Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Posts Tagged ‘Ytringsfrihet’

Mer om Iran

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juli 10, 2009

Mediene renner over av stoff om Iran hver dag. Det er avgjort begrenset ytringsfrihet i landet, og selv om det avholdes valg, settes grenser for de alternativer en kan velge mellom.

Vi ville ikke trives med et slikt system. Ytringsfrihet og frie valg er viktig. Ikke like viktig som mat, arbeid og tilgang på helsevesen. For dem som mangler disse elementære godene, er ytringsfrihet desserten. Likevel er ytringsfrihet viktig.

Men la oss tenke et øyeblikk: Hvorfor har det aldri vært store gatedemonstrasjoner blant USAs beste allierte i den muslimske verden, som Saudi Arabia og Egypt? I disse landene er det vist ved meningsmålinger at befolkningen er ytterst kritisk til USAs politikk. I frie valg ville de få sterkt USA-kritiske regjeringer. Men der har det aldri vært rapportert noen store demonstrasjoner mot regjeringene. Det ville aldri bli tillatt. Ytringsfrihetens kår er åpenbart enda mer innskrenket der enn i Iran.

Men nå er det altså Iran som skal demoniseres. Ikke fordi Iran har mindre ytringsfrihet enn Egypt og Saudi Arabia, men fordi landet er sterkt kritisk til Israel og USA. Mediene følger lydig opp, som det Sigurd Allern kalte «flokkdyr».

Det som rapporteres fra Iran er ille. Men mens vi bombarderes med negative nyheter derfra, er det sunt å holde hodet klart og se rapportene i et større perspektiv.

Det er en rekke land med udemokratiske styrer, ikke minst blant USAs allierte. I ulike perioder utnevner USA en statsleder til sjefsdjevel, og mediene følger lydig opp med negative reportasjer dag etter dag. Da USA ville beholde Panamakanalen etter avtalens utløp, var det Noriega, og mediekampanjen legitimerte militær intervensjon. Den neste var Ghadafi, hvor kampanjen legitimerte amerikansk bombing som bl.a. drepte et av Ghadafis barn. Og så var det selvsagt Saddam Hussein, hvor det krevdes en lang og grundig demonisering før amerikanernes angrep (det ville vært minst like lett å demonisere Saudi Arabia, hvis det hadde passet USAs interesser).
Denne gang er det altså Iran. Mediene er samlet. Hovednyhet i NRKs nyheter kl. 23 i går var at «et nettsted» hevdet at valgdeltakelsen i mange byer var over 100 %. Det illlustrerer hvordan normal kildekritikk nå anses fullstendig unødvendig i «den gode saks» tjeneste.

Ingen i Vesten vet om det offentliggjorte valgresultatet er korrekt. De fleste i Iran vet det heller ikke. Man vet stemningen blant de en kjenner, noe som ofte kan slå feil ettersom man ofte er tlbøyelig til å dele livsanskuelse med dem man kjenner.

Den beste kilden til å bedømme valgresultatet er trolig en meningsmåling før valget som ble arrangert av det uavhengige amerikanske New America Foundation, utført av et iransk meningsmålingsinstitutt som har fått priser av både BBC og ABC News. Denne meningsmålingen stemmer godt med det valgresultatet som er offentliggjort. De eneste grupper hvor Moussavi lå over eller likt med Ahmadinejad var studenter, akademikere og de med høyest inntekt. (Dette stemmer godt med det jeg så Trond Linstad hevde i to aviser.)

Denne meningsmålingen ble trapportert i Washington Post etter valget, men er jo ignorert i de dominerende mediene. Pakistans tidligere militærsjef, general Mirza Aslam Beig, sier at ”The documents prove that the CIA spent 400 million dollars inside Iran to prop up a colorful but hollow revolution following the election.” Vårt kjennskap til CIA gjør ikke dette usannsynlig. En bra artikkel om saken ble skrevet av Paul Craig Roberts, som var visefinansminister under Reagan.

Thoughts on Iran election protest coverage

We cannot understand Iran’s current events in a vacuum — the essential background includes the U.S. role there in the coup to remove Iran’s Prime Minister in 1953, support for the Shah (a brutal dictator), arming both sides in the Iran / Iraq war, the Iran / Contra scandal, and more. Compared to other equivalent sized protests around the world, the current protests and election in Iran are receiving highly disproportionate coverage from our news media and commentary from our politicians. It is in the interests of our system to present a narrative in which the protesters not only want «democracy» but also are «pro-Western.» The news uses the story to reaffirm the idea that the U.S. is the force for democratizing the world and the people desperately want what we want for them despite their authoritarian government.

