Nyheter for aktivister

Fremtiden avhenger av deg!

Radioaktive kriger i dag: Uranvåpen i Afghanistan, Irak og Balkan

Posted by Sjur Cappelen Papazian den november 13, 2009

Folkemord

Bernard Lewis Speaking on Armenian Allegations

Condoleezza Rice denies the Armenian genocide

ataturkimg.33216_t

folkemord

armenia 1743365658_bb00eaaadf_o

albert bush-armenia

albert bush-iraq2

ataturkimg.33212_t

Det 20-ende århundrets første folkemord var den krig og de massakre, samt konsentrasjonsleire, som foregikk i Namibia i det forrige århundre. Hele to tredeler av befolkningen i den sentrale og sørlige delen av landet mistet livet. Det er en uhyggelig kontinuitet i språk og tenkemåte fra den tyske kolonihærens massedrap i Namibia til nazistenes forsøk på å utrydde Europas jøder 35 år senere.

Mens den første verdenskrig raste i Europa, gikk tyrkiske myndigheter systematisk til verks for å utrydde den armenske minoriteten på i overkant av to millioner mennesker. Dette var etter århundrer med undertrykkelse, utbytting og masakre.

Armenia, som oppsto fra det tidligere Urartu, også kjent som Ararat, er denne sivilisasjonens opphav. Dagens Armenia, en av verdens eldste nasjoner og den første kristne nasjonen, utgjør bare en liten del av armenernes historiske landområde, som strakte seg over området mellom Svartehavet, Det kaspiske hav og Middelhavet.

USAs ambassadør i det ottomanske riket den gangen, Henry Morgenthau, refererte til overgrepene som «destruksjonen av den armenske rasen rasen» og «drapet på en nasjon». I en rapport til Washington beskrev han det han så: – Fingernegler ble trukket ut, lemmer revet fra hverandre, tenner slått ut, neser knust og koner og døtre voldtatt foran sine mishandlede menn.»

Den polsk-jødiske juristen Raphael Lemkin introduserte under den annen verdenskrig begrepet folkemord, som ifølge Lemkin besto i å drepe andre mennesker på grunnlag av hva de var, for eksempel trosretning, etnisk tilhørighet, seksuell legning eller kjønn, og ikke på grunn av noe de hadde gjort, som for eksempel å gjøre opprør eller revolusjon.

Etter å ha vist interesse for folkemordet på armenerne og det jødiske holocaust ville Lemkin lage en lov som kunne vise at systematiske drap på mennesker på grunn av rase, tro eller religion var en forbrytelse som overgikk alle andre forbrytelser en stat og dens innbyggere kunne gjøre seg skyldig i. Loven, som fikk gjennomslag som en del av folkeretten i FN i 1948, skulle forhindre slike grusomheter fra å skje igjen.

Dagens tyrkiske myndigheter bestrider fortsatt at det dreide seg om et folkemord , og reagerer med sinne og opphisselse overfor land som hevder noe annet. Den verdensberømte tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk, som ble den første tyrkiske person til å vinne en Nobelpris, har blitt forsøkt tiltalt for å ha «fornærmet Tyrkias identitet». Hans forbrytelse var å påpeke at ingen i dagens Tyrkia våget å diskutere folkemordet på armenerne. Han ble utsatt for en hatkampanje som tvang ham til å flykte fra landet, men returnerte senere i 2005 for å møte anklagen mot ham. I et intervju med BBC News uttalte han at han ville forsvare ytringsfriheten, noe som var Tyrkias eneste håp for å komme over historien: ”Hva som skjedde med de ottomanske armenerne i 1915 var en viktig sak som lå gjemt fra den tyrkiske nasjonen; det var tabu. Men vi må kunne tale om fortiden.”

Anklagene mot Pamuk ble droppet den 22. januar 2006, men allerede i september ble den tyrkiske forfatteren Elif Şafak tiltalt for å ha skrevet en roman med en fiktiv karakter som diskuterte folkemordet. Anklagen var at det var en fornærmelse av tyrkiskheten under Artikkel 301 i den tyrkiske kriminalloven.

