Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Archive for the ‘Tortur’ Category

Vanntortur: La dem teste det ut selv …

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 7, 2011

Drapet på bin Laden har medført en betydelig debatt om amerikanernes bruk av tortur under forhør. Mens enkelte mener tortur førte til Osama bin Ladens skjulested hevder andre at tortur ikke kan ta «æren» av noe slikt. Minst tre med førstehånds kjennskap til torturen har stått fram og sagt at de aller fleste tilståelsene det bringer fram er falske og villedende.

En torturtype/forhørsteknikk USA bruker hyppig er vanntortur, eller waterboarding, som foregår ved at man binder den personen man avhører til et fast underlag, mens man heller vann over ett tøystykke lagt over pusteåpningene.

Ifølge leger er det i praksis snakk om en form for sakte kvelning/kontrollert kvelning. Å se det som simulert drukning er korrekt og følelsen er lik som drukningsdøden, men intet vann kommer inn i lungene.

Torturmetoden anvendes blant annet av CIA i forbindelse med avhør av terrormistenkte utenfor amerikansk territorium. Den amerikanske efterretningstjenesten CIAs direktør, Michael Hayden, har opplyst at waterboarding har vært brukt av amerikanske forhørsledere mot tre terrormistenkte Khalid Shaikh Mohammed, Abu Zubayda og Abd al-Rahim al-Nashiri i 2002 og 2003. Men menneskerettighetsorganisasjoner hevder imidlertid at forhørsmetoden har vært anvendt langt oftere.

Rumsfeld har jo nå gitt ut sine memoirer. I et TV-intervju sa han at waterboarding ikke er tortur. Colin Powells tidligere stabssjef sto deretter fram i et intervju og tar kraftig avstand fra torturen. I intervjuets avslutning sier han: «La meg waterboard Donald Rumsfeld for deretter å se om han sier det er tortur eller ikke.”

Angry Colonel On MSNBC: Let Me Waterboard Rumsfeld And ‘We’ll See If He Says It’s Torture’

Waterboarding

Posted in Tortur | Leave a Comment »

Wikileaks: Tortur

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 1, 2010

Flere hundre av de lekkede dokumentene om Irak-krigen som WikiLeaks har publisert avslører tortur av hjelpeløse ofre, bundet på hender og føtter, med munnen teipet igjen og bind for øynene, som mishandles av menn i uniform med stålvaier, metallrør, gummislanger, trekjepper og kjettinger. Dokumentene avslører blant annet at ofre ble hengt opp i taket etter håndleddene, og flere ble også utsatt for syreangrep. Alt dette uten at overgrepene ble forsøkt stanset eller etterforsket.

Mange av dokumentene dokumenterer de irakiske militæres mishandling av fanger, mens andre synes å vise at amerikanske styrker ikke gjorde noe for å stanse torturen. Fangene ble utsatt for overgrep som mishandling, elektrosjokk og voldtekt, og også drap skriver den britiske avisen Guardian. En hemmelig ordre gjorde det mulig for USA å overse irakiske sikkerhetsstyrkers overgrep mot hjelpeløse fanger, viser hemmelige dokumenter WikiLeaks har avslørt.

BBC News – Huge Wikileaks release shows US ‘ignored Iraq torture’

BBC News – UN urges US and Iraq to probe Wikileaks torture claims

The High Court of Justice i London

I etterkant av Wikileaks’ lekkasje rundt Irak krigen kom det frem at det britiske forsvaret ifølge avisen The Guardian i de siste årene utviklet avhørsteknikker som kan være i strid med internasjonal rett.

Lekkasjen, som  kom samtidig som britisk militære fengslings- og avhørspraksis er gjenstand for stadig mer gransking, viser at forsvarspersonell har fått opplæring i metoder som blant annet å true og utmatte fanger, og å true dem til å være nakne. Personell som skal avhøre skal ha fått beskjed om å fremprovosere ydmykelse, usikkerhet, stedløshet, utmattelse, usikkerhet og redsel hos fangene. I materiellet blir det foreslått hvordan avhørene kan oppnå dette.

Materiellet som er brukt i opplæring har blitt utviklet i hemmelighet de siste årene. En PowerPoint-presentasjon fra september 2005 instruerer om at fanger bør bli kledd nakne før de blir avhørt, skriver Guardian: ”Få dem nakne”, og ”Hold dem nakne hvis de ikke følger ordre.” En annen manual fra samme tidsperiode råder avhørspersonell til å sette bind for øynene på fangene, for å sette dem under press. I et treningsopplegg fra april 2008 foreslås det at fanger bør holdes under forhold som er fysisk ubehagelige, og at de bør trues. Utmattelse av fangenes sanser er lovlig, ifølge manualen, så lenge det finnes ”godkjente operasjonelle grunner.” Her oppfordres det også til å strippe klærne av fangene.

Ifølge nyere treningsmateriell er bind for øynene og ørene, samt ”strips” av plast, essensielt utstyr for personell som skal drive med avhør i forsvaret. Mens fanger bør få lov til å sove eller hvile i åtte timer hvert døgn, trenger bare fire timer av søvnen å være uavbrutt, står det videre. Manualen foreslår at personell som avhører sier til fanger at de ikke får kommunisere med andre i det hele tatt, hvis de ikke svarer på spørsmål.

Det graderte britiske treningsmateriellet ble utarbeidet etter at Baha Mousa, en irakisk hotellresepsjonist, ble torturert til døde av britiske soldater i Basra i september 2003. Noe av materiellet ble laget etter en britisk militær etterforskning om overgrep mot sivile irakere i januar 2008. Konklusjonen i etterforskningen var det ikke var systemtiske overgrep, selv om det fantes flere kritikkverdige saker.

Teknikkene ser ut til å være i strid med Genèvekonvensjonene fra 1949, som forbyr alle former for fysisk eller moralsk press, spesielt press brukt for å fremskaffe informasjon. Saken, som ble avslørt etter at Guardian omtalte Wikileaks’ offentliggjorte amerikanske militære dokumenter som avslørte tortur, henrettelser og krigsforbrytelser fra krigen i Irak, pågår nå i The High Court of Justice i London, en sentral britisk domstol som holder til i The Royal Courts of Justice, en sentral britisk domstol i London.

Forrige måned rapporterte Guardian at britiske soldater er mistenkt for å stå ansvarlige for drap på irakiske sivile i tillegg til Mousa. Advokatene til mer enn 100 irakere, som ble holdt fanget og avhørt av britiske styrker mellom invasjonen i mars 2003 og april 2007, vil der hevde at det er bevis for at irakerne ble torturert systematisk. Guardian skriver at retten trolig ikke er kjent med det siste treningsmaterialet for avhør som avisen har hatt tilgang til.

Avslører hemmelige avhørsteknikker

The Wikileaks Effect: UK Guardian Reveals British Interrogation Manuals Authorize Torture

Posted in Tortur, Wikileaks | Leave a Comment »

USAs hemmelige fengsler

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 4, 2010

  

Her signerer USAs nye president ordren om å stenge symbolet på Bush-administrasjonens krig mot terror – Guantanamo-leiren på Cuba.

Stenger Guantánamo og CIAs fengsler i utlandet

BBC News – Obama reaffirms Guantanamo Bay prison closure plans

House Republican Calls for Keeping Guantánamo Prison Open

Images for guantanamo prison

What secret torture prisons does U.S. use besides Guantanamo

To ganger har myndighetene i USA under ed benektet at det finnes avhørsvideoer fra hemmelige fengsler. Nå har to av videoene dukket opp.

Nå kommer avhørsvideoene USA trodde de hadde makulert

Lenker

UN Secret Detention Report

28 Nations Helped U.S. to Detain «Suspects»

BBC News – What happened in Europe’s secret CIA prisons?

More Chilling Memos on CIA Torture, Includes Pushing Limits on Sleep Deprivation

American Torture

Global detention system – SourceWatch

Prison-industrial complex – SourceWatch

Posted in Tortur, USA | Leave a Comment »

USA (med sine allierte) og Iran – Slående likheter

Posted by Sjur Cappelen Papazian den september 1, 2009

Bush administrasjonen er uforglemmelig på tross av at den gjorde lite annet enn hva vi allerede har blitt vant med av USA. Og ingen rettsforfølgelse finner sted av dem som utførte de fryktelige overgrepene USA utførte under denne administrasjonen. Og det på tross av samtlige er enige i at det ble begått krigsforbrytelser. Krigen i Afghanistan fortsetter, og amerikanske soldater befinner seg ennå i Irak, hvor folket har blitt gjort lutfattig og hvor amerikanske selskaper, og da ikke aller minst oljeselskaper, har overtatt landets ressurser. Obama nekter å publisere bilder av de forhørsmetodene (torturen) som ble tatt i bruk. Hva USA har vært igjennom, og som USA ennå bedriver, er langt verre enn hva Iran noen sinne har utført. USA er og blir historisk – et land bygget av slaver på andre folks territorium etter at disse først var blitt utryddet, samt på andre koloniserte lands ressurser. På mange måter overtok USA overfor Europa i perioden rett før og under de to Verdenskrigene. USA seilte opp som verdensmakt, og da ikke aller minst ved å erklære et jernteppe overfor Sovjet – en hver makt trenger sin motmakt …

Munchen avtalen, en traktat mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia, som ble undertegnet natten til 30. september 1938 i forbindelse med München-konferansen, som ble innkalt for å finne en løsning på sudeterspørsmålet, gjorde det nødvendig for Sovjet å inngå Molotov-Ribbentrop-pakten ettersom Tyskland da var blitt allierte med Vesten og Sovjet sto alene. Sovjet, som ble angrepet i 1941, noe som annulerte pakten, allierte seg da med Storbritannia og de øvrige statene som også var i krig med Tyskland. I etterkant av Andre verdenskrig kunne man fortsette med å allierte, men i stedet valgte man å fortsette krigen ettersom det på den ene siden var kapitalister, som forsøkte å innføre en nyliberalistisk verden, noe de har lykkes med ganke så bra, og på den andre en statskapitalistisk verden, hvor sentralmyndighetene var det bestemmende organ. Med andre ord en kamp mellom den gamle tids oligarker, som under tiden hadde etablert såkalte demokratiske stater de kunne skjule seg bak, og det autoritære statssystemet. Og merkelig nok var det trotskistiske jøder, de neokonservative, som hadde rømt til USA etter at de sammen med Trotski var blitt jaget ut av Sovjet, som kom til å spille hovedrollen i Bush administrasjonen, noe som de også hadde gjort i Reagen administrasjonen. Det er ikke til å unndres over at Vesten i etterkant av Vestens fall sto i ledetog med de jødiske oligarkene, som etter at den dypt korrupte Jeltsin hadde innført Harvard reformer, kom til å bli styrtrike, noe Putin, som vil ha igjen noe av sentralmaktens autoritet, har forsøkt å gjøre noe med.

Når USA peker ut Iran som syndebukk må man kunne se tingene nærmere i øyene. Ja, Iran er ikke så demokratisk, rettferdig, fredelig osv som det burde, men dette er nok desverre ikke årsaken til at USA, eller våre egne aviser, som kun er med på å stadfeste dagens orden, fokuserer på landet. USA benyttet 400 millioner dollar på å destabilisere Iran, noe de ikke har klart. De benyttet kun den nypubliserte Pentagon krigsdoktrinen den venezuelansk-amerikanske dommeren Eva Golinger advarte om på TV programmet La Hojilla den 14. august 2009 og som allerede er i bruk i Venezuela: Irregulær krigføring. En doktrine Jutta Schmitt ved universitetet i Los Andes (ULA), hvor hun underviser i politisk vitenskap, har sett nærmere på. Les: ”Dere er enten med oss eller imot oss”. Sett med dette i tankene blir Iran snerere et offer enn et synder og tatt iransk politikk i betraktning så er dette hverken positivt for menneskeheten, landets utvikling eller iranere selv. Hele det iranske valget og opptøyene ved det gjorde, takket være USA, lite annet enn å styrke de ultrakonservative. Og hva er vell Irans menneskerettighetsbrudd i forhold til dem i Saudi Arabia, som er en av USAs hovedallierte? Nei, befolkningen i Iran, som i Irak og Afghanistan, samt andre land USA befinner seg i er nok langt bedre foruten enn med USA. Dette ikke aller minst på grunn av at det er de glupske, hevngjerrige og uskruppelige oligarkene – og ikke tanken på medmenneskelighet og nestekjærlighet – som får USA, og sine allierte, der i blant Norge, trukket inn i slike konflikter.

Sadr har forsonet seg med al-Hakim og en ny og sterk pro-iransk allianse er opprettet. Se mer fra Reidar Visser

Lyrics: System of a Down – BYOB


Iransk tortur:

The single most significant event in shaping worldwide revulsion towards the violence of the Iranian government has been the video of the young Iranian woman bleeding to death, the so-called «Neda video.» Like so many iconic visual images before it – from My Lai, fire hoses and dogs unleashed at civil rights protesters, Abu Ghraib – that single image has done more than the tens of thousands of words to dramatize the violence and underscore the brutality of the state response.

Iranian Acknowledges Torture of Some Protesters

Detainees tortured, Iran admits

Iranian Police Chief Admits Prisoner Abuse

Iranian Official Acknowledges Torture of Protesters

Amerikansk Black Sites:

I militærterminologi er et Black Site et sted hvor et Black Project blir utført. Nylig har termen vunnet et rykte når det kommer til å betegne hemmelige fengsler operert av CIA, generelt utenfor USAs territorium og legale domsmyndighet. Det kan referere til fasiliteter som blir kontrollert av CIA brukt i USAs Krig mot terrorisme for å fengsle såkalte unlawful enemy combatants. Kunnskapen om et globalt nettverk av Black Sites avslørt eksistensen av etskummelt paralelt system for forhør.

Bush anerkjente eksistensen av hemmelige fengsler operert av CIA under en tale den 6. september 2006. Washington Post hevdet eksistensen av Black Sites i november 2005 og før det hadde menneskerettighetsorganisasjoner hevdet det samme. Mange europeiske land har offisielt benektet at de har Black Sites for å fengsle terrorister eller samarbeide i USAs ekstraordinære fangeprogram. Ikke et eneste land har tilstått at det har Black Sites på tross av at en EU rapport anerkjent den 14. februar 2007 av en majoritet av medlemmer i EU parlamentet (382 stemte i favør, mens 256 stemte imot og 74 stemte avholdende) erklærte at CIA opererte 1,245 fly og at det ikke var mulig å benekte de bevisene som var blitt lagt frem og som viste at hemmelige oppbevaringssentre fungerte i Europa.

The CIA Secret Prisons Leak – SourceWatch

CIA running secret foreign prison network

Report Gives Details on CIA Prisons

CIA Blasts European Report on Secret Prisons – The Blotter

New Report Cites Proof of CIA Black Sites

CIA ran secret ‘ghost prisons’ for terror suspects in Europe

CIA secret prisons organized from Germany

CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons – washingtonpost.com

Obama Orders Secret Prisons and Detention Camps Closed – NY Times.com

Amerikansk tortur:

Politikk som var feil under George W. Bush er ikke mindre feil på tross av at Barack Obama er i Det hvite hus. Et av de mest skuffende aspektene av de tidlige månedene med Obama administrasjonen har vært dets uvillighet til å få en  slutt på mange av de alvorlige misbrukene forbundet med den såkalte Krigen mot terror og å etablere et rettslig og moralsk rammeverk med det til formål å forhindre disse misbrukene fra å opptre igjen.

Dick Cheney har blitt den kraftigste stemmen som taler for en full etterforskning av Bush administrasjonens torturpolitikk. I et intervju på CBSs Face The Nation hevdet han, slik som han flere ganger har gjort før, at Obama administrasjonens motstand mot tortur har ført til et mindre trygt USA, men han har gått lenger gjennom å argumentere – contra congressional Republicans – at USA trenger å utforske detaljene rundt torturprogrammet før man går fremover.

The Torture Papers

Afghanistan: Seven Years after CIA Abduction, Prisoner still Held without Charge

Iraq violence threatens oil deals

Memos: CIA pushed limits on sleep deprivation

CIA Releases Its Instructions For Breaking a Prisoner’s Will

CIA prisoners faced chilling interrogation methods

CIA probe shields architects of US torture regime

CIA secret prisons organized from Germany

Guantanamo

President Obamas erklæring om å reversere og etterforske Bushs brutale og illegale fengsels- og avhørspolitikk er i fare. Torturadvokater som tidligere visepresident Dick Cheney, som frykter personlige konsekvenser for deres handlinger, har lansert en massiv kampanje som motsetter seg Obama – og, utrolig nok ser de ut til å lykkes. Til og med mange medlemmer av Obamas eget parti har trukket bort sin støtte når det gjelder å få stengt Guantanamo.

Hvis et land som USA nekter å følge denne politikken, vil det ifølge Avaaz være et massiv global skritt bakover for menneskerettighetene. Obamas erklæring om at man ville stenge GTMO innen året er ubrukelig så lenge han står alene. Amerikanerne må, for å kunne ha et samfunn dannet av ansvarlige, moralske og etiske observante mennesker, gjøre sin del i å sikre at han ikke står alene i hans kamp mot illegal fengsling og fangemisbehandling. Situasjon ved GTMO er helt uakseptabel, ikke kun på grunn av sin ulovelige karakter, slik som at man holdes i det uendelige uten rettssak og dom, men på grunn av forholdene ved GTMO i seg selv.

Som president sa Obama i hans nasjonale sikkerhetstale at den tidligere Krigen mot terror politikken var illegal, ueffektiv og fremmed for USA, samt økte den global usikkerheten, men bestemmelser har blitt gjort vedrørende Guantanamo, militæroppdrag og torturfoto som setter ”Håpet over frykten” doktrinen i fare. Han er opp mot farlig populistiske krefter, som truer med å skape en fryktinngytende verden av ubegrenset, ubestemt preventiv fengsling, pågående overføringer og straff uten lov og dom hvis det ikke stanses.

For å hindre denne utviklingen satte Awaaz opp en massiv tavle i Washington DC, hvor hele den politiske staben passerte hver dag. Tavlen pekte ut hva man ville ha – stengningen av Guantanamo, alle ofrene for de hemmelige fengslene gjort regnskap overfor, en uavhengig etterforskning i de tidligere torturpraksisene, dem som autoriserte eller begikk tortur holdt ansvarlige, samt effektive fengslings og forhørspraksiser som respekterte lov og orden.

It is a crucial time to tell President Obama that we expect him to act on his principles and values and not just hear them in fine rhetoric.