Iran is not a democracy but neither is the U.S. We are both countries have corrupt systems in which all of the political parties use the word «democracy» to mean something it does not. You can not have democracy where the true people holding power are unelected, where secret police are above the law, where there are no international observers of the elections, where it requires massive funding to be a candidate, where entire demographics are disenfranchised, where there are no instant run-off elections, where the system is winner take all, where politicians once elected can ignore their promises during the campaign and go against what the majority want.

Whatever plays out in Iran, we should focus on our own lack of democracy instead of theirs.

by: Nick Cooper

”What is there about the Iranian election of June 12 that has led to it being one of the leading stories in media around the world every day since?”

Killing Hope – The Anti-Empire Reportwww.killinghope.org

July 3rd, 2009 by William Blum

“Change for the poor means food and jobs, not a relaxed dress code or mixed recreation… Politics in Iran is a lot more about class war than religion.”
Financial Times Editorial, June 15 2009

Global Research – Iranian Elections: The ”Stolen Elections” Hoax

by Prof. James Petras

Published on Monday, June 22, 2009 by TruthDig.com

Iran Had a Democracy Before We Took It Away

by Chris Hedges

Tehran and Tegucigalpa: A tale of two capitals

A tale of two trains

The Iranian People Speak

U.N. Atomic Energy Chief Says Iran Wants Bomb Technology

The «Bomb Iran» contingent’s newfound concern for The Iranian People

The Iranian Uprising is Home Grown, and Must Stay That Way

Avaaz.org – Iran Break the Blackout

Avaaz.org – Iran: Stop the Crackdown

Posted in Iran | Merket med: , , , , | Leave a Comment »

USAs arbeid for å fremme uttrykksfrihet, eller …

Posted by Sjur Cappelen Papazian den juni 4, 2009

Microsoft annonserte nylig at de ville stanse MSN å fungere i Kuba, Iran, Syria, Sudan og Nord Korea for å oppfylle forbudet pålagt av USA. Selskapet blir med andre ord manipulert av visse (USA) politiske krefter. Man kan jo lure på hva det hele skal være godt for. Det kan minne om at USA forsøkte å redusere al-Jazeeras ytringsfrihet.

Det arabiske TV selskapet i Qatar har vunnet flere priser for å ha praktisert ytringsfriheten, på tross av at dette flere ganger har ført til voldsomme reaksjoner fra USA. For eksempel har flere al-Jazeera kontorer blitt sprengt i lufta (al-Jazeera bombing memo) og flere journalister blitt drept (Killing of Tareq Ayyoub) eller arrestert (Detention of Sami Al Hajj). I følge den ledende mediaspesialisten Hugh Miles, forfatter av al-Jazeera: How Arab TV News Challenged the World, kan al- Jazeera bli en frihetskjemper mot USAs press mot den. I følge Miles: ”Jeg støtter al-Jazeera ettersom al-Jazeera har gjort mer for å fremme demokrati i Midtøsten enn noen annen, og helt sikkert mer enn den amerikanske regjeringen har gjort. Jeg synes det er merkerlig at folk refererer til al-Jazeera som et terroristnettverk ettersom dette ikke kan være lenger fra sannheten.”

“Jeg motsetter meg at mine skattepenger går til å støtte et regime som ikke støtter ytringsfrihet og pressefrihet – Det er en skam…” var et svar fra en amerikansk deltager under en debatt kalt Closing Al-Jazeera Office or Blocking News from Iraq? på IslamOnline.net om avgjørelsen tatt av Iraks interimregjering om å stenge al-Jazeera kontoret i Irak i en måned. Mange av deltagerne hevdet det var på grunn av at man ønsket å skjule de brudd på menneskerettighetene og internasjonal lov utført av koalisjonstyrkene og den pro-amerikanske interimregjeringen.