I læreplanen i Brandenburg, Tyskland, blir massakrene på armenere i det osmanske riket fra 1915 til 1918 omtalt som folkemord (Genozid). Formannen i den tyrkiske forsamling i Tyskland, Kenan Kolat, som sier han bekymrer seg for tyrkiske skolebarns velferd hevder i den tyrkiske avisen Hurriyet at dette setter de tyrkiske elever under et psykologisk trykk, noe som virker inn på deres skolemessige prestasjoner og setter den indre fred i fare. Han vil derfor ta kontakt med ministerpresidenten i Brandenburg og be ham om å stryke disse anklagene fra læreplanen. Også det planlagte minnesmerket over Potsdam-presten Lepsius, som dokumenterte folkemordet, vil Kolat forhindre – brev til Angela Merkel er allerede avsendt.

Den såkalte «amerikaniseringen av Holocaust» har pågått lenge, noe den amerikanske statsviteren Norman G. Finkelstein, kjent for bøker og artikler om Israel-Palestina-konflikten og for sin kritikk av det han oppfatter som visse politiske organisasjoners og partiers utnyttelse av holocaust, skriver om i sin bok Holocaustindustrien, hvor hovedtesen er at holocaust brukes som ideologisk våpen og økonomisk melkeku for jødiske interessegrupper. «Aldri igjen» har vært et mantra som i årevis var gjentatt av amerikanske politikere, fra presidenten og nedover.

Finkelstein hevder at man ved å institusjonalisere Holocaust inn i et utall konferanser, museer, bøker, filmer, minnesmerker, professorater og en evig mediedekning har gjort jødenes lidelser under nazismen til noe unikt og mystisk, overordnet alle andre folkemord i historien, og at dette har blitt en moralsk kapital som har gitt skyldfrihet. Han hevder at “svindlerne” har skapt dogmet om Holocausts singularitet for å sikre sine interesser og har pekt på at ingen andre folkemord, selv folkemord som er større i omfang, får en slik oppmerksomhet. Israel har nokså konsekvent og systematisk motsatt seg alle forsøk på å anerkjenne folkemordet på armenerne under Første verdenskrig som en begivenhet i samme kategori som nazistenes folkemord på jøder under Andre verdenskrig. Dette på tross av at dette folkemordet sto modell for nazistenes jødeutryddelser.

Et kjent sitat vedrørende det armenske folkemordet er da Adolf Hitler uttalte “Hvem, etter alt, taler i dag om tilintetgjørelsen av armenerne?”, mens han forsøkte å overbevise sine kollegaer om at en jødisk holocaust ville bli tolerert av Vesten få dager før han inntok Polen.

Mens Tyskland for lang tid siden har vedkjent seg Holocaust har Tyrkia ennå langt igjen for å anerkjenne folkemordet og innføre menneskerettigheter i landet. Både USA og Israel har benyttet seg av dette til egen vinning. Da Tyrkia ikke vile åpne opp for transport av amerikanske våpen som skulle bli brukt mot Irak i den nylige Irak krigen, så truet USA med at man ville anerkjenne folkemordet mot armenerne, og da Tyrkia under WEF-møtet i Sveits, som fant sted under Gaza krigen, kritiserte Israel så truet Israel med å anerkjenne folkemordet mot armenerne. Man kan med andre ord si at Armenia har blitt brukt som en fotball i det store spillet om fortsatt drap på uskyldige mennesker.