Avaaz: Help Obama Close Guantanamo Bay | Facebook

Senate Rebukes Obama, Blocks GTMO Shutdown

Send X VP Dick Cheney to Guantanamo, as a prisoner

Visepresident Cheney arbeider for å legalisere tortur:

Visepresident Cheney forfølger et initiativ som kan være uten sidestykke for en valgt offisiell representant for den utøvende bransjen: Han foreslår at Kongressen legalt autoriserer menneskerettighetsbrudd. ”Grusom, inhuman og degraderende” behandling av fanger er i følge en internasjonal avtale forhandlet frem av Reagan administrasjonen og ratifisert av USA forbudt. Statsdepartementet utgir årlig en rapport som kritiserer andre regjeringer for å bryte den. Nå ber Cheney Kongressen om å bifalle legalt språk som ville tillate CIA å begå slike misbruk mot utenlandske fanger som blir holdt i utlandet. Visepresidenten har med andre ord blitt en åpen advokat for tortur.

Cheney: ”Guantanamo is a great facility. It’s very well run. These people are very well treated. It’s open to inspection by the International Red Cross and the press and so forth. It’s a good facility, it’s an important program, and we ought to continue it.”

Cheney: ”Now you get a new administration and they say, well, we didn’t like those opinions, we’re going to go investigate those lawyers and perhaps have them disbarred,» Cheney said. «I just think it’s an outrageous precedent to set, to have this kind of, I think, intensely partisan, politicized look back at the prior administration.”

In an interview broadcast Sunday, former vice president Dick Cheney defended the brutal interrogations carried out at CIA secret prisons under the direction of the Bush administration and denounced the proposed investigation of a handful of CIA agents for some of the most flagrant acts of torture.

President Barack Obama is attempting to block the release of up to 2,000 photographs of alleged abuse at American prisons in Iraq and Afghanistan. A month after making public once-classified Justice Department memos detailing the Bush administration’s coercive methods of interrogation, President Obama yesterday chose secrecy over disclosure, saying he will seek to block the court-ordered release of photographs depicting the abuse of detainees held by U.S. authorities abroad.

An appeals court today ruled that the Bush administration “must release 20 photographs of U.S. soldiers and detainees in Iraq and Afghanistan” that were demanded by the ACLU, which is seeking information on prisoner abuse. The court “rejected the government’s claim that releasing the photos would endanger the lives or physical safety of U.S. troops and civilians in Iraq and Afghanistan. The president’s decision to block the release of photographs that depict American military personnel abusing captives in Iraq and Afghanistan, worrying that the images could “further inflame anti-American opinion”, marks a sharp reversal from a decision made last month by the Pentagon, which agreed in a case with the American Civil Liberties Union to release photographs showing incidents at Abu Ghraib and a half-dozen other prisons. At the time, the president signed off on the decision, saying he agreed with releasing the photos.

The United States Supreme Court will hear the U.S. government’s appeal on a lower court ruling requiring the release of photos showing the abuse of prisoners held in overseas facilities. The government is appealing a 2008 decision by the U.S. Court of Appeals for the Second Circuit which ruled that the government must release the photos to comply with an American Civil Liberties Union (ACLU) Freedom of Information Act (FOIA) lawsuit. The Obama Administration initially agreed to release the photos – and decided not to appeal the courts decision – but they reversed their position on May 28 when the government asked the appeals court to recall its order for the photos release since an appeal was to be filed in the Supreme Court. The Second Circuit Court of Appeals agreed and recalled its order that the photos be released.

British Foreign Secretary: Clinton Threatened to Cut-Off Intelligence-Sharing if Torture Evidence is Disclosed

Former US General Antonio Taguba said even the description of the photos is explosive. “These pictures show torture, abuse, rape and every indecency,” Taguba said. “The mere description of these pictures is horrendous enough, take my word for it.”

As evidence of mass torture of Iraqi detainees by US forces continues to emerge, the Senate Armed Services Committee has, through its public hearings, assumed the role of point-man in the effort of the US political establishment to conceal the dimensions of American war crimes and obscure the colonialist character of the Iraq war. True to form, congressional Democrats are playing the crucial role in shielding the chief perpetrators in the Bush White House and Pentagon. Sen. Lindsey Graham  (R-S.C.) is enlisting Secretary of State Hillary Clinton in his effort to block the release of the so-called torture pictures of terror detainees.

Former Vice President Dick Cheney on Sunday called the Justice Department’s decision to investigate whether CIA interrogators abused terrorism suspects after the Sept. 11 attacks ”an outrageous political act” that ”offends the hell out of me.”

When a U.S. federal court sentenced Chuckie Taylor, Jr., in 2009 for the crime of torture of his fellow Liberians, the Department of Justice proclaimed, ”Our message to human rights violators, no matter where they are, remains the same: We will use the full reach of U.S. law, and every lawful resource at the disposal of our investigators and prosecutors, to hold you fully accountable for your crimes. …[T]orture will not be tolerated here at home or by U.S. nationals abroad.”

Torture is a crime and the United States engaged in it. Those are two indisputable facts. Given the mountains of evidence already in the public domain, any effort to deny or soften that harsh and devastating reality is either disingenuous, uninformed or a result of the human instinct to avoid painful truths. But one of the things that allows our democracy to endure is that time after time, no matter the misdeed, we have been willing to look ourselves in the mirror, acknowledge our wrongdoing and hold ourselves accountable. The question is if the US also should Suppress Evidence of Civilian Deaths in Afghanistan?

New details are emerging of suspected detainee abuse at secret CIA prisons around the world. The revelations are contained in a declassified CIA report and that report’s been made public just as the White House announced it’s setting up a new unit for the interrogation of terrorist suspects.

Photos: A Timeline of Torture

The Torture Photos Barack Obama Doesn’t Want You To See

Brack Obama attempts to block alleged torture photos

Abu Ghraib torture and prisoner abuse – Wikipedia

Bagram torture and prisoner abuse – Wikipedia

Dave Lindorff: Prosecuting Bush and Cheney for Torture

Report reveals Cheney misled about ‘trained interrogators’

Photos of US Torture of Iraqi Prisoners At The Abu Ghraib Prison

Report: Iraq abuse photos depict torture, rape – White House

Horrific New Torture Pictures Released

Abu Ghraib POW torture Pictures

YouTube: Torture

YouTube:Torture

torture-freedom

torture cheney-knows

torture195-20web-CHENEY-torture.large.prod_affiliate.91

torture

torturec4df253ef00e54f2aa5f78834-800wi

torturcia

Velvet Revolution

Velvet Revolution is a term coined to describe the peaceful road to change in countries where governments ignored the inalienable rights of the people.  A few inspiring Velvet Revolutions occurred in the former Soviet Union, East Germany, Czechoslovakia, South Africa, and of course, most recently in Ukraine. The citizens of those countries, tired of corruption and arrogant power, joined together by the millions in a sustained campaign of opposition – they demonstrated, boycotted, petitioned, and engaged in strikes until the pillars of power were replaced by the halls of the people.

VelvetRevolution.us («VR») is a network of more than 120 progressive organizations reaching millions of people demanding progressive change through our VR Media, Electoral Reform, Conflict Resolution and Youth Revolution Campaigns. Indeed, Americans everywhere are excited about our many recent successes including helping to bring Election Reform issues and the Downing Street Memos to the attention of the American public. Our Board is diverse, experienced and strong.

National Disbar Torture Lawyers Coalition

National Disbar Torture Lawyers Coalition to file Formal Disciplinary Complaints and Call for Dismissal of ‘Torture Architect’ and Current Top CIA Lawyer, John Rizzo, and Other Current and Former CIA Lawyers.

Twelve attorneys, alleged to have advocated torture during the administration of former President George W. Bush, have been named in disciplinary complaints to state bar licensing boards in the five jurisdictions of District of Columbia, New York, California, Texas and Pennsylvania. The complaints were filed on Monday, May 18, 2009, seeking disciplinary action and disbarment.

Washington, DC: Yesterday, the Disbar Torture Lawyer coalition, consisting of more than 150 NGOs representing over a million members, sent a letter to Attorney General Eric Holder calling on him to appoint a special prosecutor, independent of the Justice Department, to fully investigate the use of torture, and to prosecute all officials and employees who advocated, ordered and committed acts of torture against people held by the United States.

www.DisbarTortureLawyers.com

Causes on Facebook | Disbar The Torture Lawyers Now!

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, Iran, Menneskerettigheter, Tortur, USA | Merket med: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Hva gjør Norge i Afghanistan?

Posted by Sjur Cappelen Papazian den mai 15, 2009

“Du skal ikke tåle så inderlig vel,

den urett som ikke rammer deg selv”

Er Irak et vellykket eksempel på frigjøring? Håper ikke det. Saddam er borte, men hva hjelper vel det når hele landet har blitt ødelagt av et vilt inferno som lik en tsunami har feid over landet og som ennå i lengre tid kommer til å befinne seg der i noen lukkede fort rundt om i landet. Kun en idiot er fornøyd med hva man har oppnådd i Irak -vell og merke hvis målet var å frigjøre og hjelpe det irakiske folk.

– Vår sivilisasjonsarv er plyndret og ødelagt. Det tilfalt i følge Haag konvensjonen av 1954 okkupasjonsmakten å passe på den.

– Minoritetsgrupper lider som aldri før. Noen hevder til og med at det er den verste perioden for de kristne folkene på 2000 år. Irak har blitt listet opp blant de 10 landene hvor minoriteter blir behandlet verst.

– Foregår direkte dødsskvadroner mot homsemiljøer.