I november 2003 besluttet det USA-innsatte styringsrådet i Irak å stenge kontoret til den arabiske tv-kanalen al-Arabiya i Bagdad. Bakgrunnen var at kanalen gjenga en tale av Saddam Hussein der det ble oppfordret til motstand mot de amerikanske styrkene. USAs forsvarsminister har benyttet anledningen til å lange ut mot kanalen med påstand om at den er motstander av okkupasjonsregimet. Som om det skulle ha noen betydning: Kritiske stemmer sensureres som en del av USAs krig. I en slik situasjon er alle kritiske rapporter om situasjonen i Irak uhyre viktig.

msn

Posted in USA, Ytringsfrihet | Merket med: , , , , , , , | Leave a Comment »

USAs fengselsindustrielle kompleks

Posted by Sjur Cappelen Papazian den desember 20, 2008

USA har to millioner mennesker i fengsel, noe som tilsvarer halvparten av Norges befolkning. Dette bekymrer forkjempere for menneskerettigheter og ytringsfrihet. Ikke noe annet industrialisert land har en så høy fengselsrate. Mot slutten av 1999 var tallet på 476 personer i fengsel pr. 100.000 innbyggere, i dag er trolig tallet enda høyere. De aller fleste av dem er svarte menn. Det er et stort utslag av rasisme og på tross av USAs neste president delvis er svart så vil dette neppe endre situasjonen stort.

picbarcodeinmate8k

Bilder

picontrial-splash

Public Enemy – RBG: Slavery Days

Det er mulig å se de dramatiske tallene i flere perspektiver: som et vellykket rettssystem hvor forbrytere effektivt blir satt bak lås og slå, eller som en samfunnsmessig krise hvor svære folkegrupper må tilbringe livet bak murene. Det er sistnevnte innfallsvinkel som menneskerettighetstidsskriftet Index on Censorship benytter seg av. På 25 år er tallet på innsatte i USA firedoblet. Det blir nå stilt spørsmål ved hvilken politikk som ligger bak og hvilke rettigheter de mange som holdes innenfor har. Spørsmålet om ytringsfrihet for to millioner mennesker er f.eks. ingen bagatellmessig sak.

Kompleksiteten i spørsmålene rundt menneskerettigheter og ytringsfrihet er betydelig endret, skriver tidsskriftet på lederplass. Med oppløsningen av Sovjetunionen var det lett å tro at den frie verden hadde vunnet og at sensur tilhørte fortida. Slik ble det ikke, men dagens stridsspørsmål er mye vanskeligere, mye mer nyanserte og ikke så iøynefallende som tidligere. Som eksempel nevnes USAs voldsomme fangevekst.

Randall G. Shelden, professor i jus ved universitetet i Nevada, hevder i en oppsiktsvekkende artikkel at det amerikanske fengselssystemet i dag har flere likhetstrekk med de sovjetiske fangeleirene. Han skriver at begrepet gulag, som først ble allment kjent igjennom Aleksander Solsjenitsyns bok Gulagarkipelet i 1970, ikke er så fjernt fra det enorme nettet av fengsler som i dag finnes i USA. Han hevder også at behandlingen av fangene har flere trekk felles med de sovjetiske leirene. En allmenn voldskultur preger miljøet i fengslene, det er fysiske overgrep og en rekke brudd på menneskerettighetene, videre mangel på medisinsk hjelp, få utdanningstilbud og tvangsarbeid.

Krigen mot narkotika ble lansert midt på 1970-tallet. Med denne kampanjen begynte tallet på innsatte å vokse. Kritikere av denne storstilte kampanjen hevder at den automatisk ble rettet mot fattige og minoriteter, med den følge at fengslene nå er fylt opp av svarte gettobeboere som har forbrutt seg mot narkotikalovgivningen. Enkelte hevder også at lovgivningen ilegger ekstra streng straff på omsetning av narkotikatyper som finnes i svarte miljøer. Et eksempel er at straffen stoffer for bruk og salg av crack er strengere enn for bruk og salg av kokain i pulverform. I løpet av tiåret fra 1980 til 1990 ble antallet narkotikaarresterte med minoritetsbakgrunn tredoblet. En måte å se dette på er som en kontroll av såkalt ”overflødig befolkning”, de som ikke klarer å komme seg opp og fram i et konkurransepreget samfunn.

I tillegg kommer CIA ”kontroll” over import og eksport av narkotika, som går inn i en svart økonomi CIA har av midler slik at de ikke trenger å vinne gjennom sakene de arbeider med via Kongressen, til USA fra Columbia og Afghanistan, som etter invasjonen og USAs okkupasjon har rekordstore avlinger. Narkotika utgjør i till egg en stor del av USAs nasjonale økonomi. DEA offiserer har flere ganger klaget over at saker de arbeider på blir fratatt dem og forblir uløst og at flere tråder innen narkotikahandelen fører mot den amerikanske regjering. På 1970-tallet var det 300.000 narkomane, men da grupper som Black Panters og andre minoritetsgrupper ble for sterke til å bli undertrykt, gikk man i samarbeid med mafiaen om å knuse de fargedes bydeler gjennom å forsyne dem med billig narkotika. På et par tre år gikk antallet narkomane opp til 3 millioner mennesker. De som sitter i fengsel er små lokale langere, mens de store fiskene slipper ut av nettet.

Kriminalitet lønner seg. På en bisarr måte har dette uttrykket fått full gyldighet i dagens USA. Fengsel er en blomstrende business. Arbeidsplasser i slike institusjoner er den hurtigst voksende sysselsettingen i USA. Bare i Texas er mer enn 42.000 mennesker ansatt i fengselsetaten. Fortjeneste er å hente på en rekke felt: for arkitekter, entreprenører, møbelprodusenter, telefonselskaper, ferdigmatleverandører, vaskerier og vaktselskaper. Finansieringsselskapet Merill Lynch reklamerer med positive utsikter og ventet kursoppgang for bedrifter knyttet til fengselssektoren.

Det fengselsindustrielle kompleks kaller professor Shelden USAs moderne fengselssystem. Akkurat som president Dwight Eisenhower i sin avskjedstale i 1960 advarte mot veksten i det militærindustrielle kompleks basert på frykt for kommunismen, vokser i dag fengselsindustrien basert på frykten for kriminalitet. USA har langt på vei har privatisert strafferettspleien, noe som innebærer en intens lobbyvirksomhet overfor politikerne for å få dem til å gå inn for strengere straffer. Bygging og drift av fengsler blitt Big Business. Private fengselsentreprenører bygger primitive anstalter og tjener seg søkkrike i et samfunn som prioriterer straff og hevn framfor forebygging og rehabilitering. Det er store penger å tjene på å huse en 18-åring i 60 år når staten betaler … Det er en frastøtende tanke at noen skal tjene store penger på at andre mennesker berøves friheten.

Økt satsing på samfunnstjeneste, flere på alternativ og åpen soning, mer bruk av betinget straff, innskrenkning av varetektsbruken og framskutt løslatelse (å la alle slippe ut noen dager før tida), er effektive virkemidler. En endring i straffenivået for narkotikakriminalitet ville krympet soningskøene betydelig. Men det er det neppe noen politiker som våger å gå inn for.

”From the hour of my first imprisonment in a filthy county jail I recognized the fact that the prison was essentially an institution for the punishment of the poor, and this is one of many reasons why I abhor the prison, and why I recognize it to be my duty to do all in my power to humanize it as far as possible while it exists, and at the same time to put forth all my efforts to abolish the social system which makes the prison necessary by creating the victims who rot behind its ghastly walls.”

– Eugene V. Debs, from the essay, «Walls and Bars», 1926.

List of U.S. state prisons

Supermax

Prison-industrial complex – SourceWatch

CRG — The Prison-Industrial Complex and the Global Economy

NationMaster – Encyclopedia: Prison industrial complex

Noam Chomsky on Drugs

Drug War Industrial Complex Interview with Noam Chomsky

US Government the World’s Leading Drug Peddler

Sourcewatch – War on drugs

Immigrants Drive Prison Profits

Mumia Abu Jamal: Either Life Sentence or a New Hearing

Toward Freedom – A Call to Fight the Prison/Industrial Complex

Dissident Voice : Organizing to Abolish the Prison-Industrial Complex

Critical Resistance

Public Enemy – RBG Slavery Days

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, Militærindustrielle kompleks, USA | Merket med: , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment »

USAs fengslsindustrielle kompleks

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 24, 2008

picbarcodeinmate8k

picontrial-splash

Public Enemy – RBG: Slavery Days

Posted in Fengselsindustrielle kompleks, Menneskerettigheter | Merket med: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »