre anstendighet i arbeidslivet.

Som anbudshaver står du med et ekstremt forhandlingskort overfor de ansatte: hvis ikke de “strekker seg”, mister vi anbudet. Da mister du jobben. Dermed endrer anbuds- og privatiseringsregimene ikke bare eierforholdene, men også makt- og ansvarsforholdene i arbeidslivet.… Når bunnlinja blir den hellige gral, forsvinner profesjonen fra arbeidsplassene. La oss rope det høyt fra hustakene, slik at ingen politiker i fremtiden skal få si at de ikke visste eller skjønte», skriver han.

Prosjektet Forbundsalliansen, et samarbeidsprosjekt mellom LO-forbundene Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Postkom og ledet av Bjørn Willadssen, som har lang fartstid fra LO, Arbeidstilsynet og Tiden forlag, har nå begynt på alvor.

«Målsettingen for samarbeidsprosjektet er å skape en sterk og slagkraftig organisasjon som ivaretar og gir trygghet for de over 70.000 medlemmene innen alle organisasjonsområdene de tre forbundene har i dag, sier forbundsleder Odd Chistian Øverland», i en pressemelding.

Sykehjems-suksess driver ulovlig

Adecco-skandalen – kort oppsummert

Oslo kommune sier opp avtalen med Adecco

Helsekroner til sveitsisk overklasse

Vikarer uten vern

– Vi kjenner oss ikke igjen

Kartlegger sosial dumping

– Orker ikke mer av råkjøret

Tilgi dem ikke

Bjørn Willadssen leder forbundsprosjekt

Helsekroner til skatteparadis

Er fremtiden privat?

Velferdsmillioner til skatteparadis

Norsk omsorg i skatteparadis: Når velferd blir butikk

Barnehagedrift fra skatteparadis

Private sugerør i fellesskapets kasser

Posted in Økonomi, Norge, Skatteparadis | Leave a Comment »

Helsekroner til skatteparadis

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 18, 2011

Multinasjonale omsorgskonsern tar over stadig flere oppgaver fra det offentlige, og ofte er selskapenes eiere registrert i skatteparadis, avdekker en ny rapport. «Det er ikke lenger ideelle aktører og kvinnelige smågründere som er dominerende, selv om disse fortsatt finnes – Helse og omsorg er et kommersielt satsingsområde de neste 15-20 årene», sier direktøren for Norges største leverandør av private barneverntjenester.

Det foregår en stille revolusjon i helse- og omsorgsnorge. Nye kommersielle aktører får stadig markedsandeler gjennom privatisering, konkurranseutsetting, fusjoner og oppkjøp. Omsorg AS, Aleris Omsorg AS og Adecco Helse AS, eies delvis av internasjonale investeringsselskaper med registrering i skatteparadis. NHO Service driver kampanje for å øke andelen av private aktører i den norsk helse- og omsorgssektor.

De nye, kommersielle aktørene har fortjeneste som mål. Pengene tjener de gjennom å kutte i personalutgifter, og ved å unndra seg beskatning gjennom strategisk selskapsstrukturering og etablering i skatteparadis.

Er fremtiden privat?

Velferdsmillioner til skatteparadis

Norsk omsorg i skatteparadis: Når velferd blir butikk

Barnehagedrift fra skatteparadis

Private sugerør i fellesskapets kasser

Posted in Norge, Skatteparadis | Leave a Comment »