Tyrkia og Armenia har nå, med sveitsisk meklerhjelp, undertegnet en avtale med Armenia som sier at de to nabolandene skal gjenopprette diplomatiske forbindelser. Tyrkia, som vil bli nødt til å anerkjenne folkemordet og som nå har sagt ja til å nedsette en kommisjon, må nå gjenåpne grensen, som har vært stengt siden 1993 grunnet strid om enklaven Nagorno-Karabakh. Forhåpentligvis klarer disse to nasjonene å være venner slik at man ikke kan true med å anerkjenne folkemordet for på den måten å presse Tyrkia til å være med på mer brutalitet. Sagt skal det være at Tyrkia for tiden også har nærmet seg Iran, Syria og palestinerne (landet har i de siste tiårene vært en av Israels hovedallierte), samt gått til rettsak mot Ergenekon nettverket, som består av CIAs tidligere lakeier i landet, og har sluttet fred med flere grupper innen KKP. Endelig ser det ut til at Tyrkia har løsnet sine bånd til Vesten og nå går i riktig retning.

I over 90 år har Armenia arbeidet for å få Tyrkia til å anerkjenne folkemordet på armenerne. Ikke kun for sin egen del, foruten å stanse andre mulige folkemord. Man vil ikke ha noen folkemord. Konflikter må løses på en ny måte. Landet ser derfor med stor gremmelse på hva som nå har funnet sted i Irak.

En annen allianse

Den 7. oktober 2002 signerte presidentene i Armenia, Hvite Russland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russland og Tajikistan en avtale i Tashkent og Collective Security Treaty Organisation (CSTO) var blitt skapt. Nåværende medlemmer er Armenia, Hvite Russland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russland, Tajikistan og Uzbekistan. I 2007 foreslo CSTO generalsekretæren Nikolai Bordyuzha at Iran kunne bli med i CSTO ettersom ”CSTO er en åpen organisasjon. Hvis Iran søker i henhold til vårt charter vil vi vurdere søknaden.” Dette ville i tilfelle være det første landet utenfor de tidligere Sovjet republikkene til å bli medlem av organisasjonen. I 2007 signerte CSTO en avtale med Shanghai Cooperation Organisation (SCO), grunnlagt i 2001 av Kina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russland, Tajikistan og Uzbekistan, i Dushanbe for å utbedre samarbeid rundt sikkerhet, forbrytelser og narkotikatrafikk.

Den 29. august 2008, tre dager etter at Russland hadde anerkjent uavhengigheten til både Abkhazia og Sør Ossetia, annonserte Russland at det ville søke om CSTO anerkjennelse for begge landene. Etter krigen i 2008 har Sør-Ossetias uavhengighet blitt anerkjent av Den russiske føderasjon og Nicaragua, og også Venezuela og Hvite Russland har tatt til orde for anerkjennelse, selv om de offisielt ikke har anerkjent uavhengigheten. Sør-Ossetia anerkjennes også av de internasjonalt ikke anerkjente statene Abkhasia og Transnistria.

USA, Russland og Iran – Hvor går veien nå?

Store ting i emning i det sørlige Kaukasus « Blikk – Nyheter for aktivister

Demonstrasjon mot apartheidmuren lørdag den 14. november

DU The Facts

depleted-uranium

depleteduraniummap


Part 2 The EFFECTS of DEPLETED URANIUM in IRAQ movie

Part 2 – The Effects of DU in Iraq

Utarmet uran

Folkemord betyr utryddelsen av en menneskegruppe. Utarmet uranvåpen er et folkemordsvåpen. De rammer en hel befolkning uten å diskriminere og rammer til og med dets genetiske materiale. Gruppen som skades er dem som inhalerer eller fordøyer støvpartiklene. Denne gruppen er ikke begrenset av politisk tilhørighet, nasjonalitet, religion eller etniske tilhørighet. På tross av dens geografiske begrensning og uansett om den skulle være ment å ramme en spesiell gruppe så finnes det ikke noen grenser som kan forhindre dets naboer fra å dele dens tragiske skjebne. Utarmet uranvåpen utgjør derfor både en forbrytelse mot befolkningen i området hvor den blir brukt og mot menneskeheten generelt.