Borgerkrig mellom shia og sunni.Dette som en del av splitt og hersk taktikken til USA.

Våpen (amerikanske) har kommet på avveier. USA trente opp det afghanske mujaheddin og al-Qaida i Afgahanistan. Disse ble senere satt inn mot Armenia og Serbia. Mange av de forsvundne våpnene kom fra Balkan. Og det er mer eller mindre de samme folkene som bruker dem i dagens Irak, Afghanistan, hvor USA også har klart å miste tusenvis av våpen, og Pakistan.

– Det er verdens største finansskandale. 125 milliarder dollar. Landet er blant verdens mest korrupte.

– Nesten 2 millioner direkte drepte og 5 millioner flyktninger.

– Et braindrain uten sidestykke – dem med akademisk bakgrunn forsvinner.

Uraniumsnivået økt med flere hundre prosent, slik som i Bagdad.

– Enorme ødeleggelser.

– Flere tusen amerikanske soldater har blitt drept.Mange av dem telles ikke ettersom de ikke direkte faller inn under dem som blir talt opp blant falne amerikanske soldater.

– Over 6 trillioner dollar har blitt «kastet ut av vinduet» – gått til en meningsløs ødeleggelse av irakiske liv og kultur. (Iraq War May Have Increased Energy Costs Worldwide by a Staggering 6 Trillion Dollars)

Tortur, som kan måle seg med hva som ble gjort under Saddam Hussein.

– Oljen og andre naturressurser blir nå eid av utenlandske stater og selskaper. Det foregikk en storskala privatisering av Irak. Den nye irakiske oljeloven (som Norge har tatt del i å utforme) vil sikre store profitter for britiske og amerikanske oljeselskaper, mens irakere vil være dømt til fattigdom. Før Bremer hadde forlatt Bagdad hadde han utstedt 100 ordre som sjef for okkupasjonsautoritetene i Irak. Kanskje den viktigste var ordre 39 som sa at de 200 irakiske statseide selskapene skulle bli privatisert og at utenlandske selskaper kunne ha full kontroll over irakiske banker, fabrikker og miner og at disse selskapene kunne overflytte all deres profitt ut av Irak.

Gjenoppbyggingen av landet betydde privatisering av økonomien og lite annet enn en økonomisk kolonisering. Dette fikk Noami Klein til å skrive Sjokkdoktrinen.

Lista kunne ha vært langt lenger

Noam Chomsky: Why is Iraq Missing from 2008 Presidential Race?

Så er spørsmålet: Er det grunn til å være stolt over Norges rolle som vasall av USA? Absolutt ikke. Hvorfor er vi da i Afghanistan for å kjempe side om side med dem da? Dette er en enorm skam – hvis resultat er usikkert.

Samtidig som antall utenlandske soldater i Afghanistan har økt har Taliban-opprøret økt både i styrke og bredde. Voldsnivået i Afghanistan er nå på høyde med nivået i 2001 da Taliban ble jagd fra makta, og det er ingenting som tyder på at NATO og Norges tilstedeværelse i Afghanistan bidrar til å gjøre landet mer trygt og fredelig.

Opinionen i Norge ser ut til å snu i retning av større motstand mot krigen. I fjor viste en meningsmåling at flertallet av de spurte ville hente hjem norske soldater fra Afghanistan. I disse tider med ny amerikansk president som på tross av løfter om å trekke ut amerikanske styrker av Irak, har varslet en opptrapping av innsatsen i Afghanistan, er det viktigere enn noensinne å samle flere krefter om kravet om å trekke ut norske soldater fra Afghanistan.

Sverre Diesen:

”Bistandsorganisasjonene må finne seg i å være en brikke i det større spillet”

”Det sivile bidraget er sverdet og det militære er skjoldet i dette oppdraget”

”En samordnet innsats krever etter mitt syn en militær stabsmodell med stor kommandomyndighet ovenfor både sivile og militære bidrag.”

Tormod Heier:

”Det vi ser er at dette skillet mellom sivile og militære bidrag, som ofte vektlegges politisk i

Norge, er irrelevante på bakken i Afghanistan. Slik må det være. Det er naivt å tro at det faktisk eksisterer et slikt skille. ”

En liten tekst vedrørende Alexanders foredrag i SV vedrørende sammenblandingen av de militære og humanitære aspektene i forhold til et lands relasjon til et annet, slik som f eks Norges relasjon til Afghanistan, samt litt om Flyktninghjelpens Afghanistanpolitikk. (Itillegg kommer noen egne kommentarer)

Direktør ved PRIO, Stein Tønnesson, ser mørkt på situasjonen.

– Det var en periode under Bonn-prosessen i 2002-2003 hvor man konsulterte den afghanske befolkningen. Etter har det gått gradvis verre, og problemene er i ferd med å eskalere, sier Tønnesson.

Han tror sjansen for at USA lykkes i Irak, er større enn at NATO vil lykkes i Afghanistan.

– Hovedårsaken er at Irak er en oljeøkonomi, og at olje bygger opp under en statsmakt. Afghanistans narkoøkonomi passer en krigsherjet økonomi, og det er sterke interesser både innenfor regimet og Taliban som ikke ønsker noen utvidelse av sentralmakten, sier Tønnesson.

Samtidig er det lettere for USA å koordinere operasjonene i Irak enn det er for 34 nasjoner i Afghanistan, påpeker han. Mens man i Irak har merket noe roligere tider de siste månedene, har volden i Afghanistan økt kraftig.

Fredsforsker og direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Kristian Berg-Harpviken, hisset på seg samtlige norske Afghanistan-soldater og Forsvaret da han gikk ut på Dagsrevyen få dager etter drapet på kaptein Trond Petter Kolset (30) og sa at norske og utenlandske soldater i Afghanistan oppleves av Taliban som legitime mål all den tid det er en nasjonal konflikt.

«Folkeretten ser på dette som en væpnet konflikt. Det betyr at når norske soldater deltar med støtte til den afghanske regjeringen, som sloss mot en opprørsbevegelse, Taliban, er også norske soldater å betrakte som legitime mål i den situasjonen,» sa påtroppende Prio-direktør Kristian Berg Harpviken på Dagsrevyen onsdag 22. april.

Dette bør være en selvfølgelighet som et hvert individ vil forstå. Det som ikke lenger er en overværende fare, men en direkte trussel er den verdensforståelsen som har bygget seg opp i Vesten og som kun kan sidestilles med den grusomme måten å se på verden under den første fasen av kolonialismen. Mennesker i Vesten ser seg stadig mer som en elite, en gruppe overmennesker, som med sin (slik de ser det) overlegne kultur har rett til å gjøre hva det behager – i fellesskapets, demokratiets og fredens navn. Det hele som et absurd teater.

«Norge blir i Afghanistan til vi går ut sammen med våre partnere. Jobben i Afghanistan er ikke gjort.» Det fastslår utenriksminister Jonas Gahr Støre, som sender et krystallklart signal til sin regjeringspartner SV, som på sitt landsmøte for få uker siden vedtok at de norske styrkene bør trekkes tilbake så raskt som mulig. Det å bli værende i Afghanistan blir av ham sett på som en oppvisning av moralsk gunst. Dette kan kun sidesettes med sitater fra Bush og da NATOs nye generalsekretær Anders Fogh Rasmussen sa: “This is not just a historic day because a Dane has assumed this post for the first time but first and foremost because we are celebrating the 60th anniversary of the most successful peace movement the world has ever known.” Det er rene galematias – og det verste er at mange av oss tror på det.

Definisjonen av krig er utdatert

Fra vondt til verre i Afghanistan

Afghanistan: This is what ”Liberation” looks like

USA skal nå sanksjonere Syria – akkurat som USA har etisk og morlsk rett til å gjøre dette. Etter hva vi har sett i Irak og Afghanistan, for ikke å nevne de utallige andre overgrepene USA begår og har begått, burde de kanskje aller først feie for egen dør først.

Change, change og atter change sier Obama og ansetter flere av dem i sin administrasjon som har stått bak all den uretten som har blitt begått i USAnavn, eller skal vi si i frihetens og demokratiets navn.

Nesten alle norske medier, delvis også Klassekampen, er lydige og skriver og publiseres hva som er forventet av dem slik Noam Chomsky har beskrevet det i sin bok Manufactured Consent.

USA og Israel, de to landene som har gått til krig mest i det forrige århundret og som undertrykker sin egen befolkning mest her på kloden, hevder Iran er en trussel mot dem på trods av at spørreundersøkelser klart viser at Det er de to førsnevnte folk flest her i verden mener truer verdensfreden.  Iran har ikke angrepet et eneste land på langt over 100 år.

Det er USA, Israel, Libanon og Saudi Arabia som støtter terrorisme, og ikke Iran og Syria. Hamas er ingen terrororganisasjon foruten en nasjonal frigjøringsorganisasjon. Både USA og Israel er terrorstater. Hva kan man ellers kall land som utfører handlinger av dem vi har sett i Irak og Afghanistan, samt Guantanamo, og som stanser mødre fra å komme til hospital for å føde, noe som ofte ender med at det nyfødte barnet dør?

Nei tiden er for lengst over for å slumre. Vi må våkne og gripe til handling! For som Arnulf Øverland skrev: “Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.” …

Det handler ikke om hvilke religion man har eller om hvor godt man synes å praktisere den, men om hvor gode mennesker vi er. Vi vil bli dømt etter våre handlinger, ikke etter vår tro. Pengene har kanske overtatt etikkens plass i dagens samfunn, men ikke i historiens fylle. Det er vår etiske sans vi vil bli dømt etter. Rettferdighet og balanse eksisterer. Et hvert imperium har falt og en hver handling har fått sine konsekvenser. Vesten i dag fører en dobbeltmoral uten sidestykke. Vi er overbevist om vår egen selvgodhet, mens vi bevist hjelper til med å la verden rundt oss forfalle. Vi lever i overdådig luksus, samtidig som vi nekter gå gi trengende støtte. Mange av Vestens verdier er bra, men det hjelper lite så lenge vi ikke har noen barmhjertighet mot andre. Det er et spørsmål hvor vidt historien om den barmhjertige samaritan er ekte reller ikke, men det er liten grunn til å fornekte moralen i historien.

En sivilisasjon blir ikke bygget på banker og kapital, men ikke minst på hvordan vi behandler hverandre og naturen rundt oss. Mange er det som bevisst ødelegger, mange er det som ikke tørr å bryte stillheten. La oss bryte den, la oss endre tingenes tilstand, la lyset bli tent i hus og hjem, la oss ta hverandre i hendene i solidaritet og bekjempe de mørke sidene i og rundt oss. La oss transformere verden, føre den bort fra det blindspor den har kommet inn på, og lede den i stedet mot varme, vitalitet og sammen bygge opp en sivilisasjon menneskeheten sammen kan være stolte av. Dette gjør vi ikke ved å ekskludere, men å inkludere mennesker. Ikke straffe, foruten å belønne, ikke gjennom hat, men kjærlighet. Legg det andre kinnet til sa Jesus, og det samme gjelder i dag. Uansett hvilken side det er man står på, må vi raskest mulig bli forent, for sammen er vi sterke. Splid vil gi mørkets herre spillerom for ulumskheter, men kjærlighet vil kunne spre lys og varme, forståelse og omtanke.

USA vant sympati da de slo tilbake mot terrorister i Afghanistan etter 11. september 2001, mener NUPI-direktør Jan Egeland. – Men sympatien falt som en stein da amerikanernes bruk av tortur ble avslørt.

«Krigen i Afghanistan er en «rettferdig krig» i den forstand at USA hadde rett til å slå tilbake mot dem som vernet angriperne. Det skyldes at Taliban nektet å etterkomme anmodningen om å utlevere Al-Qaida og Osama bin Laden som USA hevdet dirigerte de brutale angrepene mot sivile i New York og Washington. Ingen slik berettigelse fantes i Irak – verken Al-Qaida eller atomvåpen.» Dette hevder Egeland på tross av at Osama bin Laden ikke er siktet for å være delaktig i angrepet den 11 september 2001 av FBI.

«Det er en katastrofal feil at USA – ved å bruke tortur – har trampet på de verdier man skulle forsvare. Det skjedde da man satte i gang fangeleirer som Guantánamo, der man verken lot internasjonal eller amerikansk lov råde.»

Er han idiot eller tror han at vi er idioter? Det var da ikke for å forsvare idealer og verdier man fører krig mot Irak og Afghanistan, men for å vinne geostrategisk kontroll og oljerør. Dette burde for lengst vært klart for oss alle sammen. Eller er vi kjøtt og blod som vralter av sted uten spirituell evne til å reflektere?

«Like før det afghanske felttoget sa visepresident Dick Cheney på TV i beste sendetid: «We have to go over to the dark side. Han forsvarte USAs rett til å bruke terroristenes egne virkemidler mot terroristene. Det betyr at dusinvis av mennesker har mistet livet under mishandling i amerikanske forhørsrom. En oscarvinnende dokumentarfilm fikk fram hvordan dette skjedde ved Bagram flybase i Afghanistan», sier Egeland og sikter til dokumentaren «Taxi to the Dark Side», som viser hvordan en stakkars uskyldig drosjesjåfør ble slått i hjel, av Alex Gibney. Egeland minner om torturbildene fra Abu Ghraib-fengslet i Bagdad. «Uten bildene hadde kanskje mishandlingen pågått fortsatt.»

The Abu Ghraib Prison Photos

IraqTorture

IraqTorture

iraqtorturesteam

iraqtorturei-pow5

iraqi-pow

iraqtorturedcollage

iraqtortureo

What I have learned is that as the administration authorized harsh interrogation in April and May of 2002–well before the Justice Department had rendered any legal opinion–its principal priority for intelligence was not aimed at pre-empting another terrorist attack on the U.S. but discovering a smoking gun linking Iraq and al-Qa’ida.

Gå inn på denne linken: Cheney’s magical media tour

Hvordan står det til med verdens rikeste kulturarv

– vår sivilisasjons vugge?

Ingen pokal å hente

Hva hendte med Mesopotamias kulturskatter?

Våpner på avveie

Obama legger ned Guantanamo

Obama vil stenge Guantanamo fangeleir!!!

Rumsfeld møtt med sak om tortur under besøk i Paris

Cheney innrømmer tortur

Til sak mot Cheney, Gonzales …

Eks-CIA offiserer assosiert med illegal fengselsoverføringsprogram og falsk Irak etterretning skal nå lede Obamas etterretningsovergangsgruppe

Litt vedr USAs terrorisme og School of the Americas (SOA)

Med løgn som våpen

Fengselsskipe, tortur og savnede personer

Norge som fredsnasjon

“Snillismen” i Norge

Oljefondet – hvor går vi hen?

Posted in Afghanistan, Irak - Land og krig, Krig og fred, Krigen mot terror, Menneskerettigheter, Tortur, USA | Merket med: , , , | Leave a Comment »

Obama legger ned Guantanamo

Posted by Sjur Cappelen Papazian den januar 24, 2009

Obama har sagt at USAs militære styrker skal være ute av Irak i løpet av 16 måneder. Enkelte soldater kan nok være der noe lenger, men det er ikke tvil om at Irak-krigen er på hell. Til gjengjeld vil han øke innsatsen i Afghanistan. Her vil Norge og andre Nato-land kunne bli presset til å akseptere at styrkene skal kunne benyttes over hele landet. Obama vil heller ikke utelukke angrep på al-Qaidas baser inne i Pakistan.

Obama skal legge ned fangeleiren ved den amerikanske militærbasen i Guantánamo Bay på Cuba, samt andre hemmelige, amerikanske fangeleirer og fengsler i verden. Det kan likevel ta et helt år før alle fangene er omplassert. Ifølge ordrene som ble underskrevet i går, skal Guantanamo og de hemmelige fengslene være stengt og avviklet innen utgangen av 2009.

Sakene til de 245 fangene som nå blir holdt på Guantánamo-basen på Cuba må nå bli gjennomgått på nytt for å avgjøre om de skal overføres til andre fengsler, stilt for sivile amerikanske domstoler eller løslatt. Rettssakene blir nå stanset i 120 dager. Dette gjelder 21 saker, deriblant fem saker hvor de tiltalte risikerer dødsstraff for å ha vært med på å planlegge terrorangret 11. september 2001. En av dem det gjelder er Sheikh Mohammed, som ofte omtales som den 20. flykapreren.

”Da jeg hørte nyheten, sa jeg til meg selv: ”Jeg skulle ønske Obama var blitt valgt for mange år siden. Da ville det ikke vært noe fengsel på Guantanamo”, sier saudiaraberen Jomaa al-Dosri, som i seks år har sittet i det omstridte fengselet på den amerikanske marinebasen på Cuba. Han fikk aldri vite hva han var anklaget for og ble heller aldri stilt for retten. Det eneste han fikk høre var at han var en terrorist.

Hans regjering vil også innlede en øyeblikkelig undersøkelse av hva USA skal stille opp med de fanger som settes fri, fremgår det av dekretet. Rettssaker i leiren mot flere fanger har blitt innstilt og nå overveies det om fanger skal overføres til fengsler i USA….

FNs spesialrapportør for tortur, Manfred Nowak, som peker på at USA har undertegnet FN-konvensjonen om tortur, noe som innebærer en forpliktelse til å rettsforfølge personer som bryter konvensjonens bestemmelser, mener både USAs nylig avgåtte president George W. Bush og tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld bør stilles for retten for å ha tillatt torturmetoder. Han mener det er åpenbart at det var kunnskap om avhørsmetodene på Guantanamo-basen på Cuba på de aller høyeste nivåene i den amerikanske administrasjonen. Amerikanske, franske og tyske menneskerettsgrupper har tidligere sagt at de ønsker Rumsfeld stilt for retten for å ha tillatt bruk av tortur.

Allerede i 2006 het det seg i en rapport fra FNs torturkommisjon at USAs omstridte fengsel på Guantánamo, samt deres ”hemmelige fengsler” i utlandet, burde stenges og de skyldige bli avstraffet. I rapporten ble det understreket torturkommisjonen at disse fengslene, som Bush-administrasjonen har opprettet i den såkalte Krigen mot terror strider med folkeretten. De juridiske ekspertene sa at USA må ”sikre at ingen blir fengslet i hemmelige fengsler som de facto er under amerikansk kontroll,” samt ”etterforske og avdekke eksistensen av eventuelle slike fengsler.” Kommisjonen ba ikke minst Bush-administrasjonen slutte å bruke avhørsteknikker som kan anses som tortur eller ondskapsfull fangebehandling.

USA vil bekjempe tortur verden over, hevdet USAs president George W. Bush i en erklæring på FNs torturdag i 2005. Som øverstkommanderende har Bush det øverste ansvaret i torturskandalen. I februar 2002 erklærte han, etter råd fra sine juridiske rådgivere, at Genève-konvensjonen ikke var gjeldende for fanger tatt i Krigen mot terror. Cheneys kontor var sentral i utformingen av det juridiske rammeverket rundt fangebehandlingen. Visepresidentens menn ble satt til å arbeide for å rettferdiggjøre bruk av tortur, i tett samarbeid med Pentagons ledelse.

Men allerede i 2003 presiserte Amnesty International Norge (AIN), som ba de norske myndighetene reise problemet mens de var i Washington, at norske myndigheter ikke kan forbli troverdige i sitt forsvar av menneskerettighetene dersom de unnlater å ta dette opp med amerikanerne. Utenriksministeren hadde svart dem at norske myndigheter jevnlig tok dette opp med amerikanerne, men har ikke villet svare på om de har tatt det opp med Powell, noe som gjorde det sannsynlig at de ikke gjorde det. I følge AIN er det dobbeltmoralsk å protestere mot tortur i Burma eller Kina dersom man ikke protesterer høylytt når USA, den stat som er forbilde for flest andre stater i verden, tillater tortur. Men tortur var ikke det eneste som ikke ble drøftet med amerikanerne foruten ulovelig transport av fanger og mye annet. Som et lite land, som tjener fett på våpenhandel og olje, har Norge, som fører en realpolitikk som lønner seg (på kort sikt), vært å anse som en amerikansk vasallstat.

President Bush har tilstått at han personlig autoriserte tortur av Khalid Sheikh Mohammed, som ble holdt i et hemmelig CIA fengsel hvor han ble waterboarded over 100 ganger. President Bush: “En slik person som ga oss informasjon var Khalid Sheikh Mohammed… Og jeg er i det ovale rom, og blir fortalt at ve har tatt til fange Khalid Sheikh Mohammed og at de profesjonelle tror han har informasjon nødvendig for å sikre landet. Så jeg spør ”Hvilke midler er tilgjengelig for oss for å få informasjon fra ham?” Og de ga meg en liste av midler. Og jeg sa ”Er disse midlene ansett for å være legale?” Og slik ble det at vi fikk legale meninger før noen bestemmelse var blitt tatt.” Det burde være åpenbart for en hver at tilståelser under tortur ikke kan benyttes til å dra konklusjoner fra. Dette kommer derfor antagelig til å bli en større sak vedrørende 911 og hvem som sto bak.

Mange lurer på om Obama vil fortsette utbyggingen av det omstridte rakettskjoldet over Europa. Her har han sagt at han støttet utbyggingen når teknologien fungerer. Han motsetter seg at Iran får utvikle atomvåpen, men har sagt at han er åpen for å forhandle direkte med regimet – i motsetning til hva Bush gjorde. I det hele tatt forventer en hel verden at USA under Obama skal avslutte sin alenegang, lytte mer til andre stater og internasjonale organisasjoner – og styrke båndene til sine allierte. Obama satser sterkt på at USA skal bli mindre avhengig av utenlandsk olje. En av metodene er å øke landets egen produksjon av fornybar energi.

Finanskrisen har førsteprioritet og Kongressen har allerede bevilget 825 milliarder dollar til ulike krisepakker. Meningen er at finansmarkedene igjen skal fungere, og dette skal blant annet skje gjennom lavere skatt og økte offentlige investeringer. Aldri har noen president i USA startet perioden sin med så sterk kongresstøtte til å senke skattene og øke de offentlige utgiftene. Opprustning av skoler fra grunnskolen til universitetene har Obama snakket om flere ganger. Et bedre helsevesen. Konkret er det ventet at det kommer et landsomfattende helsetilbud til barn i fattige familier. Dessuten er det planlagt et landsdekkende helserapporteringssystem.

Posted in Tortur, USA | Leave a Comment »

Cheney innrømmer tortur

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 20, 2008

Visepresident Dick Cheney har nå tilstått å direkte ha stått bak, vært involvert i, bl.a ved å anerkjenne de illegale forhørstaktikkene brukt av CIA, tortur og å arbeide for at fengselet på Guantanamo Bay, Kuba, skal forbli i bruk på ubestemt tid, noe som går i mot Bush, som har uttrykt et ønske om å stenge fengselsvirksomheten på tross av at denne avgjørelsen trolig vil bli utsatt til å bli tatt av regjeringsadministrasjonen til Barack Obama. Men det er ingen automatikk at USA kommer til å følge internasjonale lover, selv om de skulle komme til å stenge fengselet på Guantanamo Bay. Cheneys uttalelse var første gang han anerkjente å ha spilt en viktig rolle i CIAs bruk av kontroversielle forhørstaktikker, som bl.a inkluderer ”water-boarding”.

ABC – Cheney_Admits_Torture_Guilt

Cheney was key in clearing CIA interrogation tactics

Progressive Politics Examiner: The Constitution and Dick Cheney

Cheney approved severe methods of CIA

Cheney Admits He Authorized Torture Against Guantanamo Detainees

Cheney Takes Credit for Torture | Crooks and Liars

Bakenforliggende filosofi

Saken er den at vi nå lever i en ny verdensorden (NWO). En verdensorden som har blitt forsøkt utarbeidet i lengre tid. Den nye verdensorden er ikke noe konspirasjonsteoretikere maler frem eller noe som dagens maktelite er ved å konstruere og som skal skje en gang i fremtiden. Den nye verdensorden er her og nå.

Egentlig, filosofisk, så lang tid som mennesket har dannet hierarkier og på den måten bygget Babels tårn. Ser man på menneskets tidligere historie i f.eks Sørvest Asia, også kjent som sivilisasjonens vugge, ettersom det var her vår sivilisasjon, som nå har spredt seg globalt, stammer fra. Som man sier: mens Sørvest Asia står for historien, står Vesten for teknikken. Mens de første sivilisasjonene, jordbrukskulturene og de første byene, hadde flat struktur, så begynte hierarkiske samfunnsstrukturer, gjerne sentrert rundt templene, å forme seg omkring 6000 f.vt.

Det var i begynnelsen bystater, men imperialisme ble etter hvert standarden. Og da ikke aller minst med den semittisk-talende Sargon av Akkad som samlet alle de sumeriske bystatene og mer til under seg og dermed dannet verdenshistorien første multietniske imperium. Hver by hadde hatt hver sin gud, noe som kom til å endre seg ettersom den ene bystaten underla seg flere byer. Troen på en gud ble etter hvert vanlig. Samtidig gikk man bort fra å tilbe de mer fredeligere gudinnene, som ikke minst kjennetegnes ved å ha nær kontakt med plassen hvor de levende bor, verden eller jorden, gjerne moder jord, og gikk over til å tilbe himmelguder og mer verdensfjerne og kanskje aggressive guder som ville dominere verden via misjonering, kolonisering og drap av andre guder og gudinner.

Samtidig som hierarkiene begynte å reise seg gikk vi fra en syklisk til en lineær måte å tenke på. Vi begynte å akkumulere og sentralisere, noe som er en iboende kraft i alt tilstedeværende, og som er i motsetning til desentralisering og endring, som også er iboende krefter i alt tilstedeværende.

Universet går fra orden til kaos, fra sentralisering til desentralisering, en prosess som måles i entropi. Ting skapes og dør og blir stadig mer komplekse. Sentralisering og akkumulasjon, som er kjernen i hierarkier, er en bevegelse i motsatt retning og fremmer destruktivitet. Disse kreftene har kjempet i mot hverandre fra tidenes morgen hvor man har kampen mellom de to motpoler, gjerne sett på som kampen mellom natur og menneske, død og liv, kvinne og mann, det maskuline og det feminine, slik som med Ahriman og Ahura Mazda, Ying og Yang eller Anima og Animus.

Problemet oppstår der det ikke er noen balanse mellom disse. Renessanser, som blir sett på som perioder hvor de to linjer krysser hverandre, noe de jevnlig gjør opp gjennom menneskets sivilisasjonshistorie, blir sett på som perioder med materialistisk og spirituell likevekt og de mest skaperrike periodene i vår historie.

Det var bare et spørsmål om tid når vi skulle nå en global verdensorden. Men ingenting er så lineært at det ikke er noen omveier, nei, tiden eller historien ser langt mer ut som en spiral. Det var kamper om hvordan denne verdensstaten, denne globale ordenen, skulle fungere og hvem som skulle herske.

Vi husker kampene som herjet Europa på 1800-tallet mellom det mer orientalske i øst, ikke aller minst representert gjennom Russland, Ottoman, Tyske keiserrike og Østerrike-Ungarn, og det mer ”fremskittsvennlige” i vest, representert ved England, USA og til dels Frankrike. En kamp som ble stadig klarere ettersom industrialiseringen kom til, men som også kom klart og tydelig frem under reformasjonen og kampen mellom katolikker og protestanter. Kampen kan også sees på grunnlag av det østromerske riket, Bysants, og de kommende germanske vesteuropeiske rikene. Dette på tross av vår forståelse av historien er påvirket av hvordan vi har det i dag og dermed tilsløret av dette. Vi synes f.eks at England, som koloniserte og la planer om å erobre hele verden for på den måten å grunnlegge en anglo-saksisk verdensorden, representerer det frie. Men hvilken frihet hadde vell de som ble tvunget inn i en slik verdensorden?

Pax Britannica

Pax Britannica, som refererer til en periode av britisk imperialisme, fant sted etter slaget i Waterloo i 1815 og ledet til en periode av oversjøisk britisk ekspansjon og dermed til spredningen av engelsk språk, parlamentarisk demokrati, teknologi og markedsøkonomi basert på engelsk lov. Det var i denne tid moderne konspirasjonsgrupper dukket opp og hvor enkeltmennesker dannet dynastier slik som med Rothchild familien, verdens største bankerdynasyti. På slutten av perioden hadde først industriherrene, senere bankerne grepet all makt og dannet monopoler og fremveksten av karteller og andre prisregulerende avtaler, samt sentralisering av kapitalen fant sted.

Pax Britannica ble svekket av fallet for den kontinentale orden etablert av Wienerkongressen i 1814/15, da Napoleon etter et mislykket felttog i Russland led et endelig nederlag ved Waterloo i 1815. Rothchild skal da ha tatt over store deler av både den britiske og franske økonomien. Perioden blir markert med stadige kolonieventyr og konflikt mellom de ulike stormaktene i Europa. Ikke minst jakten etter kolonier i Afrika. Slavehandelen var under denne perioden på sitt værste. Pax Britannica ble ytterligere svekket etter dannelsen av nye nasjonsstater i Italia og Tyskland etter den Franko-preussiske krig, samt industrialiseringen av Tyskland og USA på 1870-tallet. Begge partene ble sterke konkurrerende krefter. Men markeringen for slutten av perioden kom først med den første verdenskrig.

På 1800-tallet var det et forslag om at enimperial føderasjon skulle overta for det britiske imperiet, men den første verdenskrig satte en stopper for videre diskusjon. Før krigen hadde man satt i gang en rekke med imperiale konferanser, samtidig som man hadde transformert det britiske imperiet til Commonwealth of Nations. Etter den andre verdenskrig ble de imperiale konferansene derfor skiftet ut med Commonwealth konferanser, som skiftet navn til Commonwealth Heads of Government møter i 1971.

Lionel Curtis og Lord Milner, kjent for Milner’s Kindergarten, en gruppe unge menn han ledet og som i noen tilfeller ble viktige figurer i driften av det britiske imperiet og for hans innflytelse i Sør-Afrika, gjennom hans nådeløse forsøk på å styrke det britiske hegemoni, arbeidet for å fremme ideen om et imperialistisk fellesskap gjennom deres Rhodes-Milner Round Table Groups dannet i 1909 og som frem til i dag arbeider for å fremme Commonwealth of Nations.

Etter å ha deltatt i den andre boerkrig, som ble utkjempet over hvem som skulle ha råderetten over de store gull- og diamantforekomstene i Sør-Afrika, og tjenestegjort som sekretær for Milner, arbeidet Curtis for et samlet selvstyrt Sør-Afrika, noe som fikk ham til å ville danne en føderal verdensregjering. Sammen med Milner gikk han i gang med å danne en føderal verdensregjering basert på en samling av det britiske imperiet og USA.

Den store åpningen mellom Storbritannia og USA, dannelsen av det såkalte angloamerikanske kompleks, hadde da funnet sted. Det ble knyttet bånd som den dag i dag er sterke. Britisk imperialisme hadde i det siste århundre ført til flere kriger og grusomme massemord, nå førte man dette videre gjennom å bygge opp et stadig bedre forhold til USA, som på mange måter kan sies å lede opp til første verdenskrig, som var en fortsettelse av Balkankrigene og Det osmanske rikets fall. Gamle nasjoner måtte knuses, andre bygges opp.

I 1910 dannet han Round Table og i 1919 ledet en delegasjon av britiske og amerikanske eksperter å organisere Royal Institute of International Affairs (RIIA), også kjent som Chatham House, under Fredskonferansen i Paris, en konferanse vinnerne av den første verdenskrig hadde organisert for å forhandle frem en avtale mellom de assosierte maktene og de slåtte Sentralmaktene.

Round table gruppene var forbundet til en hemmelig gruppe kalt The Society of the Elect, som den Sørafrikanske diamantbaronen og frimureren – Cecil Rhodes, som selvstendiggjorde det såkalt Rhodesia fra Storbritannia, satte opp. I likhet med Weishaupts – Illuminati hadde denne organisasjonen en hierarkisk struktur basert på den til jesuittene. General of the Society, en posisjon modellert på General of the Jesuits, var Rhodes selv, men med William Thomas Stead og Lord Rothschild som arvtagere. En utøvende komite kalt Junta of Three, inkluderte Stead, Milner aog Reginald Baliol Brett (Lord Esher), deretter var det en Circle of Initiates, som blant annet inkluderte Cardinal Manning, Lord Arthur Balfour, Lord Albert Grey og Sir Harry Johnston, og Association of Helpers, hvor den brede massen av samfunnet befant seg. Det var sistnevnte som i følge Carrol Quigley i Tragedy and Hope fra 1966 som utviklet seg til å bli Rhodes-Milner Round Table Groups.

Og selv om de i første omgang feilet, la de grunnlaget for fremtidige organisasjoner som Council on Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TC) og Bilderberg Group, en uoffisiell lukket årlig konferanse med rundt 130 gjester fra eliten som har til oppgave å fremme USAs diplomati.

Det er mange ofte motsetningsfylte visjoner av en verdensregjering, som spender alt fra det utopiske til det dystopiske. Fundamentalistiske kristne refererer til verdensregjering i apokalyptiske og dystopiske termer, men andre religioner, der i blant Bahai, ser det som en nødvendighet for å fremme fred. Termen Den nye verdensorden har blitt benyttet i ulike politiske kontekster. Ikke minst av George H. W. Bush i sin beskrivelse av den globaliseringsprosessen som nå foregår, en prosess som like gjerne kunne ha blitt kalt amerikanisering. Det er en unipolar verden og USA styrer med brutal væpna makt, ikke gjennom diplomati.

Pax Amaricana

Under det britiske hegemoniet utviklet USA nære bånd med Storbritannia. De mange likheter mellom de to imperiene gjorde dem til allierte og på mange måter kan man si at Pax Americana delvis ble bygget fra deler av Pax Britannica. I dag er det multinasjonale organisasjoner som International Monetary Fund (IMF) og Verdensbanken, North Atlantic Treaty Organisation (NATO), Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), United Nations (UN) som leder utviklingen. Dette er organisasjoner som på mange måter kan sies å fungere som verktøy for USAs makt.

Pax Amaricana plasserer med andre ord USA i den militære og diplomatiske lederrollen, som et moderne Romerrike, Mongolimerie eller et britisk imperium, forholdsvis basert på Pax Romana, Pax Mongolica og Pax Britannica. Det første globale imperiet var det spanske fra og med 1500-tallet. Deretter tok Holland og senere Storbritannia maktposisjonen. I dag er det USA.

Wolfowitz og andre neokonservative ble forfremmet til ledende poster under president Reagan. De var motstandere av den tidligere avspenningspolitikken overfor Sovjet og flere av dem dypt involvert i Iran-Contra skandalen, som sendte mange av de neokonservative rådgivere i Reagan regjeringen ut i kulden, eller de ble dømt ved den følgende rettssaken. Penger fra hemmelige våpenhandler med lederne i Teheran ble brukt, i strid med kongressens beslutninger, i den blodige krig mot Nicaraguas lovlige regjering.

De neokonservative gikk under jorden frem til de i Clinton-årene presset på for NATOs såkalte humanitære invasjon på Balkan, men hvor man gjorde som i så mange andre land, som vil si å knuse landet økonomisk, krige gjennom teppebombing av sivilbefolkning og infrastruktur, samarbeide med forædere og interne opprørere, overta kommunikasjonssystemet og propagandere for fred og demokrati, dele opp landet slik at det skulle bli lettere å styre og dømme alle som hadde stått i mot.

De neokonservative advarte om den kinesiske fare, men deres hovedinteresse var hele tiden Midtøsten. «If you can’t beat the evil, join it.» Det var det man gjorde med Kina. Man støttet Formosa, nåtidens Taiwan, med våpen og midler for at det skulle føre en håpløs krig mot Kina, som ikke fikk sete i FN, men hvor Formosa satt i stedet for, samtidig som man støttet kontraelementer i Kina og gjennomførte en rekke hemmelige og lyssky opperasjoner. De neokonservative formulerte samtidig en sterkt konfrontatorisk politikk overfor Kina og ønsket å gi Taiwan USAs fulle økonomiske og militære støtte.

Deres støtte til Israel var ubetinget, ettersom det for dem er den judeo-kristne budskapet som gjelder. Og det kristne forsvant antagelig før det hadde kommet, som vil si før kristendommen gikk fra sitt opprinnelige hjemland i øst til sitt nye hjem i vest, hvor den kom til å bli brukt til undertrykking av andre folkeslag.

De forestilte seg at USA ikke lenger behøvde å ta hensyn til lokale, islamske herskere for å sikre tilføringen av oljen. Målet var derfor å for en gang for alle å erobre Midtøsten. Det var kritikken av Bush og Powell for ikke å ha styrtet Saddam Hussein under Golfkrigen i 1991 som samlet de neokonservative i starten av 1990-tallet.

I sin prinsipperklæring uttalte PNAC at USA, etter å ha ført Vesten til seier i den kalde krigen, fremstår som verdens overlegne makt, men at Clinton-administrasjonen har hatt en usammenhengende politikk og at de konservative har unnlatt på en tillitsfull måte å fremme en strategisk visjon for Amerikas rolle i verden, og heller ikke framsatt veiledende prinsipper for amerikansk utenrikspolitikk.

