Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Posts Tagged ‘pengestrømmer’

Oljefondet – hvor går vi hen?

Posted by Fredsvenn den april 15, 2009

Norge bruker 3 milliarder på å redde regnskogen, men minst 8 milliarder på å ødelegge den. ”Erik Solheim må feie for egen dør før han anklager de fattigste landene for å være de mest korrupte”, skriver Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge. ”Vi tar klimaendringene på alvor. Regjeringen har i dag fremmet en melding hvor vi legger opp til at det opprettes et nytt investeringsprogram innen miljøområdet. I tillegg skal vi sette i gang en bred klimautredning, og styrke satsingen på klimaspørsmål i Norges Banks eierskapsarbeid”, sier finansminister Kristin Halvorsen.

indianer21

indianer

Oljefondet har investert 36 millioner kroner i et israelsk selskap som produserer dronefly. De førerløse flyene ble brukt i krigen over Gaza. Men land-for-land rapportering og større åpenhet om kapitalstrømmer skal nå inn i eierskapsutøvelsen, med skatteparadis som begrunnelse. Oljefondet har nylig doblet investeringer i skatteparadis. Problemet er kun det at det virker som om verden, pga naturlige begrensninger, samt, og da ikke aller minst, korrupte og maktsyke politikere og kapitalister som arbeider hånd i hånd, eller skal vi snarere si som hånd i handske, går et skritt i riktig og deretter 10 skritt i feil retning … Det er ikke en positiv utvikling vi ser frem for oss. Herskerne vil fortsette en kasinokapitalisme og vekstøkonomi på tross av at alle oddsene står i  mot. Det er med andre ord enm sivilisasjonskrise vi ser utvikle seg fremfor oss – og det uten at noen tar tak i den …

Regjeringen har nå oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på forholdet mellom såkalte skatteparadiser og pengestrømmer, kapitalflukt, fra fattige land. Pengejegerne samles første gang i august, og skal avgi sin innstilling til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim neste sommer. Verdens samlede bistand er liten sammenliknet med penger som forsvinner ut av fattige land som følge av for eksempel korrupsjon og skatteunndragelse. Men det er verdt å merke seg at dette utvalget IKKE skal vurdere forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland!

I følge Solheim er dette først og fremst på grunn av at ”fattige land tappes for enorme verdier som gjemmes bort i skatteparadiser. Som en stor bistandsgiver kan vi ikke lukke øynene for dette. Jeg er stolt over at utvalget nå er på plass” og fortsetter med å si at ”Utvalget skal se på hvordan vi kan hindre at store beløp føres ut av landene og gjemmes bort i skatteparadiser. Dette er viktig i kampen mot fattigdom.”

Det offentlige ekspertutvalget ledes av professor Guttorm Schjelderup (Norges Handelshøgskole). Utvalget samler korrupsjonsjeger Eva Joly og øvrige norske eksperter innen internasjonal økonomi, korrupsjonskamp, fondsforvaltning og utviklingspolitikk slik som direktør Jon Gunnar Pedersen, direktør Odd-Helge Fjeldstad, førstestatsadvokat Morten Eriksen, generalsekretær Marte Gerhardsen, investeringssjef Lise Lindbäck, kommunalsjef Anne Fagertun Stenhammer, professor Alexander Cappelen og professor Ragnar Torvik.

Forvaltningen av oljefondet har fått noen kraftige skudd for baugen. Oljefondet sitter med et helt statsbudsjett i verdipapirer som knapt lar seg omsette. Dermed blir også verdifastsettelsen høyst usikker. Enorme summer har blitt borte i den pågående økonomiske krisen. Siden starten på 2008 har Oljefondet tapt et helt statsbudsjett. Mer enn all oppsamlet avkastning fra 1998 er borte. Den lange listen over negative nyheter knyttet til nasjonalskatten har gjort at nordmenns tillit til forvaltningen av oljemilliardene er svært lav. Ifølge en spørreundersøkelse foretatt av Visendi på vegne av DN.no har kun tre av ti tillit til at oljefondet blir forvaltet slik at pengene er tilgjengelige når landet trenger dem. Hele 45 prosent har ikke tiltro til at pengene vil være der i fremtiden. De unge har mest tiltro til at fondet blir godt forvaltet, mens menn har større tiltro enn kvinner.

Et skritt frem, et syvmilssteg tilbake

Hvem er skatteparadis? De fleste ser til OECD for å finne ut av dette. Derfor var det stor spenning knyttet til lanseringen av den reviderte listen over skatteparadis under G-20 møtet i London. Men skuffelsen ble tilsvarende stor når det viser seg at OECD fortsetter å definere ut verdens viktigste skatteparadis.

“Snillismen” i Norge

Stopp angrepet på Gaza – Trekk Pensjonsfondets investeringer ut av Israel!

Dagens økonomiske krise

I orden at oljefondet øker i skatteparadis?

Oljefondet syltes ned i paradis

De mest korrupte

Hvor vanskelig er det?

Mylder – Oljefondet

Temasider : Oljefondet – RORG-samarbeidet

Oljefondet i skatteparadis – RORG-samarbeidet

Oljefondet: U-land opp i røyk – Norwatch

Krev gransking av Oljefondet | Facebook

Reklamer

Posted in Økonomi, Norge | Merket med: , , , , | Leave a Comment »