Professor Katsuma Yagasaki, forsker ved Ryukyus University, Okinawa, konkluderte i sin tale under Hamburg Uranium Weapons Conference i oktober 2003 at mengden utarmet uran USA antas å ha brukt i den første Golfkrigen radiologisk tilsvarer 83.000 Nagasaki bomber, at 2003 Irak-krigen tilsvarer 250.000 Nagasaki bomber og at de siste fem amerikanske kjernefysiske krigene, som vil si Gulf krigen, Balkan-krigene, Afghanistan-krigen og Irak-krigen, til sammen tilsvarer den radiologiske strålingen til hele 400.000 Nagasaki bomber.

USA og Storbritannia har brukt hundrevis av tonn med radioaktivt utarmet uran ammunisjon, samtidig som disse to landene ikke har gjort noe for å rydde opp i det dødelige avfallet de har forårsaket. Samtidig som de fungerer som planetens kjernefysiske politi har USA og Storbritannia med andre ord blitt to av verdens største kreftfremkallende radioaktive utarmet uran støvforurensere.

Da en atombombe ble sluppet av USA på byen Hiroshima og en annen bombe på byen Nagasaki tre dager senere omkom hele 170.000-250.000 mennesker umiddelbart, noe som sjokkerte verden med god grunn. Når den amerikanske forurenser Irak og andre steder med utarmet uran lager ikke dette overskrifter på tross av at resultatet når alt kommer til alt er langt verre. Takket være de mange tonn av utarmet uran som har falt under begge Gulf krigene har nasjonen Irak blitt ødelagt av en usynlig demon. Sakte blir et land som en gang var fruktbart, en oase mellom de to gamle elvene Eufrat og Tigris, sivilisasjonens vugge, ødelagt av et av de verste masseødeleggelsesvåpnene i verdenshistorien – så langt.

Både amerikanske militære og andre offentlige etater kjenner til helse- og miljørisikoen, men ignorerer det fordi det hjelper dem å vinne kriger og fordi det er en måte å kvitte seg med giftige radioaktive uranavfallsprodukter som er et resultat av anrikingsprosessen av uran til bruk som drivstoff i kjernefysiske reaktorer og atombomber. Mens soldater blir bedt om å holde seg borte fra dødelige steder leker irakiske barn uvitende i det radioaktive støvet. De amerikanske okkupasjonsstyrkene har fått ordre om ikke å være i nærheten av steder der kuler av utarmet uran har blitt brukt, men ingen har tatt seg bryet med å advare sivile om farene. U.N. Environmental Program (UNEP) ba, like etter Gulf-krigen, om at helse- og miljøeffektene måtte bli undersøkt så raskt som mulig, men ingenting har blitt gjort. Utbrente radioaktive tanksvrak og utbombede bygninger er fortsatt der.

Ifølge en rapport til USAs kongress skrevet av et vitenskapelig panel nedsatt av den amerikanske kongressen og publisert den 18. november 2008 lider minst en fjerdedel av de 700.000 amerikanske soldatene som deltok i krigen i 1991 av det såkalte Gulf War syndrome (GWS) eller Golfkrigen sykdom (GWI). Til sammen er hele 450.000 til 700.000 amerikanske veteraner som returnerte fra Golfkrigen i 1991 forgiftet av utarmet uran. Av disse lider 250.000 av funksjonshemminger og over 10.000 har dødd av mystiske sykdommer, og da spesielt av kreft, nevrologiske sykdommer og immunsvikt sykdommer per april 2005. Det har blitt anslått at opp til 40.000 til 80.000 flere vil dø i de neste 20-30 årene på grunn av effektene av utarmet uran. Det ar kun rundt 150 amerikanske soldater døde under selve kampene i Golfkrigen gjør at motstanden mot krigen blir liten. Dette på tross av at langt flere dør i stillhet i etterkant av krigen.