Ifølge PNAC har ikke de konservative kjempet for et forsvarsbudsjett, som har kunnet opprettholde amerikansk sikkerhet, fremme amerikanske interesser i det nye århundre og gjort det mulig for USA å leve opp til sitt globale ansvar. De mener at nedskjæringene i utenrikspolitiske anliggender og forsvarsutgifter, manglende oppmerksomhet omkring statsledelsens redskaper og inkonsistent ledelse har gjort det vanskeligere å opprettholde amerikansk innflytelse rundt i verden.

USA lever, ifølge PNAC, av kapitalen, både de militære investeringer og de utenrikspolitiske landvinninger, som er bygget opp av de tidligere administrasjoner. Men USA har glemt de grunnleggende elementer av Reagan administrasjonens suksess, et militær som er sterkt og rede til å møte både nåværende og fremtidige utfordringer, en utenrikspolitikk som dristig og målrettet fremmer amerikanske prinsipper i utlandet og et nasjonalt lederskap, som aksepterer USAs globale ansvar.

Gruppen arbeider med andre ord for en videreutvikling av Pax Americana, som blant annet ble brukt i PNAC’s tekst Rebuilding America’s Defenses: Strategies, Forces And Resources For A New Century fra 2000, skissert av blant annet Dick Cheney, Donald Rumsfeld og Paul Wolfowitz og brukt for å beskrive en periode med relativ fred i den vestlige verden, som startet i slutten av den andre verdenskrig i 1945. En periode preget av at USA har hatt en dominant militær og økonomisk posisjon, samtidig som USA og dets allierte har vært involvert i ulike regionale kriger, som Koreakrigen og Vietnamkrigen, og har spionert og gjennomført hemmelige opperasjoner i ulike deler av verden.

Land som England, Russland, Kina, Italia og Frankrike har militærbaser utenfor deres territorium, men USA er alene ansvarlig for 95 prosent av de utenlandske basene. ”Med mer enn 2.5 millioner mennesker ansatte rundt om på planeten og med militærbaser spredd over hvert kontinent er det på tide å komme i klarhet med at vårt amerikanske demokrati har dannet et globalt imperium”, skrev Chalmers Johnson i hans nye bok Nemesis: The Last Days of the American Republic.

Joint Vision 2020, et dokument publisert i mai 2000 av det amerikanske forsvarsdepartement erklærte behovet for såkalt “full-spectrum dominance” på slagfeltet, som vil si over hele verden. Joint Vision 2020, som tar for seg de militære trusler som kan oppstå frem til 2020 og mulige svar på disse, danner grunnlaget for USAs militære doktriner. Målet er å få herredømme i vann, på land, i lufta og i rommet. USA har i offentlige kilder 737 baser i 130 land, selv om mange mener at det riktige antallet er over 1000, og har som mål å kunne angripe et hvilket som helst land i løpet av 5 minutter.

I følge Bush er man enten for eller i mot, noe som med et trylleslag gjorde et hvert tenkende individ med selvrespekt til en motstander av Bush regimet. Amerikansk utenrikspolitikk føler seg mer hjemme i kategorier som godt og ondt enn med det tradisjonelle europeiske diplomatiets vurdering av nasjonale interesser og det som er godt er det som USA for en hver tid forfekter. De som ikke støtter den nye verdensorden blir sett på som terrorister, det finnes til og med begreper som intellektuelle terrorister for folk som kritiserer dagens urettferdige og kyniske økonomiske verdenssystem, uansett hva de nå måtte kjempe for.

I følge Bush administrasjonen opererer terroristene globalt, er mindre motivert av et spesielt klagepunkt enn av et allment hat og har adgang til våpen som de kan bruke for å ta livet av tusener og enda flere dersom de skaffer seg masseødeleggelsesvåpen. USA må derfor, via en global allianse, komme dem i forkjøpet. Ved å beskrive utfordringen som så omfattende at det kreves omforent internasjonal handling for å møte den bekreftet Bush USAs støtte til en ny verdensorden med USA som leder slik Project for a New American Century (PNAC), en bevegelse som ønsker amerikansk hegemoni på kloden og som stort sett jobber i full åpenhet, arbeider for. FN er nå utfordret til å enes om et kontrollsystem som fjerner eksisterende masseødeleggelsesvåpen i Irak, og som også hindrer at de kan produseres på ny.

Mens NATO, som blir ledet av USA, blir brandet som fredsorganisasjon, noe som ikke minst har vist seg gjennom at Marrti Ahrtisaari, som jo vant fredsprisen denne gangen og som bl.a er kjent for å ha ført kampen for rivløselse av Kosovo fra Serbia, benyttet den for å fremme Finlands medlemsskap i NATO, blir mennesker som tidligere kunne ha gått for å være frihetskjempere nå, under den såkalte krigen mot terror, klassifisert som terrorister. Dette å på tross av at de tidligere trolig ville ha blitt kalt frigjøringshelter eller revolusjonære ettersom de kjemper for bedre forhold for de fattige.

Et fallende imperium

USA har vært aggressiv i de siste årene og først krig mot blant annet Afghanistan og Irak. Barack Obama, som lovet å føre en mykere linje, har plassert en rekke krigshauker i sin administrasjon, samt lovet å gjennomføre en like stor innsats i hjemlandet, internt i USA, som i de siste årene har blitt gjort i utlandet, slik som i de to allerede nevnte landene når det kommer til sikkerhetsspørsmål. USA, som har en stadig dårligere økonomi, befinner seg nå allerede i en slags kontinuerlig unntakstilstand hvor det samme militæret som har blitt brukt i kriger i utlandet kan bli bedt om å gjøre det samme i USA.

Krigen mot terror, som ikke synes å avta på tross av at det blir hevdet at den skaper fremfor hindrer terrorisme, er lite annet å se på enn et angrep på de av oss som forsøker å reise seg opp mot en stadige mer urettferdig og grotesk verden hvor gapet mellom fattig og rik kun blir større og hvor menneskets overgrep mot naturen blir stadig grovere. Og i denne kampen er alle midler tillatt, der i blant tortur. Det er ikke rart at en selvmordepidemi pågår blant veteraner fra Afghanistan og Irak. Aldri før har så mange forsøkt å begå selvmord. Det er hele 1000 selvmordsforsøk i måneden.

Så lenge Vesten, for Norge er nå å anse som en stat i USA – De de forenede stater, ødelegger folks kamp for demokrati over hele verden er det ingen grunn til å tro at ting skal kunne endre seg. Obama kampanjen kan rope så mye de vil om Change, Change og atter Change, men dette vil ikke endre noe tatt i betraktning av at flere av de verste krigshaukene har kommet med i den nye administrasjonen. Kampen er langt fra over og det er dette vi nå må overbevise folkene om – Ja, det er bra med en svart president i USA, men det vil neppe endre noe som helst.

Mens folkemeningen skifter, er USA permanent opptatt av å verne om frihet, demokrati og menneskelige rettigheter”, sa USA ambassadør til Norge John Doyle Ong. ”Man må nok tilbake til motstanden mot USAs krigføring i Vietnam for å finne like brede og sterke anti-amerikanske stemninger som nå”, sa Ole O. Moen, førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo, som mener at skepsisen i dag er tverrpolitisk og deles av folk som vanligvis ikke har samme kulturelle syn på USA. Kanskje kan det være en logisk forklaring på det. For som Bob Marley sa så godt: ”You can fool some people sometimes, but you can’t fool People all the time.” eller ”You can bully some people sometimes, but you can’t bully People all the time.”

Det at USA har en stadig dårligere økonomi er ikke det spott merkelig. Det vil skje det samme med USA som det skjedde med Babels tårn. Av naturlige årsaker blir det nødt til å falle. Det samme kan sies om dagens vekstøkonomi, som blir nødt til å lide samme skjebne, samt vår teknologi som går ut på beherskelse av naturen. Den eneste farbare vei er bærekraft og gjensidig hjelp mellom alle mennesker. Noe annet vil, uansett hvordan man vrir og vender på det, slå feil. Det man gjør mot andre gjør man også mot seg selv! Også det å bytte ut sin frihet med sikkerhet via å opprette en totalitær stat, slik man i dag ser det utvikle seg i Vesten gjennom alle mulige slags terrorlover, vil møte samme skjebne.

Benjamin Franklin – Wikiquote

· They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”

· Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.”

· Sell not virtue to purchase wealth, nor Liberty to purchase power.

”They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.”

”They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.”

”Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither.”

”He who would trade liberty for some temporary security, deserves neither liberty nor security.”
”He who sacrifices freedom for security deserves neither.”

”People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both.”


”If we restrict liberty to attain security we will lose them both.”

”Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.”

”He who gives up freedom for safety deserves neither.”

”Those who would trade in their freedom for their protection deserve neither.”

”Those who give up their liberty for more security neither deserve liberty nor security.”


I do not hesitate one second to state clearly and unmistakably: I belong to the American resistance movement which fights against American imperialism, just as the resistance movement fought against Hitler.

Paul Robeson

It’s very, very important to understand that war is the result of a flawed peace, and we must understand the systems that are at work here. You know, we must understand that the resistance movement in Iraq is a resistance movement that all of us have to support, because it’s our war, too.

Arundhati Roy

Resistance does not start with big words

But with small deeds […]

Asking yourself a question

And then asking that question to others

That is how resistance starts.

Remco Campert

Posted in Dagens kamp, Krigen mot terror, Tortur, USA | Merket med: | Leave a Comment »