På en 2002 pressekonferanse i det britiske parlamentet uttalte major Doug Rokke, som ledet den amerikanske hærens undersøkelse av utarmet uran under den første Gulf-krigen, at han allerede hadde advart den første Bush-administrasjonen i 1991 om helserisikoen ved bruk av utarmet uran ammunisjon. Ingen av hans advarsler om bruk av utarmet uran har det blitt tatt hensyn til.

I en av sine uttalelser sa Ray at fortsatt bruk av slik ammunisjon er en krigsforbrytelse som bør stoppes umiddelbart. ”Hvis man bevisst tar radioaktivt avfall og dumpe det på steder rundt om i verden hvor barn kan plukke den opp og bli utsatt for det er det en forbrytelse mot menneskeheten og en krigsforbrytelse”, sa han.

Bruken av utarmet uranvåpen er forbudt av den samme delen av Genève-konvensjonen som forbyr bruk av masseødeleggelsesvåpen. Alle som autoriserer bruk av slike våpen kan bli utsatt for internasjonal påtale. Det er nå viktig å undersøke og rense de uranforurensede områdene, forby utarmet uranvåpen og straffeforfølge dem som har autorisert bruken av slike våpen. Flere enkeltpersoner og organisasjoner har gått til retten mot den amerikanske regjeringen på grunn av bruken av utarmet uranvåpen. La oss støtte deres sak!

Nordic Network Against Uranium Weapons

Nordic Network Against Uranium Weapons, som vil koordinere kampanjer mot utarmet uranvåpen I alle de 5 nordiske landene, samt dele kunnskaper og erfaringer vedrørende dette arbeidet, ble grunnlagt i Oslo den 9. november 2008.

Medlemsorganisasjonene var Action Group Against Radioactive Warfare (ARK), den norske delen av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), det finske nettverket Network Against Uranium Weapons og Menningar- og Fridarsamtökin (MFIK) fra Island. Den svenske talspersonen er Anita Lilburn, Stockholm, den norske talspersonen Susanne Urban, Bergen, den finske talspersonen Anna-Liisa Mattsoff, Helsinki, og den islandske talspersonen er Gudridur Sigurbjörnssdottir, Reykjavik.

Konferanse i Stockholm den 14. – 15. november 2009

Konferanse vedrørende utarmet uran ble arrangert helgen den 14.-15. november i ABF bygningen i Stockholm av Nordic Network against Uranium Weapons (NNMU), Action Group Against Radioactive Warfare (ARK) og Workers’ Educational Association (WEA). Støttet av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)-Sweden, Iraksolidaritet og Folkkampanjen mot Kärnkraft och kärnvapen (People’s Campaign Against Nuclear Arms and Nuclear Power).

Program


Fallujah


En ny rapport om situasjonen i Fallujah kalt Deformerte babyer i Fallujah / Irak – Brev til FN fra 2009 hevder at USAs bruk av utarmet uran har ført til en stor økning i deformerte babyer og aborter etter et angrep i 2004. I brevet, levert til FNs generalforsamling i New York 12. oktober 2009, står det at ”unge kvinner i Fallujah, Irak, er livredde for å få barn på grunn av økt antall babyer født grotesk deformert, uten hoder, to hoder, et øye i pannen, skjellete kropper og tapte lemmer. I tillegg er det å si at små barn i Fallujah er født med alvorlig kreft og leukemi.” Disse deformasjoner har blant annet blitt grundig dokumentert på en TV-dokumentar på Sky UK den 1. september 2009 og i juni 2008.

Forferdelsen rundt den amerikanske Agent Orange kampanjen i Vietnam blir nå overgått av forferdelsen rundt utarmet uranvåpen som USA begynte å ta i bruk under Gulf krigen i 1991 og som ytterligere har blitt brukt – i stadig større kvanta og i stadig mer urbant befolkede områder – i Irak krigen og i den nå til stadig mer intense Afghanistan krigen.

I en rapport sendt til FNs generalsforsamling av Nawal Majeed Al-Sammarai, Iraks kvinneminister siden 2006, heter det at hele 24 % av de 170 fødte babyer ved hovedhospitalet i Fallujah i september 2009 døde innen deres første uke og at 75 % av babyene født den måneden var misdannede. I august 2002, 6 måneder før USAs invasjon, døde kun 6 i den første uka og det var kun en misdannet av de 530 babyene som ble rapportert født.

Depleted Uranium Weapons: Dead Babies in Iraq and Afghanistan Are no Joke
Martin Chulov, The Guardian UK: «Doctors in Iraq’s war-ravaged enclave of Falluja are dealing with up to 15 times as many chronic deformities in infants and a spike in early life cancers that may be linked to toxic materials left over from the fighting.»

Huge rise in birth defects in Falluja | World news | guardian.co.uk

Israel

I følge major og norsk korrespondent for det anerkjente militærtidsskriftet Janes Defence Weekly John Berg, som allerede i mars 2003 hevdet at det var all grunn til å tro at ammunisjon med utarmet uran ble brukt av både amerikanske og britiske styrker under krigen mot Irak, brukte Israel «med hundre prosent sikkerhet» våpen med utarmet uran eller tungstenkjerne i sine angrep på Gaza. Det blir lett for verdenssamfunnet å verifisere dette, det er bare å gå på detonasjonsområdene med utstyr som måler radioaktivitet.

Mads Gilbert og ErikFosse fortalte Press TV korrespondent Akram al-Sattari at de hadde funnet spor av utarmet uran i noen av ofrene skadet i Israels bakkeoffensiv mot Gaza. Den israelske forsvarsminister Ehud Barak advarte om at denne bakkeoffensiven ville være ”full av overraskelser.” Bakkeoffensiv i det tettbefolkede Gaza ble antatt drastisk å øke dødsraten for den sivile delen av befolkningen. Israelske autoriteter har innrømmet å gjort bruk av GBU-39, som vil si USA-tillagde bomber.

”Ennå en gang ser verden med forferdelse på det dysfunksjonelle sikkerhetsrådet,” sa FNs generalrådsleder Miguel d’Escoto. Israel har tidligere blitt beskyldt for å ha brukt utarmet uran under den andre libanon krig og PLO og Yasser Arafat beskyldte Israel for å bruke det i Gaza under intifadaen.

Den internasjonale organisasjonen Action of Citizens for the total Dismantling of Nukes (ACDN) har laget en 33 siders rapport som viser tilstedeværelsen av titusener av tonn med utarmet uran i Gaza. Den israelske operasjonen i Gaza mellom 27. desember 2008 og 18. januar 2009, kjent som Operation Cast Lead, førte i følge rapporten til at hele 75 tonn utarmet uran befinner seg i jorden i Gaza. Gruppen bak rapporten består av den internasjonale eksperten på bærekraftig utvikling og bruk av ulovelige våpen, Jean Francois Feacheno, samt eksperter s akkreditert til U.N. Environment Program (UNEP).

[ACDN.NET] > Genocide by Depleted Uranium in Gaza: the dossier


Lenker

Utarmet uran – Wikipedia

Fakta om utarmet uran – Teknisk Ukeblad

Klassekampen: Bruker utarmet uran

Destroying Humanity?

Special report: DU | Special Reports | Guardian.co.uk

Iraq Coalition Casualty Statistics/DU – SourceWatch

DU: Stories from the Archives of the Progressive Review

Open Directory – Society: Issues: Warfare and Conflict

DU Full Coverage on Yahoo! News

NATO Topics: DU

Green Peace.org – Nuclear Reaction News

Grupper

Nei til atomvåpen

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Norske Leger Mot Atomvåpen

Forbud mot Atomvåpen – www.opprop.no

Nuclear Free Finland

International Coalition to Ban Uranium Weapons

Campaign Against Depleted Uranium – Welcome

Baltic Sea Region Radioactivity Watch


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere liker dette: